Preview Subtitle for Narnia Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:53,614 --> 00:01:55,532
Edmunde, jdi odtamtud pryè.

2
00:01:56,116 --> 00:01:57,993
Petøe!

3
00:01:57,451 --> 00:01:59,369
Co si myslíš, že dìláš?!

4
00:01:58,535 --> 00:02:00,454
Rychle je odveï do krytu! Hned!

5
00:02:01,455 --> 00:02:05,334
Pojïme, rychle!

6
00:02:05,584 --> 00:02:07,503
Mami!

7
00:02:09,254 --> 00:02:11,173
Lucko, pojï!

8
00:02:13,800 --> 00:02:15,719
Pojïte, rychle, utíkejte!

9
00:02:15,177 --> 00:02:17,095
Mami!

10
00:02:17,387 --> 00:02:19,306
Rychle!

11
00:02:20,015 --> 00:02:21,934
Poèkat, otec!

12
00:02:21,934 --> 00:02:23,852
Edmunde, ne!

13
00:02:24,228 --> 00:02:24,811
Mami, skoèím pro nìj.

14
00:02:25,062 --> 00:02:27,022
Petøe, vra se!

15
00:02:26,188 --> 00:02:28,106
Edmunde!

16
00:02:29,441 --> 00:02:31,360
K zemi!

17
00:02:31,360 --> 00:02:33,278
Pojï ty hlupáku! Ven!

18
00:02:32,277 --> 00:02:34,196
Utíkej!

19
00:02:40,953 --> 00:02:42,871
Pojïte!

20
00:02:44,915 --> 00:02:46,834
Rychle!

21
00:02:47,668 --> 00:02:51,505
Proè musíš být tak tvrdohlavý? Málem jsi nás zabil!

22
00:02:51,588 --> 00:02:52,506
Nech toho!

23
00:03:00,097 --> 00:03:03,016
Proè nemùžeš prostì poslouchat?

24
00:03:18,782 --> 00:03:20,701
Tohle si musíš nechat na sobì zlato. Ano?

25
00:03:22,536 --> 00:03:24,454
Je ti dost teplo?

26
00:03:24,037 --> 00:03:25,956
Dobré dìvèe.

27
00:03:29,001 --> 00:03:31,211
UBYTOVÁVÁNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB
JE SLUŽBOU NÁRODU

28
00:03:31,003 --> 00:03:32,462
Kdyby tu byl otec, nenutila bys nás odejít!

29
00:03:32,921 --> 00:03:34,965
Kdyby tu otec byl, bylo by už po válce
a nemuseli bychom jít.

30
00:03:34,756 --> 00:03:36,675
Budeš poslouchat svého bratra, že ano Edmunde?

31
00:03:51,607 --> 00:03:53,525
Slib mi, že se postaráš o ostatní.

32
00:03:54,818 --> 00:03:56,737
Postarám mami.

33
00:03:58,906 --> 00:04:00,824
Dobrý muž.

34
00:04:06,246 --> 00:04:08,123
Zuzko.

35
00:04:10,083 --> 00:04:11,960
Buï velká holka.

36
00:04:16,507 --> 00:04:18,425
Dobøe.

37
00:04:18,884 --> 00:04:20,802
Tak jdìte.

38
00:04:27,643 --> 00:04:29,561
Hej, nech mì!

39
00:04:29,102 --> 00:04:31,063
Umím k vlaku dojít sám.

40
00:04:31,855 --> 00:04:33,774
Nech mì být!

41
00:04:35,526 --> 00:04:37,444
Mùžete mi dát své jízdenky prosím?

42
00:04:37,486 --> 00:04:40,030
Jízdenky prosím!
Petøe!

43
00:04:40,405 --> 00:04:43,116
Mùžete jít dál.
Ano, dìkujeme.

44
00:04:49,248 --> 00:04:51,166
Pojï Lucinko.

45
00:04:50,582 --> 00:04:55,462
Musíme teï zùstat pohromadì.
Všechno bude v poøádku, bude to dobré, neboj se.

46
00:05:12,229 --> 00:05:14,189
Sbohem drazí.

47
00:05:14,439 --> 00:05:16,650
Sbohem mami, budeš nám chybìt!

48
00:05:57,774 --> 00:06:00,611
Letopisy Narnie

49
00:06:00,694 --> 00:06:03,197
Letopisy Narnie
Lev, èarodìjnice a skøíò

50
00:07:29,867 --> 00:07:32,786
Profesor vìdìl, že pøijedeme.

51
00:07:33,078 --> 00:07:35,372
Možná jsme dostali špatné popisky.

52
00:07:50,888 --> 00:07:52,806
Paní MacReady?

53
00:07:52,556 --> 00:07:54,474
Obávám se že ano.

54
00:07:55,726 --> 00:07:57,644
Tohle je všecho?

55
00:07:57,477 --> 00:07:59,396
Nic víc jste si s sebou nevzali?

56
00:07:59,313 --> 00:08:01,273
Ne, paní.

57
00:08:01,732 --> 00:08:03,650
Jsme to jenom my.

58
00:08:04,860 --> 00:08:06,778
Malé laskavosti.

59

[...]
Everything OK? Download subtitles