Preview Subtitle for Tears Of The Sun Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:25,293 --> 00:01:29,286
Spanningen die al maanden in Nigeria waren
zijn gisteren tot uitbarsting gekomen...

2
00:01:29,464 --> 00:01:33,662
toen de verbannen generaal Mustafa Yakubu
een gewelddadige staatsgreep pleegde...

3
00:01:33,835 --> 00:01:38,204
tegen de democratisch verkozen
regering van president Samuel Azuka.

4
00:01:38,373 --> 00:01:42,605
In dit land met 120 miljoen mensen en meer
dan 250 etnische groeperingen...

5
00:01:42,777 --> 00:01:45,541
is er al een lange geschiedenis
van etnische haatgevoelens...

6
00:01:45,713 --> 00:01:50,241
vooral tussen de Fulani moslims uit het
noorden en de christelijke Ibos uit het zuiden.

7
00:01:51,052 --> 00:01:53,612
De rebellen
zijn de straat opgegaan...

8
00:01:53,788 --> 00:01:57,788
terwijl de geweldsuitbarstingen in het
hele land de kop blijven opsteken.

9
00:01:58,126 --> 00:02:02,620
Duizenden mensen zijn gedood tijdens
gevechten of executie.

10
00:02:02,797 --> 00:02:06,563
De meeste Ibos, die bang zijn,
hebben hun huizen achtergelaten...

11
00:02:06,734 --> 00:02:11,068
en ontvluchten de stad, zoekend
naar een toevluchtsoord.

12
00:02:11,239 --> 00:02:16,239
Generaal Yakubu heeft het grootste
deel van het land goed onder controle.

13
00:02:16,577 --> 00:02:19,577
De Verenigde Naties heeft nog
niet gereageerd op de staatsgreep...

14
00:02:19,647 --> 00:02:24,647
maar Amerikaanse troepen zijn al
begonnen met de evacuatie van de ambassade.

15
00:02:25,800 --> 00:02:32,800
Ergens langs de kust van Afrika.

16
00:02:41,502 --> 00:02:46,502
Zoals u achter mij ziet,
is er veel gaande op dit schip.

17
00:02:46,546 --> 00:02:50,744
De landgenoten uit het buitenland
komen Nigeria evacueren.

18
00:02:50,745 --> 00:02:57,745
Dit ooit zo vredige land is geschokt
door deze etnische onrusten...

19
00:02:57,746 --> 00:03:00,516
voornamelijk om de zeggenschap
van Nigeria's enorme olievoorraad.

20
00:03:00,922 --> 00:03:07,922
Niets kan een land voorbereiden op zo'n
gebeurtenis die zojuist heeft plaatsgevonden.

21
00:03:10,531 --> 00:03:17,531
We hebben juist vernomen dat de volledige
presidenti
[...]
Everything OK? Download subtitles