Preview Subtitle for Cecil B Demented


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,230 --> 00:00:46,230
CECIL B.DEMENTED

2
00:02:47,750 --> 00:02:49,620
"Neka vrsta sre«e"

3
00:02:50,060 --> 00:02:54,980
Honey Whitlock...
Odli*no je.

4
00:02:59,770 --> 00:03:01,810
Moe malo vie
udesno, Sinclair?

5
00:03:03,610 --> 00:03:06,330
Sada je bolje?
- Jeste.

6
00:03:07,410 --> 00:03:10,840
Probaj to "N" pomaknuti
malo vie udesno.

7
00:03:13,040 --> 00:03:14,760
Jeste li se upoznali sa
gospoَicom Whitlock?

8
00:03:15,000 --> 00:03:17,800
Ne, tek ve*eras. Ne brini,
upozna«u te s njom.

9
00:03:18,120 --> 00:03:20,310
Obe«avate? Za poznanstvo
s njom bih ubio!

10
00:03:26,350 --> 00:03:27,990
Kakav grad!

11
00:03:30,020 --> 00:03:32,300
Svima u Hollywoodu
sam rekla:

12
00:03:32,700 --> 00:03:38,380
Ako snima u Baltimoreu,
ekipa iz L.A.-a ti ne treba.

13
00:03:39,460 --> 00:03:42,410
Baltimore je stvarno
najbolji.

14
00:03:43,330 --> 00:03:48,010
Upamtite: Gَica Whitlock
je prava filmska zvijezda!

15
00:03:48,850 --> 00:03:52,840
Pojavi«e se na sceni
to*no u 19:10 h.

16
00:03:54,200 --> 00:03:56,880
Ho«e da bude sigurna da
«e sve tri lokalne stanice

17
00:03:57,200 --> 00:03:59,400
prenositi uivo.


18
00:04:00,350 --> 00:04:06,190
Ina*e, *uo sam da je
ona jedna fina osoba.

19
00:04:11,540 --> 00:04:13,660
Kakvo je ovo
smetlite od grada!

20
00:04:14,580 --> 00:04:16,620
Vra«ajte me u L.A.

21
00:04:17,180 --> 00:04:21,690
Ako mi jo neki krelac spomene
tortu od rakova, povrati«u.

22
00:04:22,010 --> 00:04:24,570
Probala si rakove, spremljene
na pari. Stvarno su ukusni...

23
00:04:24,930 --> 00:04:30,370
Nisam, i ne zanima me hrana
koju razvaljujem *eki«em,

24
00:04:30,480 --> 00:04:33,440
a pride jo stavljam salvetu
kako se ne bih zaflekala.

25
00:04:34,000 --> 00:04:35,720
Odmah!

26
00:04:36,160 --> 00:04:39,600
Super je to «e ovdanji
mutanti blejati u mene.

27
00:04:42,590 --> 00:04:43,550
Bok.

28
00:04:45,710 --> 00:04:47,430
Vaa limuzina je
stigla, gَice Whitlock.

29
00:04:48,710 --> 00:04:52,060
Izgledate predivno.
- Hvala ti, dragi Charlese,

30
00:04:52,500 --> 00:04:55,620
tako sam uzbuَena!
Odmah stiemo.

31
00:05:01,490 --> 00:05:05,850
Libby, misli li da se Pat
Nixon jebala u ovoj sobi?

32
00:05:06,690 --> 00:05:09,570

ta?! - Pa, ovo je
"predsjedni*ki" apartman.

33
00:05:10,650 --> 00:05:14,640
Da, ali...
- Kladim se da jeste!

34
00:05:15,160 --> 00:05:19,600
Pozovi menadera i pitaj ga.
- Ne mogu ga to pitati!

35
00:05:19,840 --> 00:05:23,510
Pat Nixon je doivjela modani udar.
- To ti spada u posao.

36
00:05:25,230 --> 00:05:28,270
Pozovi recepciju i trai
menadera hotela.

37
00:05:28,550 --> 00:05:32,060
Pitaj da li je neko jebao Pat
Nixon u mojoj hotelskoj sobi,

38
00:05:32,340 --> 00:05:34,780
jer ho«u znati.
- Da, gَice Whitlock.

39
00:05:41,020 --> 00:05:47,610
18:41. Zvijezda je roَena.
- Primljeno!

40
00:05:50,810 --> 00:05:56,400
Lyle, vidi onu voditeljicu
sa "E" mree. Kakve sise!

41
00:06:02,220 --> 00:06:03,410
18:43.

42
00:06:07,070 --> 00:06:10,590
Menader je rekao da Nixon-ova
ovdje nikada nije odsjela.

43
00:06:10,830 --> 00:06:14,700
Zato Nancy Reagan je.
1986. - Stvarno si ga pitala?

44
00:06:14,940 --> 00:06:16,660
Rekla si da ga pozovem.

45
00:06:16,940 --
[...]
Everything OK? Download subtitles