Preview Subtitle for Chicken Little


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ25,800 --> 00Ψ00Ψ28,000
Jak jen zatΠ

2
00Ψ00Ψ28,160 --> 00Ψ00Ψ31,600
Co takhleΨ "Bylo to dvno..."

3
00Ψ00Ψ33,080 --> 00Ψ00Ψ35,520
Kolikrt to bude jet pouitΠ

4
00Ψ00Ψ35,680 --> 00Ψ00Ψ38,200
Trochu si to rozmyslm.
U to mm.

5
00Ψ00Ψ38,360 --> 00Ψ00Ψ41,560
Takhle by to mohlo zat.

6
00Ψ00Ψ42,160 --> 00Ψ00Ψ46,400
Ne, ne.
To u tady taky bylo, neΠ

7
00Ψ00Ψ47,200 --> 00Ψ00Ψ51,480
Ne, ne. Jen ne knihu.
Kolikrt jet budeme otevrat knihuΠ

8
00Ψ00Ψ51,640 --> 00Ψ00Ψ53,840
Zavete j, pojme na to jinak...

9
00Ψ00Ψ54,000 --> 00Ψ00Ψ59,320
Udlme to takhle.
Vrtme se na den, kdy to vechno zaalo.

10
00Ψ01Ψ06,200 --> 00Ψ01Ψ09,560
Zachrate seΞ
Chrate si svoje ivotyΞ

11
00Ψ01Ψ09,720 --> 00Ψ01Ψ12,480
UtkejteΞ
UtkejteΞ

12
00Ψ01Ψ12,640 --> 00Ψ01Ψ15,480
Kryjte se.
erven kdΞ

13
00Ψ01Ψ15,640 --> 00Ψ01Ψ19,440
Vichni jste v nebezpe.

14
00Ψ01Ψ22,960 --> 00Ψ01Ψ25,520
Schovejte se.

15
00Ψ01Ψ27,000 --> 00Ψ01Ψ30,200
Zachra se kdo me.

16
00Ψ01Ψ30,960 --> 00Ψ01Ψ33,320
AlarmΞ

17
00Ψ02Ψ18,920 --> 00Ψ02Ψ19,520
PohotovostΞ

18
00Ψ02Ψ22,520 --> 00Ψ02Ψ25,200
Kiki-Riki, co se djeΠΞ

19
00Ψ02Ψ25,360 --> 00Ψ02Ψ27,080
Obloha padΞ

20
00Ψ02Ψ28,320 --> 00Ψ02Ψ30,680
Pad oblohaΠ
Zblznil si seΠ

21
00Ψ02Ψ30,880 --> 00Ψ02Ψ34,080
Ne, je to pravda.
Pojte za mnou.

22
00Ψ02Ψ34,280 --> 00Ψ02Ψ36,200
- Synku...

23
00Ψ02Ψ36,360 --> 00Ψ02Ψ38,280
Stalo se to pod starm dubem.

24
00Ψ02Ψ38,440 --> 00Ψ02Ψ42,480
Nevymlej si.
Tady nkde mus bt ten kousek.

25
00Ψ02Ψ42,760 --> 00Ψ02Ψ44,440
Tady v trv.
Tady nkde.

26
00Ψ02Ψ44,760 --> 00Ψ02Ψ46,560
Ml tvar jako tamto.

27
00Ψ02Ψ46,720 --> 00Ψ02Ψ47,840
Jako znaka STOPΠ

28
00Ψ02Ψ48,880 --> 00Ψ02Ψ52,000
Jen tam nebyl npis STOP, byl
modr a byl na nm oblak.

29
00Ψ02Ψ52,160 --> 00Ψ02Ψ54,040
A spadl mi na hlavu.

30
00Ψ02Ψ54,200 --> 00Ψ02Ψ55,240
Povd jako znaka STOPΠ

31
00Ψ02Ψ55,800 --> 00Ψ02Ψ57,240
Pokej, co to byloΠ

32
00Ψ02Ψ57,560 --> 00Ψ02Ψ59,160
Tohle ti spadlo na hlavuΠ

33
00Ψ02Ψ59,320 --> 00Ψ03Ψ01,320
Ale tati, to byl urit kousek oblohy.

34
00Ψ03Ψ01,480 --> 00Ψ03Ψ05,640
Kousek oblohyΠ
Je to v podku, byl to omyl.

35
00Ψ03Ψ06,720 --> 00Ψ03Ψ10,600
Byl to jen alud, co uhodil syna do hlavy.

36
00Ψ03Ψ10,760 --> 00Ψ03Ψ15,000
Ticho, u tak je to dost trapn.

37
00Ψ03Ψ15,160 --> 00Ψ03Ψ17,280
- Kiki-Riki, co si si myslel, hΠ
- Pro si dl srandu z nrodn bezpenostiΠ

38
00Ψ03Ψ17,440 --> 00Ψ03Ψ19,840
Jak si me poplst alud s oblohouΠ

39
00Ψ03Ψ20,000 --> 00Ψ03Ψ23,160
Ale ten alud...

40
00Ψ03Ψ23,360 --> 00Ψ03Ψ25,720
- Co eklΠ
- Ale ten alud...

41
00Ψ03Ψ25,880 --> 00Ψ03Ψ27,280
Velk aludΠ

42
00Ψ03Ψ27,440 --> 00Ψ03Ψ30,680
- Jak aludΠ
- Ale ten alud...

43
00Ψ03Ψ32,520 --> 00Ψ03Ψ36,480
Dmy a pnov, byl to jen vmysl.
Vmysl jedn blzniv osoby.

44
00Ψ03Ψ36,640 --> 00Ψ03Ψ42,200
No tak Bucku.
Tvj syn vystrail polovinu msta.

45
00Ψ03Ψ42,360 --> 00Ψ03Ψ46,360
Vdy znte mho syna.
Dti takov vci dlaj.

46
00Ψ03Ψ47,640 --> 00Ψ03Ψ53,440
Ale tati, to nebyl alud.
Byl to kousek oblohy.

47
00Ψ03Ψ55,000 --> 00Ψ03Ψ57,600
Mus mi vit.

48
00Ψ03Ψ59,560 --> 00Ψ04Ψ03,560
Uvidte v kinΨ
BLZNIV KUE KIKI-RIKI

49
00Ψ04Ψ03,920 --> 00Ψ04Ψ07,920
O ROK POZDJI

50
00Ψ04Ψ09,80 --> 00Ψ04Ψ11,880
Film.

51
00Ψ04Ψ12,040 --> 00Ψ04Ψ13,880
Jet
[...]
Everything OK? Download subtitles