Preview Subtitle for Dixie Days


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,077 --> 00:00:02,410
Musm Georgeovi ukیzat,
e v tomhle zیvod jsem i jی.

2
00:00:02,411 --> 00:00:05,056
Wade t mی rیd.
Nechci ho vidt rannكho.

3
00:00:05,057 --> 00:00:07,050
Tys nechtla pomoct mn.
Jedinك, cos chtla, je on.

4
00:00:07,051 --> 00:00:10,887
Nco ti povm, Zoe Hartovی, George
Tucker a Lemon Breelandovی se vezmou.

5
00:00:10,888 --> 00:00:13,522
a dlume si to - zkusit,
aby nیm to zase klapalo.

6
00:00:13,523 --> 00:00:15,591
- Protoe ji miluje?
- Jo.

7
00:00:15,592 --> 00:00:17,460
Ty v ze vech nejlp,
co k Fredericku Deanovi ctm.

8
00:00:17,461 --> 00:00:20,463
Ale tu problـm. Mیma m nenechی
randit. Mus si s n promluvit.

9
00:00:20,464 --> 00:00:22,631
فkala jsem si, e byste
mohla zvیit to zvیit.

10
00:00:22,632 --> 00:00:23,899
Fajn, vyhrیlas.

11
00:00:23,900 --> 00:00:26,301
- Slepـ stأevo?
- Jo, prasklo.

12
00:00:26,302 --> 00:00:27,837
Tys أkala, e bude v poأیdku!

13
00:00:28,000 --> 00:00:31,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

14
00:00:35,611 --> 00:00:37,111
Promiُte. Promiُte.

15
00:00:37,112 --> 00:00:41,182
Jsem dr. Hartovی. U hodiny se snam
zskat informace o jednـ pacientce.

16
00:00:41,183 --> 00:00:44,819
Rose Hattenbargerovی, v noci ji sem
dovezli s prasknutكm slepكm stأevem.

17
00:00:44,820 --> 00:00:46,488
- Vy jste z rodiny?
- Ne, ale jsme si hodn blzkـ.

18
00:00:46,489 --> 00:00:47,955
A jste jej doktorka.

19
00:00:47,956 --> 00:00:51,925
To je dr. Breeland, ale nedیvno
jsem tady mla do*asnی privilegia.

20
00:00:51,926 --> 00:00:54,595
Ano, u vm. Vy jste asistovala
na vكmn srde*n chlopn.

21
00:00:54,596 --> 00:00:56,029
Jo.

22
00:00:56,030 --> 00:01:00,333
Na proceduأe, na kterou tady doktoأi
*ekaj roky, a vی tat*ek to pأihrیl vیm.

23
00:01:00,334 --> 00:01:03,336
Nemyslte, e za msc se vیm
zvlیtnho zachیzen dostalo dost?

24
00:01:04,505 --> 00:01:06,939
- Zoe.
- Bricku!

25
00:01:06,940 --> 00:01:09,141
Jak je Rose? Nikdo mi
tu nechce nic أct.

26
00:01:09,142 --> 00:01:10,843
Kvؤli protren dolo ke komplikacm.

27
00:01:10,844 --> 00:01:14,680
- K jakكm komplikacm?
- Vytvoأil se absces. Dolo k sepsi.

28
00:01:14,881 --> 00:01:16,315
Jak je to rozsیhlـ?

29
00:01:16,316 --> 00:01:18,885
Zatm nev. فe tu infekci agresivn,

30
00:01:18,886 --> 00:01:23,454
bhem hodiny nیm daj vdt, ale
prozatm se to mؤe vyvinout obma smry.

31
00:01:25,324 --> 00:01:27,191
- Co ta tady dlی?
- Annie, to je dobrك.

32
00:01:27,192 --> 00:01:30,862
To teda nen! Tys mla bكt doktorka!

33
00:01:30,863 --> 00:01:32,263
Mla bys jt.

34
00:01:32,264 --> 00:01:34,766
Proto jsem ji s tebou nechala.
Te se podvej, mؤe umأt.

35
00:01:34,767 --> 00:01:38,101
- Co to s tebou je?!
- Mrz m to.

36
00:01:56,620 --> 00:01:58,555
Tati, tady Zoe.

37
00:01:58,556 --> 00:02:04,627
Hele, nemus mi volat zpیtky.
Ani nevm, pro* ti volیm.

38
00:02:04,628 --> 00:02:09,865
Jی jen, e z rؤznكch dؤvodؤ prیv te
nemیm ve svـm ivot nikoho jinـho.

39
00:02:09,866 --> 00:02:14,536
Moje kamarیdka je v nemocnici,
prasklـ slepـ stأevo.

40
00:02:14,537 --> 00:02:18,173
Prognًzu budeme mt kadou chvilku.

41
00:02:18,374 --> 00:02:20,943
Tak, jo.

42
00:02:20,944 --> 00:02:22,945
Je j 14.

43
00:02:22,946 --> 00:02:25,847
R
[...]
Everything OK? Download subtitles