Preview Subtitle for Hide Seek


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:28,000 --> 00:00:31,320
Prv de novho roku.

2
00:00:31,400 --> 00:00:35,200
Prv de novho roku.
New York.

3
00:01:06,520 --> 00:01:09,160
Rchlejie?
- Nie.

4
00:01:09,240 --> 00:01:11,840
Zomykne sa dole.

5
00:01:15,200 --> 00:01:17,400
- mka sa ti?
- Hej.

6
00:01:17,480 --> 00:01:20,200
Ak sa ti mka,
tak prestanem.

7
00:01:24,520 --> 00:01:26,600
Viac?

8
00:01:53,400 --> 00:01:55,320
To je zvltne.

9
00:01:55,400 --> 00:02:00,600
Prisahm, e som sem videla s
jednu mal Emily.

10
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
Schovat, neschovat, idem!

11
00:02:05,000 --> 00:02:08,000
Schovva sa v skrini?

12
00:02:11,200 --> 00:02:14,000
Kde by tak mohla by?

13
00:02:22,200 --> 00:02:27,200
- Mono ma oi klamali.
- Som neviditen.

14
00:02:29,200 --> 00:02:31,800
Ak si neviditen,...

15
00:02:32,280 --> 00:02:36,800
tak ako mem spravi toto?

16
00:02:39,200 --> 00:02:42,520
- Vedela si kde som?
- Nemala so ajnu.

17
00:02:44,000 --> 00:02:46,400
Chce Alex?

18
00:02:55,160 --> 00:02:57,440
o je?

19
00:02:58,800 --> 00:03:01,800
bim a najviac na svete.

20
00:03:03,400 --> 00:03:05,680
Vie to, e?

21
00:03:07,200 --> 00:03:09,200
Aj ja teba.

22
00:03:18,000 --> 00:03:20,400
Urob grimasu.

23
00:03:20,720 --> 00:03:22,600
Prosm,

24
00:03:27,920 --> 00:03:30,200
A cho u spa.

25
00:03:39,120 --> 00:03:41,200
Mami.

26
00:03:41,400 --> 00:03:43,400
o je zlatko?

27
00:03:46,000 --> 00:03:48,000
Dobr noc.

28
00:04:00,800 --> 00:04:03,800
- Ide u spa?
- Za chvku.

29
00:04:06,600 --> 00:04:09,160
Chce si o nieom
pohovori?

30
00:04:12,400 --> 00:04:15,600
Na ist veci terapia
nesta, David.

31
00:06:24,800 --> 00:06:28,200
Detsk nemocnica,
New York.

32
00:06:40,680 --> 00:06:43,240
Mal som to predvda.

33
00:06:43,800 --> 00:06:46,000
Mala vetky prznaky.

34
00:06:46,080 --> 00:06:49,600
ako posudzova
svojich najblich.

35
00:06:50,080 --> 00:06:53,760
- Mohol som tomu zabrni.
- David, nie je to tvoja vina.

36
00:06:54,000 --> 00:06:57,000
Ako dlho sa u poznme?

37
00:06:57,200 --> 00:07:00,360
Ver tomu, o vravm.

38
00:07:00,600 --> 00:07:06,200
Zd sa ti to ak, ale
mus zaa odznova.

39
00:07:07,000 --> 00:07:11,960
Presahujeme sa
niekam na vidiek.

40
00:07:14,480 --> 00:07:18,000
Tm novm zaiatkom som
myslela nieo in.

41
00:07:18,400 --> 00:07:20,800
A o Emily?

42
00:07:20,880 --> 00:07:24,640
Je to pre u ak obdobie.
Mala by tu zosta a spamta sa.

43
00:07:24,720 --> 00:07:31,000
Tu jej ju vetko pripomna.
Mus zmeni prostredie.

44
00:07:31,080 --> 00:07:34,720
Prde tak o aliu
blzku osobu.

45
00:07:35,680 --> 00:07:40,200
Je to hodinka cesty.
Vdy bude vtan.

46
00:07:41,560 --> 00:07:44,360
Teraz musm robi to,
o je dobr pre Emily.

47
00:07:44,440 --> 00:07:47,400
Budem otcom na pln vzok.

48
00:07:55,600 --> 00:07:58,320
Prekvapenie pre teba.

49
00:08:09,200 --> 00:08:12,920
Ke som bola ako ty,
mama mi to dala.

50
00:08:13,920 --> 00:08:19,520
A ke mi bolo smutno,
otvorila som ju a hne mi bolo lepie.

51
00:08:19,600 --> 00:08:21,880
Pi sa ti?

52
00:08:23,200 --> 00:08:25,440
Objm ma.

53
00:08:34,200 --> 00:08:36,800
Bude sa ti tam pi.

54
00:08:38,800 --> 00:08:40,800
Dr sa.
[...]
Everything OK? Download subtitles