Preview Subtitle for Pirates 2 Srt


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,009 --> 00:00:15,392
Translated by S.C.U.D - Subtitle Creators UniteD
S.C.U.D@seznam.cz
--( AIV, BlackLanner, Bahamut )--

2
00:00:16,758 --> 00:00:19,258
Jen pijte mé srdķčka! Yo Ho!

3
00:00:21,139 --> 00:00:25,139
Uchvacujeme a znįsilņujeme,
kųik nįs pųi tom neruķ.

4
00:00:25,983 --> 00:00:30,983
Jen pijte mé srdķčka! Yo Ho!

5
00:00:31,040 --> 00:00:36,040
Yo Ho, Yo Ho, bżti pirįtem, to je mé.

6
00:00:37,212 --> 00:00:41,212
My nutÄ·me, my krademe, my drancujem a loupÄ·me.

7
00:00:41,213 --> 00:00:42,068
Jen pijte...

8
00:00:42,069 --> 00:00:46,069
Ticho! Prokletķ pirįti plujķ v tģchto vodįch.

9
00:00:46,308 --> 00:00:48,090
Nechce je na nįs pųilįkat ˛e ne?

10
00:00:48,091 --> 00:00:50,099
Pane Gibbs, to by stačilo.

11
00:00:50,909 --> 00:00:52,499
Ona zpķvala o pirįtech.

12
00:00:53,224 --> 00:00:56,570
To nįm pųinese jen smłlu zpķvat
si o pirįtech v tģchto vodįch, ...

13
00:00:56,571 --> 00:00:58,243
...pamatuje na mį slova.

14
00:00:58,244 --> 00:00:59,853
Jako by se stalo.

15
00:01:01,125 --> 00:01:02,429
Teļ bģ˛te.

16
00:01:02,430 --> 00:01:03,430
Dobųe.

17
00:01:04,093 --> 00:01:06,229
Tady je netģstķ mķt na palubģ ˛enu...

18
00:01:06,293 --> 00:01:08,450
...i kdy˛ je jen malį.

19
00:01:08,931 --> 00:01:12,484
Jį myslķm ˛e by to bylo
vzruujķcķ potkat pirįty.

20
00:01:13,754 --> 00:01:14,997
Zamyslete se jetģ jednou Ms. Swann.

21
00:01:16,103 --> 00:01:18,729
Jsou to jen krve˛iznivé kreatury.

22
00:01:18,730 --> 00:01:20,988
Jsem tu aby ka˛dż mu˛...

23
00:01:20,989 --> 00:01:23,247
...co pluje pod pirįtskou vlajkou...

24
00:01:23,248 --> 00:01:26,259
...dostal co si zaslou˛ķ.

25
00:01:26,260 --> 00:01:27,765
Potopķ se v bouųi nebo dķky nįm.

26
00:01:31,704 --> 00:01:34,704
Poručķku Norringtone, dķky
za to jak se o ni starįte...

27
00:01:35,321 --> 00:01:38,821
ale mįm strach, ˛e takové nįzory
budou mÄ·t dopad na mou dceru.

28
00:01:39,218 --> 00:01:40,718
Omlouvįm se, Guvernére Swanne.

29
00:01:41,068 --> 00:01:43,068
Vlastnģ, pro mģ je to fascinujķcķ.

30
00:01:43,385 --> 00:01:45,385
Ano, to mģ prįvģ trįpķ.

31
00:02:13,302 --> 00:02:15,985
Podķvejte, na vodģ je vor!

32
00:02:18,302 --> 00:02:19,802
Mu˛ pųes palubu!

33
00:02:34,225 --> 00:02:35,225
Jetģ dżchį.

34
00:02:35,961 --> 00:02:37,974
Svatį matko bo˛ķ!

35
00:02:44,712 --> 00:02:45,912
Co se tady stalo?

36
00:02:47,522 --> 00:02:50,522
Vypadį to ˛e dolo k velkému
vżbuchu stųelného prachu.

37
00:02:53,540 --> 00:02:58,040
Vichni na to myslÄ·,
ale jen jį to vyslovķm.

38
00:02:58,674 --> 00:02:59,674
Pirįti!

39
00:02:59,991 --> 00:03:03,991
Na to nenķ dłkaz, je to určitģ jen nehoda.

40
00:03:06,072 --> 00:03:07,772
- Zavolejte hned kapitįna
- Ano pane.

41
00:03:07,773 --> 00:03:10,273
Spus¯te zįchranné čluny.

42
00:03:13,713 --> 00:03:16,213
Dr˛ se stranou, bģ˛ za tķm chlapcem.

43
00:03:16,855 --> 00:03:18,343

44
00:03:19,062 --> 00:03:20,259
Postarej se o nģj.

45
00:03:40,185 --> 00:03:43,685
Ve je v poųįdku,
jmenuji se Elizabeth Swann.

46
00:03:44,876 --> 00:03:46,840
Will Turner

47
00:03:47,295 --> 00:03:49,033
Postarįm se o tebe Wille.

48
00:04:02,377 --> 00:04:04,377
Ty jsi pirįt!

49
00:04:04,378 --> 00:04:05,378
Tak copak ti ųekl?

50
00:04:06,317 --> 00:04:07,817
Jmenuje se Will Turner

51
00:04:07,8
[...]
Everything OK? Download subtitles