Preview Subtitle for Dominion Prequel To The Exorcist


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:35,990 --> 00:00:40,000
Translated by OBR 2005.

2
00:00:55,191 --> 00:00:56,594
- NIZOZEM -
1944

3
00:00:56,680 --> 00:01:00,070
J jsem Obersturmfuhrer Rolf Kessel
z jednotky SS.

4
00:01:00,240 --> 00:01:01,912
A tohle je jeden z m齝h mu烓.

5
00:01:02,320 --> 00:01:05,073
Naæ­­i jsme ho ve stodole,
s no瀍m v z醖ech.

6
00:01:05,600 --> 00:01:07,397
Jeden z v醩 ho zabil.

7
00:01:08,080 --> 00:01:11,277
Vid韙e 瀍 N靘eck arm醖a ustupuje,
a to v醡 p鴌n釟 nad靔i.

8
00:01:12,440 --> 00:01:13,714
Ale to je chyba.

9
00:01:14,040 --> 00:01:17,715
Kdo je za to zodpov靌n?

10
00:01:18,840 --> 00:01:20,671
Vy, kn靭i.

11
00:01:27,280 --> 00:01:29,191
Jak se jmenujete?
Jsem Otec Merrin.

12
00:01:29,360 --> 00:01:31,396
Otec Merrin.
Tito lid spadaj pod v醩?

13
00:01:31,680 --> 00:01:34,069
Ano.
Tak mi 鴈kn靦e kdo to ud靗al.

14
00:01:34,240 --> 00:01:36,231
Nikdo z nich, d鵶tojn韐u.

15
00:01:36,400 --> 00:01:38,118
Nebyli by toho schopn.

16
00:01:38,280 --> 00:01:41,272
Ot鑕, mus韙e mi s t韒 pomoci.

17
00:01:41,440 --> 00:01:43,829
Och, ale jak?
J pot鴈buji n靔ak閔o vin韐a.

18
00:01:44,000 --> 00:01:45,752
Ch醦ete to?

19
00:01:45,920 --> 00:01:48,992
Ur鑙t tu najdeme n靕oho, kdo
bije doma 瀍nu nebo sv d靦i.

20
00:01:49,160 --> 00:01:50,434
A nebo n靔ak閔o zlod靔e.

21
00:01:50,600 --> 00:01:53,160
Ka瀌 m靤to m n靕oho, koho
se r醖o zbav, uka瀟e mi ho.

22
00:01:53,560 --> 00:01:55,471
My tu nem醡e vrahy.

23
00:01:59,560 --> 00:02:01,357
M醡 pro v醩 dobrou zpr醰u.

24
00:02:01,520 --> 00:02:05,149
Væ­©chni jste nevinn.
V釟 kn靭 mi to 鴈kl.

25
00:02:05,320 --> 00:02:08,312
Vrah si klidn pob韍
n靕de kolem vesnice...

26
00:02:08,480 --> 00:02:12,029
...a é‘•k a bude moci napadnout
dal氻 skupinu n靘eck齝h voj醟.

27
00:02:12,880 --> 00:02:17,510
Ale j zast鴈l韒 deset z v醩...

28
00:02:17,680 --> 00:02:20,990
... a budu doufat 瀍 mu t韒
d鵵azn dok釣u jakou...

29
00:02:21,480 --> 00:02:24,995
...zodpov靌nost si na sebe vzal.

30
00:02:26,280 --> 00:02:28,589
Ruce pracuj韈韍o.
Jsem farm狲.

31
00:02:28,760 --> 00:02:30,796
Skv靗.
Ne!

32
00:02:30,960 --> 00:02:33,394
Zaé‘žeme u tebe.
Zadr瀟e!

33
00:02:35,920 --> 00:02:39,276
M醫e n靔ak n醡itky, Ot鑕?
Pro Boha, to nem鶠ete ud靗at.

34
00:02:41,480 --> 00:02:42,799
Tak je vyberte.

35
00:02:44,720 --> 00:02:47,075
Co瀍?
Jsou to vaæ­Ÿ oveé‘›y.

36
00:02:47,240 --> 00:02:49,674
å·Œjete tu s nimi. Tak je vyberte.

37
00:02:51,400 --> 00:02:52,674
To neud靗醡.

38
00:02:53,240 --> 00:02:56,550
Vyberte deset z nich,
nebo zabijeme é·“ln væ­Ÿchny.

39
00:02:56,720 --> 00:02:59,029
Mu瀍, 瀍ny i d靦i.

40
00:03:02,160 --> 00:03:04,913
Zasté´ˆlte m.
M醫e na to p靦 vte鴌n.

41
00:03:05,240 --> 00:03:07,913
J nemohu.
Co nem鶠ete?

42
00:03:08,080 --> 00:03:09,672
Oznaé‘™t toho, kdo bude
ob靦ov醤?

43
00:03:09,840 --> 00:03:13,515
Historie je pln kn靭,
kte ud靗ali je歵 m閚 ne to.

44
00:03:13,840 --> 00:03:16,229
Za桧n醫e m unavovat, Ot鑕.

45
00:03:27,560 --> 00:03:28,913
To bylo za to 瀍 jste m
nechal é‘•kat.

46
00:03:29,560 --> 00:03:32,233
萫k醡 na t靋h deset jmen.

47
00:03:32,840 --> 00:03:35,434
Copak to d靗醫e, Ot鑕?
Modl韙e se?

48
00:03:36,240 --> 00:03:38,037
K Bohu?

49
00:03:40,320 --> 00:03:42,993
To je dobé´ˆ, Oté‘•.
Jen se modlete.

50
0
[...]
Everything OK? Download subtitles