Preview Subtitle for Prehistoric Park


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:03,200
..:: SOUTH PARK 201 ::..
http://www.sp-subs.wz.cz

1
00:00:03,237 --> 00:00:09,187
Od minul 鞦sti jste 鐺kali dlouh 4 tdny,
abyste zjistili, kdo je Cartman蜡 otec.

2
00:00:09,317 --> 00:00:14,788
Pravdu o jeho neuv瞔iteln駑
p蜡odu se v啾k dnes nedozv窳e,

3
00:00:14,817 --> 00:00:17,990
proto枡 p䐗n癩稹e
n疽leduj禸 mimo蓺dn po䏰d.

4
00:00:18,000 --> 00:00:18,867
Aprï©”!

5
00:00:19,297 --> 00:00:23,129
Uvid窳e nejv煮夬
kanadsk ak鈩 hv熅dy.

6
00:00:23,137 --> 00:00:26,570
Terrance a Phillip
ve filmu tdne od HBC.

7
00:00:28,297 --> 00:00:31,351
"Bez m 䐗ti ne"
Podle skute鈩 ud疝osti.

8
00:00:33,752 --> 00:00:35,552
KANADSKン SOUD
10:18

9
00:00:35,737 --> 00:00:38,510
Dç–¥y a pç–£ov,
dnes tu p𦜝d v疥i sed vrah.

10
00:00:38,637 --> 00:00:42,087
Kritick馼o ve鐺ra ve啼l do
domu doktora Jeffrey O'Dwyera...

11
00:00:42,117 --> 00:00:44,454
...a n焏olikr疸 ho ude䐗l
do hlavy t稹to kladivem.

12
00:00:44,655 --> 00:00:48,755
Toto monstrum sed tç–¥hle
a jmenuje se Terrance!

13
00:00:51,037 --> 00:00:55,691
- Terranci, ty ses vyprdl na soud!
- Hnoj稹 p﨡u pro na喨 obhajobu.

14
00:00:56,317 --> 00:01:00,808
Tyto d蛗azy spojuj Terrance s vra枦ou:
vlasy, krevn skvrny, ost蔾han nehty...

15
00:01:00,809 --> 00:01:02,009
...kus jeho koå–¨le.

16
00:01:03,197 --> 00:01:05,900
Hodinky s jeho inici疝y,
di碾 s pl疣ovanou vra枦ou

17
00:01:05,920 --> 00:01:07,111
8.15 - Zab窳 O'Dwyera

18
00:01:07,237 --> 00:01:10,035
Spis s nç—™vem:
"Je 鐶s zab窳 doktora O'Dwyera"

19
00:01:10,157 --> 00:01:14,673
"Doktore O'Dwyere, je 鐶s, abych v疥
rozmlç–¸il hlavu svm novm kladivem."

20
00:01:15,797 --> 00:01:19,076
Terranci, mo柤 jste slavn l駝a,
ale nejste B蛃.

21
00:01:19,377 --> 00:01:21,077
Nebo si to mysl窳e?

22
00:01:21,477 --> 00:01:24,172
- D癩 si opi竟 pracku, Phillipe?
- Jo, rç–†.

23
00:01:25,757 --> 00:01:30,626
Opiç«Ÿ pracka proto, æž¡ mç–¥ pocit,
jako by mi tra鈩稃 trhalo 1000 opic.

24
00:01:30,827 --> 00:01:32,222
Opiç«Ÿ pracka von.

25
00:01:32,657 --> 00:01:35,308
No tak, pohn煮e s t稹.
Takhle uré‘›t neomlç–†nu.

26
00:01:35,437 --> 00:01:39,715
Jsem t馼o n痙oru, Ctihodnosti.
Podle p蔾zvuku jste Jihokana鎺nka.

27
00:01:39,837 --> 00:01:43,989
- Sprç–±n.
- V癰en porotcov, m蛕 klient je nevinn.

28
00:01:44,677 --> 00:01:49,274
- Phillipe, ty sis uprd p䐗 z疱煇e鈩 𦜝鑛!
- Ten byl, Terranci.

29
00:01:51,957 --> 00:01:57,509
Ctihodnosti, obhajoba si dç„« z tohoto soudu
legraci. Podle n je prd焠 legra鈩. Ale nen.

30
00:01:57,637 --> 00:02:00,852
- P䐗pou嗾稹.
- V癰en porotcov, m蛕 klient Terrance...

31
00:02:00,853 --> 00:02:02,553
...nen vrah o nic v禸 ne j.

32
00:02:02,677 --> 00:02:07,610
Miluje zv莩疸ka a nesn癩 zlo.
Copak by vrah krmil zv莩疸ka v ZOO?

33
00:02:08,797 --> 00:02:13,712
Jist珩e ne. Kdy to shrnu, prohlaste ho
za nevinn馼o. Nebo v疽 zabije.

34
00:02:16,237 --> 00:02:18,354
To byl vtip.
Obhajoba skoné‘›la.

35
00:02:18,977 --> 00:02:21,513
Zatracen, to nen legrace!

36
00:02:22,677 --> 00:02:25,510
Pan p𦜝dsedkyn,
dospç„«i jste k rozhodnut?

37
00:02:25,637 --> 00:02:31,153
Shledali jsme Terrance ve
v灵i vra枦y doktora OエDwyera...

38
00:02:33,237 --> 00:02:36,115
Mè ¨ete zopakovat,
k 鐺mu jste dosp焫i?

39
00:02:36,237 --> 00:02:37,651
Ano, shledali jsme...

40
00:02:38,752
[...]
Everything OK? Download subtitles