Preview Subtitle for Tears Of The Sun Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:08,251 --> 00:01:13,544
S L Z Y S L U N C E

2
00:01:25,251 --> 00:01:29,244
Napt su柆jc Nig駻ii
v鐺rej夬ho dne vyvrcholilo...

3
00:01:29,422 --> 00:01:33,620
...kdy vyhnan gener疝 Mustafa
Yakubu zorganizoval rychl a brut疝n tok...

4
00:01:33,793 --> 00:01:38,162
...na demokraticky zvolenou
vlç–†u prezidenta Samuela Azuka.

5
00:01:38,331 --> 00:01:42,563
V zemi æž´je 120 milionu
lid a 250 etnickch skupin...

6
00:01:42,735 --> 00:01:45,499
...a je zde dlouh
historie etnick馼o nep疸elstv...

7
00:01:45,672 --> 00:01:50,200
...zvl癩t mezi severnmi
muslimy Fulani a ji柤mi kes拌ny Ibo.

8
00:01:51,010 --> 00:01:53,570
Fulanå—¾ rebelov
se vrhli do ulic...

9
00:01:53,746 --> 00:01:57,341
...a po cel zemi
zapo鐶ly adu n疽il.

10
00:01:58,084 --> 00:02:02,578
Tisce lid bylo zabito
pi bojch 鑛 pi poprav當h.

11
00:02:02,755 --> 00:02:06,521
Ze strachu z etnickch
é‘›stek opustila ada Ib sv domovy...

12
00:02:06,693 --> 00:02:11,027
...a prchaj do msta
nebo hledaj jakkoliv azyl.

13
00:02:11,197 --> 00:02:14,428
Gener疝 Yakubu
ovlç–†l vtå–¨nu zem...

14
00:02:14,601 --> 00:02:16,364
...a m ji, zd se,
pevn pod kontrolou.

15
00:02:16,536 --> 00:02:19,437
OSN na tok doposud nereagovalo...

16
00:02:19,606 --> 00:02:23,599
...ale Spojen stç–¸y ji
za鐶ly s evakuac ambas疆y.

17
00:02:28,461 --> 00:02:31,862
U AFRICKノHO POBRE赦

18
00:02:41,461 --> 00:02:44,862
Jak mæž¡te vidt za mnou,
na letadlov lodi USS Harry S. Truman...

19
00:02:45,131 --> 00:02:50,535
...z cel Nig駻ie doch痙
k evakuaci zahrani鈩ch n疵od.

20
00:02:50,703 --> 00:02:52,295
Tato kdysi mrumilovn zem...

21
00:02:52,472 --> 00:02:57,034
...byla ji dve otesena s駻i
etnickch nepokoj a kr疸kch, av啾k krutch bitev...

22
00:02:57,243 --> 00:03:00,474
...zejm駭a o ovl疆nut
nigerijskch ropnch zç–½ob.

23
00:03:00,880 --> 00:03:03,007
Nic v啾k nem枡 pipravit zemi...

24
00:03:03,216 --> 00:03:07,653
...na tak drtivou a rç—™nou
akci, kter se ned疱no odehr疝a.

25
00:03:10,490 --> 00:03:14,051
Zrovna jsme dostali zprç–±u,
枡 byla cel kr疝ovsk rodina...

26
00:03:14,227 --> 00:03:16,491
...popravena.
Opakuji:

27
00:03:16,663 --> 00:03:20,292
Cel kr疝ovsk rodina
byla popravena.

28
00:03:37,750 --> 00:03:39,513
- Vtejte na palub, pane velvyslan鐺.
- Dkuji.

29
00:03:39,719 --> 00:03:41,186
Pj鑼e mi to.

30
00:03:41,588 --> 00:03:43,419
Dostal to do nohy!

31
00:03:44,324 --> 00:03:46,519
Odneste ho na o啼tovnu!

32
00:03:50,730 --> 00:03:52,197
Podvejme se.

33
00:03:52,365 --> 00:03:54,128
- Vtejte zpt.
- Dky.

34
00:03:55,301 --> 00:03:59,362
Odvedli jste tam skvlou pr當i,
ale budete se muset vrç–¸it.

35
00:03:59,839 --> 00:04:04,469
Primç–µn kol. Musme urychlen
vyzvednout osobu v nebezpeç«Ÿ.

36
00:04:04,744 --> 00:04:08,043
Jdte se najst,
zç–½oby dostanete na ti dny.

37
00:04:08,514 --> 00:04:11,210
Uvidme se tam na hl癩en.
A ty...

38
00:04:11,584 --> 00:04:14,018
...zajdi si za doktorem.
- Ano, kapitç–£e.

39
00:04:23,196 --> 00:04:24,527
Pozor!

40
00:04:24,697 --> 00:04:27,257
Pohov, pç–£ov. Posate se.

41
00:04:32,605 --> 00:04:33,867
Vå–¨chni po jdle?

42
00:04:34,040 --> 00:04:36,201
- Ano, pane.
- Fajn.

43
00:04:36,376 --> 00:04:40,540
N癩 zdroj uv疆
5000 yakubskch vojsk...

44
00:04:40
[...]
Everything OK? Download subtitles