Preview Subtitle for Captain America The Winter Soldier Czech


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:43,575 --> 00:00:44,776
Vlevo.

2
00:00:55,632 --> 00:00:58,882
- Vlevo.
- Vlevo. Jasn.

3
00:01:04,544 --> 00:01:08,185
- Nic nekej!
- Vlevo. - No tak!

4
00:01:16,494 --> 00:01:17,944
Potebuje doktora?

5
00:01:20,736 --> 00:01:25,973
Potebuju nov plce. Kç–¥o,
ubhl jsi tak 21 km za 30 minut.

6
00:01:26,093 --> 00:01:31,035
- Asi jsem zaspal na startu. - Fakt?
To by ses ml stydt. Dej si jeå—¾ kolo.

7
00:01:32,693 --> 00:01:36,162
- U se stalo? Mç–¥ za to, æž¡ jo.
- Od jak jsi jednotky?

8
00:01:36,282 --> 00:01:40,004
U 58, vzdu嗜 z當hran碾i.
Te dlç–¥ na rezortu pro veterç–£y.

9
00:01:40,646 --> 00:01:43,938
- Sam Wilson.
- Steve Rogers. - To mi doå—Ÿo.

10
00:01:45,375 --> 00:01:48,992
Mus pro tebe bt 夬len se
vrç–¸it po tom vysvobozen z ledu.

11
00:01:49,112 --> 00:01:51,742
Zvykç–¥ si.
Rç–† jsem t poznal, Same.

12
00:01:52,714 --> 00:01:56,936
- Co tvoje postel?
- Prosm? - Tvoje postel je moc mkk.

13
00:01:57,529 --> 00:02:01,544
Kdy jsem tam byl, spal jsem na zemi,
ml k疥en jako pol嗾碾. Jako pra鑞ovk.

14
00:02:01,664 --> 00:02:05,773
- Te kdy jsem doma v moj posteli
je to jako... - Jako v cukrov vat.

15
00:02:05,893 --> 00:02:08,143
Jako se propadat do podlahy.

16
00:02:09,120 --> 00:02:11,444
- Jak to bylo dlouho?
- Dv try.

17
00:02:12,385 --> 00:02:17,498
- Mus ti chybt star dobr 鐶sy, co?
- Nen to tak hrozn.

18
00:02:17,618 --> 00:02:20,167
Jdlo je o hodn lep夬.
My jsme v啼chno vaili.

19
00:02:20,287 --> 00:02:24,635
è‹¥dn obrna. A internet pomç–‰.
Sna橲m se hodn 竟st a dohnat to.

20
00:02:26,536 --> 00:02:30,506
Soundtrack album od Marvina Gaye
z roku 1972, s nç—™vem "Trouble Man".

21
00:02:30,626 --> 00:02:34,676
- V啼chno, o co jsi pi啼l, je na
tomhle albumu. - Dç–¥ si to na seznam.

22
00:02:41,567 --> 00:02:44,698
- MISE. OKAM鯖Tノ VYZVEDNUTヘ. ネEKチM
NA SILNICI. - No Same, povinnost vol.

23
00:02:44,818 --> 00:02:47,342
Dky za bh.
Jestli tomu tak chce kat.

24
00:02:47,462 --> 00:02:50,367
- Opravdu?
- Opravdu. - Tak jo.

25
00:02:51,214 --> 00:02:53,948
Dej vdt, a se bude
chtt zastavit u m v pr當i

26
00:02:54,068 --> 00:02:56,917
a nechat m
zabodovat u holky na recepci.

27
00:02:57,037 --> 00:02:58,718
Budu to mt na pamti.

28
00:03:02,734 --> 00:03:03,934
Nazdar, hoå–¨.

29
00:03:04,607 --> 00:03:08,226
V nkdo, kde je tu Smithsonovo
muzeum? Musm vyzvednout foslii.

30
00:03:08,346 --> 00:03:09,646
To je pr鐶.

31
00:03:13,623 --> 00:03:15,465
- Jak je?
- Nazdar.

32
00:03:16,599 --> 00:03:19,326
- Nelze bæž¡t vå—½de.
- To ne.

33
00:03:24,848 --> 00:03:26,840
INDICKン OCEチN

34
00:03:26,960 --> 00:03:30,251
Cl je mobiln zazen na vypouå—¾n
satelit. Lo Lemurian Star.

35
00:03:30,371 --> 00:03:33,204
Pipravovali posledn
nç–šlad, kdy je pepadli pirç–¸i.

36
00:03:33,324 --> 00:03:34,720
Ped 93 minutami.

37
00:03:34,840 --> 00:03:36,508
- Po杪davky?
- 1,5 miliardy.

38
00:03:36,628 --> 00:03:38,888
- Pro tolik?
- Protoæž¡ pat SHEILD.

39
00:03:40,750 --> 00:03:44,101
- Takæž¡ nedovolen vniknut.
- Uré‘›t maj dobr dvod.

40
00:03:44,221 --> 00:03:48,134
- U mi trochu vad bt Furyho vrç–¸n.
- Kldek, nen to tak komplikovan.

41
00:03:48,254 --> 00:03:52,216
- Kolik je pir疸? - 25. Klasa 柞ld當i.
Vede je tenhle chlç–³ek.

42
00:03:52,789 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles