Preview Subtitle for Campus Man


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:43,925 --> 00:00:46,044
MRTVAC NA FAKSU

2
00:00:46,079 --> 00:00:47,546
by SEAN 12

3
00:02:43,995 --> 00:02:44,996
Nemoj je izgubiti.

4
00:03:00,512 --> 00:03:02,764
Tvoj studij ukljuèuje stanovanje.

5
00:03:02,799 --> 00:03:04,908
6- godinji medicinski program...

6
00:03:04,943 --> 00:03:07,018
Biologija,
organska kemija...

7
00:03:07,519 --> 00:03:09,020
Puna kolarina?

8
00:03:09,055 --> 00:03:10,021
Da.

9
00:03:10,271 --> 00:03:12,023
elim biti skoncentriran na
svoju karijeru.

10
00:03:12,058 --> 00:03:14,526
Ok, ali to je puno kredita.

11
00:03:14,561 --> 00:03:16,528
Pazi da ne skrene.

12
00:03:17,529 --> 00:03:19,030
Mislim da ja to mogu.

13
00:03:39,050 --> 00:03:40,552
Ne znam to da
ti kaem.

14
00:03:41,052 --> 00:03:42,053
Frajeri.

15
00:03:42,554 --> 00:03:44,055
Ne idem tako daleko kao
to sam mislio.

16
00:03:45,056 --> 00:03:46,307
Stani!

17
00:03:46,342 --> 00:03:47,701
Bok.

18
00:03:47,736 --> 00:03:49,060
Hej.

19
00:03:55,066 --> 00:03:56,533
to trai po
mojim stvarima?

20
00:03:56,568 --> 00:03:59,320
Mama, zato stavlja
flanelske plahte?

21
00:03:59,355 --> 00:04:02,073
Rujan je. eli
da mi se dupe oznoji?

22
00:04:18,923 --> 00:04:20,056
to hoæe?

23
00:04:20,091 --> 00:04:21,826
Ti mora da si jedan
od mojih cimera.

24
00:04:21,861 --> 00:04:23,561
Ja sam Josh.
Jednokrevetna soba je moja.

25
00:04:23,596 --> 00:04:24,596
Rezervirao sam.

26
00:04:26,097 --> 00:04:27,098
To izgleda fer.

27
00:04:38,109 --> 00:04:39,110
Oh, oprostite.

28
00:04:40,612 --> 00:04:42,196
Pa, u svakom sluèaju...
Boe, gladna sam.

29
00:04:42,580 --> 00:04:44,115
Ja, također.

30
00:05:00,632 --> 00:05:01,633
Huh?

31
00:05:03,635 --> 00:05:04,636
Hola.

32
00:05:05,637 --> 00:05:06,638
to radite?

33
00:05:07,639 --> 00:05:09,641
Oh. Hej,
Ti mora da si Josh.

34
00:05:10,141 --> 00:05:11,242
Sluaj, oprosti...

35
00:05:12,143 --> 00:05:15,146
Jeste li vi momci
opet nadimljeni?

36
00:05:15,181 --> 00:05:16,112
Èovjeèe!

37
00:05:16,147 --> 00:05:18,114
To je klasika!

38
00:05:18,149 --> 00:05:19,616
Uzmite ovo. Trebali smo biti
ovdje ranije,

39
00:05:19,651 --> 00:05:22,153
Ali ovi momci i dalje uzimaju
svoje grickalice.

40
00:05:22,188 --> 00:05:23,119
Hej, Cooper,

41
00:05:23,154 --> 00:05:26,157
Ti si onaj koji je
imao onu travu.

42
00:05:26,192 --> 00:05:27,123
Ha ha ha ha!

43
00:05:27,158 --> 00:05:29,661
Nismo se trebali napuiti
u bostonu!

44
00:05:29,827 --> 00:05:30,662
Oh, èovjeèe, to je bilo super.

45
00:05:32,163 --> 00:05:33,664
Ohh.

46
00:05:33,699 --> 00:05:35,166
Da,hmm.

47
00:05:37,168 --> 00:05:38,134
Josh...

48
00:05:38,169 --> 00:05:39,170
to misli gdje bi trebali
staviti bong?

49
00:05:39,504 --> 00:05:41,137
U wc?

50
00:05:41,172 --> 00:05:43,174
Ne. To je posebni
bong.

51
00:05:43,209 --> 00:05:45,176
Pogledaj ga samo, huh?

52
00:05:45,677 --> 00:05:46,678
Hej, hoæe
li dim?

53
00:05:46,713 --> 00:05:47,946
Uh...

54
00:05:47,981 --> 00:05:49,145
Ne.

55
00:05:49,180 --> 00:05:51,182
Upravo sam oprao zube.

56
00:05:51,315 --> 00:05:53,250
Josh, ne ide valjda u
krevet, jel?

57
00:05:53,285 --> 00:05:55,186
Zapravo da. Moram se sutra
rano ustati.

58
00:05:55,486 --> 00:05:57,338
Sranje. Upravo sam sreo
o
[...]
Everything OK? Download subtitles