Preview Subtitle for Romeo And Juliet


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:52,000 --> 00:01:05,000
فیلم باران و تی‌وی شو تقدیم می‌کنند
BaranMovie.tv :: TV-Show.pro

2
00:01:07,000 --> 00:01:15,000
ترجمه از میـنا و حسـین
.: HoSSeiN HiDDeN & 3OLiCON :.

3
00:01:18,960 --> 00:01:20,689
،‏دو خانواده

4
00:01:20,840 --> 00:01:22,683
،‏در شکوه و جلال هم‌تراز هم

5
00:01:22,840 --> 00:01:25,764
،‏ساکن شهر زیبایِ ورونا
داستان از جایی آغاز می‌شود که

6
00:01:25,920 --> 00:01:29,003
نزاع و خصومتی قدیمی باز از سر گرفته شده

7
00:01:29,160 --> 00:01:32,881
و کشتار و خونریزی بسیاری به وقوع پیوسته است

8
00:01:33,040 --> 00:01:35,566
به همین دلیل پادشاه، ترتیب مسابقه‌ای را می‌دهد تا

9
00:01:35,720 --> 00:01:38,963
‏از جنگ و خشونت در خیابان‌های شهر جلوگیری کند

10
00:01:39,160 --> 00:01:41,845
‏حال رقابت بین دو خانواده، "کپیولت و مونتاگیو" با

11
00:01:42,000 --> 00:01:46,210
قدرت‌نمایی برسر تصاحب

حلقه‌ی سلطنتی شکل می‌گیرد

12
00:01:51,760 --> 00:01:52,841
!بتاز پسرعمو

13
00:02:41,200 --> 00:02:43,885
‏و اینک مرکوشیو

14
00:02:44,040 --> 00:02:46,691
از خانواده‌ی مونتاگیو، به‌عنوان
قهرمان این مسابقه معرفی می‌شه

15
00:02:46,840 --> 00:02:51,084
برای همین ‏همه رو به جشن و پایکوبی دعوت می‌کنم

16
00:03:03,440 --> 00:03:05,920
‏جولیت؟ جولیت، خواهش می‌کنم

17
00:03:06,120 --> 00:03:08,043
بزودی ‏خانوم و آقا با خبرهایی از

18
00:03:08,200 --> 00:03:09,645
‏مسابقه میان خونه

19
00:03:09,800 --> 00:03:11,962
‏پس بجنب دایه، چرا انقدر دست‌دست می‌کنی؟

20
00:03:12,120 --> 00:03:15,442
باید انقدر عجله کنم تا قلبم از حرکت بایسته

21
00:03:15,600 --> 00:03:18,206
‏قلب تورو از سنگ ساختن

22
00:03:18,360 --> 00:03:20,840
‏قلب خودت از سنگه

23
00:03:22,480 --> 00:03:25,689
بله بایدم اینجوری به نفس‌نفس زدن من بخندی

24
00:03:25,840 --> 00:03:28,161
سرعتت رو زیاد می‌کنم تا جوون و قوی بمونی

25
00:03:37,800 --> 00:03:39,962
‏بگیر، این چطوره؟

26
00:03:41,600 --> 00:03:45,571
‏ حالت بهم نخورد دیدی لرد تیبالت
به یه سگِ مونتاگیو باخت؟

27
00:03:45,720 --> 00:03:47,484
ولشون کن، دعوا بین ارباب‌هاست

28
00:03:47,640 --> 00:03:49,881
‏قضیه بین ارباب‌ها و ما مردهاست

29
00:03:57,760 --> 00:03:58,682
!‏کافیه

30
00:04:01,640 --> 00:04:02,926
!‏بس کنین

31
00:04:03,080 --> 00:04:05,048
‏شمشیرتون رو بندازین
نمی‌دونین دارین چه اشتباهی می‌کنین

32
00:04:05,200 --> 00:04:06,167
‏همونجا وایسا

33
00:04:06,320 --> 00:04:10,689
برگرد بنوولیو، تو چشم‌های مرگ نگاه کن

34
00:04:10,840 --> 00:04:14,447
‏تیبالØ
[...]
Everything OK? Download subtitles