Preview Subtitle for How To Train Your Dragon 2 Slovak


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:12,322 --> 00:01:14,702
Toto je Berk,

2
00:01:14,741 --> 00:01:18,831
najlepšie utajené miesto
na tejto strane... čohokoľvek.

3
00:01:19,746 --> 00:01:23,036
Iste, nevyzerá bohvieako,
ale táto vlhká kopa skál

4
00:01:23,083 --> 00:01:26,133
skrýva nejedno prekvapenie.

5
00:01:30,966 --> 00:01:35,596
Život tu je úžasný, ale nič pre bojkov.

6
00:01:35,637 --> 00:01:39,967
Ale kým väčšina ľudí má koníčky
ako vyrezávanie do dreva či vyšívanie,

7
00:01:40,017 --> 00:01:42,517
my v Berku máme radšej

8
00:01:43,312 --> 00:01:45,562
maličkosť, ktorú voláme

9
00:01:47,900 --> 00:01:49,730
dračie preteky!

10
00:02:04,750 --> 00:02:08,090
Prepáč, Rybonoh. To si chcel?

11
00:02:09,671 --> 00:02:12,011
Soplinos, to bolo moje!

12
00:02:12,049 --> 00:02:13,259
Tu máš.

13
00:02:13,634 --> 00:02:15,144
Povedal som ti, že dnes vyzeráš úžasne?

14
00:02:15,177 --> 00:02:16,467
Vážne.

15
00:02:16,512 --> 00:02:19,352
Po me, Rihoš.
Začína to tu smrdieť.

16
00:02:19,389 --> 00:02:21,309
Nie. Stále ťa neznáša.

17
00:02:21,350 --> 00:02:23,140
Padáme odtiaľto, Grgoš!

18
00:02:24,144 --> 00:02:25,234
Dobre!

19
00:02:31,818 --> 00:02:32,938
Áno!

20
00:02:34,363 --> 00:02:35,993
Dvojičky majú deväť,

21
00:02:36,281 --> 00:02:38,371
Astrid len tri.

22
00:02:38,408 --> 00:02:42,368
Rybonoh a Soplinos sú na chvoste s nulou.

23
00:02:42,412 --> 00:02:43,872
A Štikút je...

24
00:02:45,165 --> 00:02:46,745
ktovie kde.

25
00:02:47,751 --> 00:02:51,381
Odplašil si ho vážnymi rečami, Chladnobrv?

26
00:02:52,881 --> 00:02:54,091
Čo robíš, Soplinos?

27
00:02:54,341 --> 00:02:55,761
Teraz vyhrajú oni.

28
00:02:55,801 --> 00:02:58,301
Je to moja princezná.
Dostane všetko, čo chce.

29
00:02:58,345 --> 00:03:01,465
Vreska? Nechcela ťa zaživa upáliť?

30
00:03:01,515 --> 00:03:02,645
Len pár hodín.

31
00:03:05,185 --> 00:03:09,145
Draky tu boli menší problém,

32
00:03:09,189 --> 00:03:10,609
ale to pred 5 rokmi.

33
00:03:10,649 --> 00:03:14,939
Teraz sa všetky nasťahovali k nám.
A, ozaj, prečo nie?

34
00:03:14,987 --> 00:03:16,907
Máme stajne na mieru,

35
00:03:16,947 --> 00:03:19,117
bufety, kde môžu zjesť, koľko vládzu,

36
00:03:19,157 --> 00:03:21,487
linku na umývanie drakov,

37
00:03:23,078 --> 00:03:26,828
dokonca, podľa môjho názoru,
špičkovú protipožiarnu ochranu.

38
00:03:28,167 --> 00:03:29,667
Je čas, Pahlt.

39
00:03:29,710 --> 00:03:31,290
Jasné. Posledné kolo!

40
00:03:36,049 --> 00:03:38,049
Čierna ovca! Po me, Víchrica.

41
00:03:38,093 --> 00:03:39,843
Stále môžeme vyhrať!

42
00:03:42,181 --> 00:03:43,641
-Pridaj, Rihoš!
-Po me!

43
00:03:44,641 --> 00:03:45,601
Ideš, Mäsožer!

44
00:03:47,477 --> 00:03:49,437
Po me! Po me!

45
00:03:50,397 --> 00:03:51,857
Toto je tvoja veľká chvíľa.

46
00:03:52,399 --> 00:03:53,939
Príjemný let!

47
00:03:57,321 --> 00:03:58,321
Hore, hore!

48
00:04:01,950 --> 00:04:03,240
-Nie!
-Áno!

49
00:04:03,285 --> 00:04:04,745
Dobrá práca, Mäsožer!

50
00:04:05,704 --> 00:04:08,124
Tu máš, zlatko. Moja je za desať bodov.

51
00:04:08,665 --> 00:04:10,205
Áno! Čierna ovca!

52
00:04:11,877 --> 00:04:13,957
Bojujete o Vresku?

53
00:04:14,004 --> 00:04:15,304
Vyhrávam!

54
00:04:15,339 --> 00:04:16,759
Vyhrávame spolu!

55
00:04:17,925 --> 00:04:18,975
Nie!

56
00:04:21,637 --> 00:04:23,257
Už ma nik nezastaví!

57
00:04:23,305 --> 00:04:25,935
Až n
[...]
Everything OK? Download subtitles