Preview Subtitle for Cinemas


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:02,330 --> 00:00:10,170
Giải "Oscar"
cho Phim Nước Ngoài Hay Nhất năm 1990

2
00:00:12,640 --> 00:00:15,730
Giải Thưởng Lớn của Ban Giám Khảo
tại "Liên Hoan Phim Cannes" năm 1989

3
00:00:15,840 --> 00:00:18,870
Giải "Quả Cầu Vàng"
cho Phim Nước Ngoài Hay Nhất

4
00:00:19,010 --> 00:00:23,780
Giải Thưởng Đặc Biệt của Ban Giám Khảo
tại giải "Felix" năm 1989

5
00:00:23,890 --> 00:00:27,620
Đề cử giải "Cesar"
cho Phim Nước Ngoài Hay Nhất

6
00:03:14,720 --> 00:03:17,380
Vâng, Salvatore.
Salvatore Di Vita.

7
00:03:21,730 --> 00:03:25,170
Ý cô là sao khi cô nói
cô không biết nó?

8
00:03:25,500 --> 00:03:28,870
Vâng, đúng thế. Tôi là mẹ nó đây.

9
00:03:29,170 --> 00:03:33,540
Tôi đang gọi từ Sicilia,
cả ngày trời rồi đấy.

10
00:03:36,680 --> 00:03:39,040
Tôi hiểu rồi, nó không có ở đó.

11
00:03:41,880 --> 00:03:44,940
Vậy làm ơn, cô có thể nói cho tôi...

12
00:03:47,620 --> 00:03:52,060
656-220-56.

13
00:03:52,190 --> 00:03:54,090
Cám ơn cô. Tạm biệt.

14
00:03:59,570 --> 00:04:01,300
Mẹ à, có gọi cũng vô ích thôi.

15
00:04:01,700 --> 00:04:04,260
Anh ấy bận lắm,
anh ấy ở đâu mà chả được.

16
00:04:04,340 --> 00:04:06,470
Anh ấy chẳng còn nhớ gì đâu.

17
00:04:07,740 --> 00:04:09,840
Thôi, bỏ đi mẹ.

18
00:04:09,980 --> 00:04:12,850
30 năm rồi anh ấy đâu có ở đây.

19
00:04:15,020 --> 00:04:16,680
Con biết anh ấy thế nào mà.

20
00:04:19,650 --> 00:04:21,020
Nó sẽ nhớ.

21
00:04:21,160 --> 00:04:25,320
Mẹ chắc chắn nó sẽ nhớ.
Mẹ biết anh con rõ hơn con mà.

22
00:04:25,460 --> 00:04:30,160
Sau này nó mà biết mẹ con mình
không báo cho nó, nó sẽ giận đấy.

23
00:04:31,700 --> 00:04:36,160
Tôi muốn nói chuyện với Salvatore Di Vita.

24
00:04:36,340 --> 00:04:38,740
Tôi là mẹ nó đây.

25
00:05:43,370 --> 00:05:44,740
Salvatore...

26
00:05:46,070 --> 00:05:47,940
Mấy giờ rồi anh?

27
00:05:49,540 --> 00:05:51,410
Khuya lắm rồi.

28
00:05:54,250 --> 00:05:58,880
Anh xin lá»—i.
Không tài nào báo em được.

29
00:06:00,620 --> 00:06:02,560
Ngủ tiếp đi.

30
00:06:06,730 --> 00:06:08,590
Mẹ anh gọi tới.

31
00:06:10,400 --> 00:06:12,870
Bà tưởng em là ai khác.

32
00:06:14,170 --> 00:06:15,930
Em nói gì với mẹ anh?

33
00:06:16,070 --> 00:06:19,160
Em ra vẻ đồng tình.
Em không muốn làm bà thất vọng.

34
00:06:19,340 --> 00:06:21,270
Bọn em nói chuyện khá lâu.

35
00:06:23,040 --> 00:06:25,840
Bà nói anh không về
thăm bà đã 30 năm rồi.

36
00:06:25,980 --> 00:06:29,040
Chừng nào bà muốn gặp anh,
bà sẽ đến Rôma.

37
00:06:29,180 --> 00:06:31,810
Mẹ anh gọi chỉ để nói
bấy nhiêu thôi ư?

38
00:06:36,390 --> 00:06:37,980
Không.

39
00:06:38,160 --> 00:06:42,290
Bà còn nói có người vừa qua đời...
ai đó tên Alfredo.

40
00:06:43,500 --> 00:06:45,560
Ngày mai là đám tang.

41
00:06:46,800 --> 00:06:49,530
Ông ấy là ai vậy, bà con à?

42
00:06:51,810 --> 00:06:53,670
Không có gì đâu.
Ngủ tiếp đi em.

43
00:08:09,320 --> 00:08:12,510
Thằng bé giết mình
[...]
Everything OK? Download subtitles