Preview Subtitle for Just Seen It


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:37,900 --> 00:00:39,900
Subtitle by: Apiq Ader

2
00:00:57,831 --> 00:01:00,125
Bermulanya kisah kita dari
ketinggian di bandar New York...


3
00:01:00,167 --> 00:01:01,877
...di puncak pangsapuri mewah...

4
00:01:01,919 --> 00:01:05,297
...yang dimiliki seorang yang mungkin
paling pintar pernah saya kenali.


5
00:01:06,924 --> 00:01:09,218
Maaf. Anda perlu menyaksikan
saya melakukan yoga.

6
00:01:09,260 --> 00:01:12,096
Anda mengharapkan saya untuk
melakukan "downward dog"?

7
00:01:13,180 --> 00:01:15,891
Nama saya En. Peabody.

8
00:01:15,933 --> 00:01:18,060
Oleh sebab kita akan meluangkan
masa bersama,...

9
00:01:18,102 --> 00:01:20,271
...saya mahu ceritakan serba sedikit
mengenai kehidupan saya.

10
00:01:20,312 --> 00:01:21,605
Anda tahu, semenjak menjadi
anak anjing lagi,...

11
00:01:21,647 --> 00:01:23,482
...saya sudah begitu ketara berbeza.

12
00:01:25,526 --> 00:01:27,027
Saya cuba menyesuaikan diri...

13
00:01:27,069 --> 00:01:28,153
Tidak, terima kasih.

14
00:01:28,195 --> 00:01:29,822
Tapi gagal.

15
00:01:30,322 --> 00:01:32,950
Dikala membesar, saya melihat
semakin ramai rakan saya...


16
00:01:32,992 --> 00:01:35,661
...yang dipelihara oleh
keluarga baru mereka.


17
00:01:36,370 --> 00:01:39,290
Tapi kerana beberapa alasan,
saya tak pernah dipilih.


18
00:01:41,375 --> 00:01:43,168
Lekas, kawan! Ambilkan tongkat!

19
00:01:43,794 --> 00:01:45,963
Tapi kenapa? Bukankah awak
akan lontar lagi?

20
00:01:46,005 --> 00:01:48,424
Itu perbuatan sia-sia.

21
00:01:48,465 --> 00:01:51,093
Saya enggan yang ini, mak.
Dia suka mengeluh.

22
00:01:51,135 --> 00:01:53,262
Tunggu, tunggu! Datanglah balik!
Lontarlah tongkat.

23
00:01:53,304 --> 00:01:56,140
Saya akan berubah normal,
malah saya akan bersalaman.

24
00:01:56,181 --> 00:01:57,850
Bark, bark?

25
00:01:57,891 --> 00:02:01,186
Jadi, tanpa berkeluarga...

26
00:02:01,228 --> 00:02:03,689
...saya mengambil keputusan
untuk menuntut ilmu.


27
00:02:03,981 --> 00:02:06,650
Budaya, dan kesukanan.

28
00:02:08,152 --> 00:02:10,154
Saya mendapat ijazah dari Harvard.

29
00:02:10,195 --> 00:02:12,031
Jurusan Vale-dog-torian, semestinya.

30
00:02:13,240 --> 00:02:16,285
Dan kemudian, memilih untuk
membantu manusia.

31
00:02:16,327 --> 00:02:18,996
Saya mempelopori teknik-teknik baru
dalam tenaga alternatif.


32
00:02:22,541 --> 00:02:25,002
Menyelesaikan konflik geopolitik
di seluruh dunia.


33
00:02:28,339 --> 00:02:29,465
Dan bila ada masa lapang,...

34
00:02:29,506 --> 00:02:32,134
...saya mencipta penumbuk sapaan,
pengimbang, seluar pakai buang...


35
00:02:32,176 --> 00:02:33,302
Nada-Automatik...

36
00:02:33,344 --> 00:02:34,970
...penggerak papan luncur...

37
00:02:35,012 --> 00:02:36,138
...dan tarian Zumba.

38
00:02:43,103 --> 00:02:46,899
Tapi apa yang paling saya banggakan
adalah anak saya, Sherman.

39
00:02:46,941 --> 00:02:49,026
Hai, En. Peabody.

40
00:02:50,569 --> 00:02:52,905
Awak dah beritahu mereka
mengenai WABAC?

41
00:02:52,947 --> 00:02:55,157
Saya baru dalam proses memberitahu.

42
00:02:55,199 --> 00:02:56,918
Ketika mengambil Sherman
sebagai anak angkat,...

43
00:02:56,931 --> 00:02:58,661
...saya bersu
[...]
Everything OK? Download subtitles