Preview Subtitle for Bad Boyes


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:53,000 --> 00:00:57,000
PŲĶSTAV AMSTERDAM

2
00:00:57,000 --> 00:01:01,000
Tak, vechno v poųįdku.

3
00:00:59,000 --> 00:01:03,000
MIAMI , FLORIDA

4
00:01:19,000 --> 00:01:23,000
Tablety za 150 milionł dolarł
jsou na cestģ.

5
00:01:24,000 --> 00:01:28,000
Ty bedny mnģ zajķmajķ.

6
00:01:26,000 --> 00:01:30,000
MEXICKŻ ZĮLIV

7
00:01:28,000 --> 00:01:32,000
25stupņł na jih , 48stupņł na zįpad.

8
00:01:31,000 --> 00:01:35,000
Zįsilku vylo˛it.

9
00:01:54,000 --> 00:01:58,000
Dįvej!

10
00:02:04,000 --> 00:02:08,000
Ve jde podle plįnu.

11
00:02:06,000 --> 00:02:10,000
Dobųe.

12
00:02:08,000 --> 00:02:12,000
Chce vidģt jeho pistoli?

13
00:02:13,000 --> 00:02:17,000
Bang! Bang!

14
00:02:17,000 --> 00:02:21,000
Promiņ, Johnny.

15
00:02:19,000 --> 00:02:23,000
Zkurvenż dģvky.

16
00:02:25,000 --> 00:02:29,000
Objevili jsme na hladinģ cķl.

17
00:02:26,000 --> 00:02:30,000
Stačķ C-14 od pobųe˛nķ strį˛e!
Cķl musķ bżt nalezen.

18
00:02:30,000 --> 00:02:34,000
Mķųķ na stųednķ Floridu.

19
00:02:34,000 --> 00:02:38,000
Kapitane, mįme pohotovost.
Cķl se rychle blķ˛ķ.

20
00:02:37,000 --> 00:02:41,000
Pobųe˛nķ strį˛.
Prosķm potvrļte pųedįnķ.

21
00:02:40,000 --> 00:02:44,000
Pųķjem, pobųe˛nķ strį˛. Potvrzuji.
Stįlż kurz, rychlost 17 uzlł.

22
00:02:43,000 --> 00:02:47,000
Rozumķm, 17 uzlł.

23
00:02:45,000 --> 00:02:49,000
Dobųe veliteli , startuje helikoptera.

24
00:02:52,000 --> 00:02:56,000
Tady pobųe˛nķ strį˛. Potųebujeme
vizualnÄ· kontakt.

25
00:03:02,000 --> 00:03:06,000
Helikoptéra!

26
00:03:16,000 --> 00:03:20,000
Giant,Giant,Giant, tady Walkirie 6003. CÄ·l zmizel.

27
00:03:22,000 --> 00:03:26,000
Kapitįne, ztratili jsme cķl.

28
00:03:25,000 --> 00:03:29,000
STILTSVILLE, 5 MIL OD MIAMI

29
00:03:37,000 --> 00:03:41,000
Tady jsou prachy za dodįnķ.

30
00:03:42,000 --> 00:03:46,000
Skončili jste?

31
00:03:44,000 --> 00:03:48,000
Zįsilka bude na sedmém molu.

32
00:03:45,000 --> 00:03:49,000
V poųįdku.

33
00:03:56,000 --> 00:04:00,000
Dobųe, hoi, jetģ jednou si to projdeme.

34
00:03:59,000 --> 00:04:03,000
V 9 hodin jsme obdr˛eli informaci
o nejvģtķ zįsilce narkotik.

35
00:04:03,000 --> 00:04:07,000
Dłvod naeho zįsahu je ten , ˛e zįsilek pųķbżvį.
Dnes v noci se chceme dozvģdģt,
kdo za tÄ·m je.

36
00:04:09,000 --> 00:04:13,000
Doufįm, ˛e za pįr hodin
budeme znįt odpovģļ.

37
00:04:12,000 --> 00:04:16,000
Załtočķme ze tųķ stran.

38
00:04:14,000 --> 00:04:18,000
z vody...

39
00:04:15,000 --> 00:04:19,000
z lesa na člunech...

40
00:04:16,000 --> 00:04:20,000
a pģchota.

41
00:04:18,000 --> 00:04:22,000
Nezahįjķme akci, dokud
se neujistķme, æe to jsou narkotika.

42
00:04:23,000 --> 00:04:27,000
Nehnete se bez rozkazu ,
vychutnįme si je.

43
00:04:25,000 --> 00:04:29,000
A jetģ nģco jedno.
Ty chlapy jsou dobųe vyzbrojeni.

44
00:04:27,000 --> 00:04:31,000
Nebojte se stųķlet.
Podle svého uvį˛enķ.

45
00:04:39,000 --> 00:04:43,000
Tygrys, vpųed.

46
00:05:01,000 --> 00:05:05,000
Pozor, objevil se cÄ·l.

47
00:05:10,000 --> 00:05:14,000
Kurva!

48
00:05:12,000 --> 00:05:16,000
Zapįlili oheņ! Hovno vidim.

49
00:05:15,000 --> 00:05:19,000
Bratųi!

50
00:05:17,000 --> 00:05:21,000
Pųijļte blķ˛!

51
00:05:22,000 --> 00:05:26,000
Proč jsi nic neųekl
o tģch fanatikįch?

52
00:05:25,000 -
[...]
Everything OK? Download subtitles