Preview Subtitle for A Time To Love


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:12,025 --> 00:00:17,025
Översättning och text:
Göran Andersson

2
00:02:35,572 --> 00:02:37,531
- Hertz.
- Här.

3
00:02:37,657 --> 00:02:40,075
- Hobermeier.
- Här.

4
00:02:40,201 --> 00:02:42,452
- Immerman.
- Här.

5
00:02:42,579 --> 00:02:45,372
- Shroeder.
- Här.

6
00:02:45,498 --> 00:02:47,833
- Gräber.
- Här.

7
00:02:47,959 --> 00:02:50,544
- Heller.
- Saknas.

8
00:02:50,670 --> 00:02:53,380
- Rainer.
- Saknas.

9
00:02:53,506 --> 00:02:56,091
- Holzmann.
- Saknas.

10
00:02:56,217 --> 00:02:58,093
- Steinbrenner.
- Här.

11
00:02:58,219 --> 00:02:59,261
- Riess.
- Här.

12
00:02:59,929 --> 00:03:01,263
- Hahn.
- Saknas.

13
00:03:01,389 --> 00:03:02,681
Andra kompaniet rapporterar, sir.

14
00:03:02,807 --> 00:03:05,475
31 närvarande,
87 döda, sårade eller saknade.

15
00:03:05,602 --> 00:03:07,978
- Löjtnanterna Kleiner och Hässer, döda.
- Tack, sergeant.

16
00:03:08,104 --> 00:03:11,023
Kombinerade första och andra plutonerna,
fjärde kompaniet rappoterar, sir.

17
00:03:11,191 --> 00:03:15,485
29 närvarande, 42 dödade, sårade
eller saknade. Löjtnant Vogel saknas.

18
00:03:15,612 --> 00:03:18,113
Det finns en chans att några av mannarna
blev avskurna och tar sig tillbaka senare.

19
00:03:18,281 --> 00:03:20,574
LÃ¥t oss hoppas det.

20
00:03:20,700 --> 00:03:23,577
Ta era män till nån sorts
inkvartering. Vi stannar inte länge.

21
00:03:23,703 --> 00:03:26,121
Sergeant Muecke, entlediga bataljonen.

22
00:03:27,832 --> 00:03:30,584
Bataljonen entledigad!

23
00:03:44,265 --> 00:03:46,308
Vad heter den här byn?

24
00:03:48,019 --> 00:03:49,895
Jag vet inte.

25
00:03:50,021 --> 00:03:52,606
Den hade ett namn när
vi först kom förbi här.

26
00:03:52,732 --> 00:03:55,692
Den hade även folk...och hus.

27
00:03:55,818 --> 00:03:58,820
Vi har passerat här så ofta,
ett under att vi inte måste betala hyra.

28
00:03:58,947 --> 00:04:01,657
Första gången vi kom förbi,
gjorde vi 160 kilometer om dan.

29
00:04:01,783 --> 00:04:03,450
Det var den stora framryckningen.

30
00:04:03,576 --> 00:04:07,287
Och nu är det den stora reträtten, va?
Är det vad du menar, Gräber?

31
00:04:07,413 --> 00:04:10,165
Vad jag menar är...
nu är vi här igen.

32
00:04:10,291 --> 00:04:13,252
Under reträtt.
Det är vad du säger, eller hur?

33
00:04:13,378 --> 00:04:15,879
Lägg inte ord i hans mun,
Steinbrenner.

34
00:04:17,048 --> 00:04:19,883
Den enda som pratar om reträtt
här är du.

35
00:04:20,009 --> 00:04:22,803
Alla vi andra vet att allt är perfekt.

36
00:04:22,929 --> 00:04:25,555
Vi kommer att förinta fienden
i år med säkerhet.

37
00:04:25,682 --> 00:04:28,350
Vi förintar dem varje år,
ibland två gånger om året.

38
00:04:28,476 --> 00:04:31,561
Immerman, en vacker dag kommer du
att prata dig själv rakt in i helvetet!

39
00:04:31,729 --> 00:04:34,606
Det är kanske en trevlig chans.

40
00:04:34,732 --> 00:04:39,194
Sergeant Muecke sa till er att
inkvartera er i källaren där.

41
00:04:39,320 --> 00:04:41,822
Tack för att du fick Steinbrenner
att sluta jävlas med mig.

42
00:04:41,948 --> 00:04:45,575
Se upp bara, Gestapo satte
inte den hunden här för inget.

43
00:04:45,702 --> 00:04:48,829
Om han får dig att bli en defalist
kan du kyssa din permission adjö.

44
00:04:48,955 --> 00:04:51,790
Vad för permission? Jag har
väntat
[...]
Everything OK? Download subtitles