Preview Subtitle for 1923


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:26,319 --> 00:00:30,276
ON SI L扇 NERVY

3
00:01:29,380 --> 00:01:34,890
Crestshire Country Club.
Aristokratick, exkluzivn a drah.

4
00:01:35,120 --> 00:01:38,106
Boh徼i z cel閔o sv靦a,
kte nemaj co d靗at,

5
00:01:38,307 --> 00:01:41,440
sem p鴌ch醶ej,
aby v tom pokraé‘Ÿvali.

6
00:01:51,500 --> 00:01:55,390
"Dobr den, doktore. Vid靗 jste dnes
odpoledne Harryho Van Pelhama?"

7
00:02:00,860 --> 00:02:06,590
MLAD MILION霖 HLED
V TROPECH ZDRAV, KLID A POHODU


8
00:02:08,540 --> 00:02:11,770
Harold Van Pelham, z醡o瀗
鑜en klubu, opou歵 m靤to

9
00:02:12,380 --> 00:02:14,800
kv鵯i sv閙u kritick閔u
zdravotn韒u stavu

10
00:02:15,300 --> 00:02:18,140
a odjé Œd do Paradisa, malé–”o,
klidn閔o st醫e鑛u v tropech.

11
00:02:22,860 --> 00:02:27,530
"Mladé–™u prachå¾¼ovi nic nen.
Ten s t韒 jeho zdrav韒!

12
00:02:28,340 --> 00:02:32,200
N靔ak l閗a se ho asi cht靗 zbavit."

13
00:02:37,780 --> 00:02:39,530
Cestou do Paradisa.

14
00:02:39,940 --> 00:02:43,030
Pan Van Pelham spolikal u
tolik pr釟k, 瀍 p鴌 ch鵽i chrast.

15
00:03:13,100 --> 00:03:16,330
Oæ­Ÿté´’vatelka,
u del氻 鑑s jeho loaj醠n ptelkyn.

16
00:03:16,940 --> 00:03:21,330
Do sv pr醕e d醰 srdce i du歩,
zejmé–ša srdce.

17
00:03:37,860 --> 00:03:39,610
Pan Pipps, v靣n sluha.

18
00:03:40,020 --> 00:03:43,710
N靕do Van Pelhamovi 鴈kl, 瀍
citrony l殍 mo鴖kou nemoc.

19
00:04:18,580 --> 00:04:20,860
"No jist, m醡 skv靗閔o l閗a鴈.

20
00:04:21,340 --> 00:04:23,870
仨k, 瀍 m醡 v歟chno,
krom neæ­µovic."

21
00:04:30,860 --> 00:04:33,490
"Jen klid, ty m醡 zas j."

22
00:04:42,940 --> 00:04:47,580
Po klidn閙 mo鴌
ke vzd醠en閙u ostrovu Paradiso,

23
00:04:48,380 --> 00:04:51,890
vstct dobrodru瀞tv韒,
o kter齝h se neodv釣uje ani sn韙.

24
00:05:01,620 --> 00:05:04,530
Po 鑤rn醕ti dnech
a bezm靤龛n齝h noc

25
00:05:05,100 --> 00:05:07,200
se bl頌 k pob鴈烅 Paradisa.

26
00:07:18,980 --> 00:07:22,350
"Pod韛ejte se, jestli nem醡 hore鑛u.
趐ln hom."

27
00:07:37,980 --> 00:07:40,720
Paradiso,
ospal m靤to v zemi sn.

28
00:07:41,260 --> 00:07:45,830
Rip Van Winkles鵹 dvacetilet sp醤ek
by zde byl jen kr醫k齧 zdmnut韒.

29
00:09:04,300 --> 00:09:09,110
Jim Blake. Americk odpadl韐,
kter kv鵯i sv齧 finan鑞韒 z醞m鵰

30
00:09:09,940 --> 00:09:13,630
vytvo鴌l z m韘tn ch醫ry
nemilosrdnou milici,

31
00:09:14,300 --> 00:09:17,280
kter chce svrhnout vl醖u.

32
00:09:45,220 --> 00:09:47,850
Unijn voj醕i,
ji tak dlouho u moci,

33
00:09:48,380 --> 00:09:52,880
瀍 m鵵y tr醰 v hlavn韈h
jejich puæ­Ÿk letn dovolenou.

34
00:10:43,900 --> 00:10:48,710
Blakeéµ¹ prvn velitel se jmenuje
Herculeo Siln. Jm閚o si dal s醡.

35
00:11:25,820 --> 00:11:28,520
SV蘐OV ASOCIACE BANK韶
pan James H. Blake, Paradiso.

36
00:11:29,060 --> 00:11:35,150
Nem鶠eme ji d閘e tolerovat va歟
z醩ahy do na歩ch obchodn韈h z醞m.

37
00:11:35,620 --> 00:11:37,900
Pokud nepé´ˆstanete,

38
00:11:38,380 --> 00:11:42,770
vyæ­­eme své–”o emisara,
aby v醩 zastavil.

39
00:11:49,180 --> 00:11:51,810
"Tento dopis p鴌歟l p鴈d m靤韈em.

40
00:11:52,340 --> 00:11:56,660
A p鴌jede, podn mu zatop韒e."

41
00:12:00,180 --> 00:12:07,130
P醫ek t鴌n醕t閔o. T鴌 nic netu氻c
cestuj韈 vystoupili v Paradisu.

42
00:12:26,300 -
[...]
Everything OK? Download subtitles