Preview Subtitle for 3 Crosses


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,800 --> 00:00:20,400
JÄRNKORSET

2
00:02:50,000 --> 00:02:53,700
TAMAN, SOVJETUNIONEN -43
Ã…TERTÃ…GET

3
00:03:15,400 --> 00:03:19,900
-

4
00:03:35,100 --> 00:03:39,000
-

5
00:04:22,500 --> 00:04:27,100
Regementsstaben anropar
korpral Steiner!

6
00:04:34,800 --> 00:04:37,600
Hör du mig, Steiner?!

7
00:07:34,000 --> 00:07:37,300
Snyggt jobb.

8
00:07:37,400 --> 00:07:41,800
-Titta på mitt nya vapen.
-Leta upp ett eget.

9
00:07:41,900 --> 00:07:46,700
-Här är ammunition.
-Ge honom ett handtag.

10
00:07:46,900 --> 00:07:51,000
-Titta där.
-Inget vi inte har sett förut.

11
00:07:51,200 --> 00:07:56,600
Titta vad jag hittade på baksidan
- en liten rysk duvunge.

12
00:08:03,600 --> 00:08:06,400
Ta ner det.

13
00:08:28,800 --> 00:08:31,700
Skynda på!

14
00:08:33,000 --> 00:08:35,500
Nu går vi.

15
00:08:35,700 --> 00:08:40,500
Anropa Meyer och be om transport
från punkt 7.

16
00:08:43,300 --> 00:08:45,300
Ta med honom.

17
00:08:45,600 --> 00:08:49,200
Knuffa på! Knuffa!

18
00:08:49,400 --> 00:08:52,300
Skynda på!

19
00:08:56,100 --> 00:08:58,200
Stanna!

20
00:09:20,800 --> 00:09:27,700
Detta förbannade land.
I början var det nytt och spännande-

21
00:09:27,800 --> 00:09:32,900
-men nu har jag en känsla av
att det kommer att sluka oss.

22
00:09:33,000 --> 00:09:36,100
Kapten Stransky, sir.

23
00:09:36,200 --> 00:09:40,200
-Överste Brandt. Välkommen.
-Tack, sir.

24
00:09:42,600 --> 00:09:47,300
-Min adjutant, kapten Kiesel.
-Hur står det till, kapten?

25
00:09:47,400 --> 00:09:52,300
Tackar som frågar. Eländigt.
Jag har diarré. Hur mår ni?

26
00:09:52,500 --> 00:09:57,200
Er adjutant, löjtnant Triebig.
Han är också ny här.

27
00:09:57,300 --> 00:10:00,900
-Vill ni ha ett glas vin?
-Tack, gärna.

28
00:10:01,000 --> 00:10:03,900
-Ta min rock.
-Ja, sir.

29
00:10:07,500 --> 00:10:09,500
Inte illa. . .

30
00:10:09,600 --> 00:10:16,000
Ett moselvin från 1 937
här i södra Sovjetunionen. Otroligt.

31
00:10:16,200 --> 00:10:22,700
En flaska mosel är inte mer
malplacerad här, än vi själva är.

32
00:10:22,800 --> 00:10:29,500
-Skål för er hälsa.
-Den är inte värd att skåla för.

33
00:10:29,700 --> 00:10:32,600
Skål för ett slut på kriget.

34
00:10:40,200 --> 00:10:46,300
Varför anser ni att det är absurt
att vi är här, överste?

35
00:10:46,500 --> 00:10:50,800
Varför bad ni om förflyttning
från Frankrike?

36
00:10:50,900 --> 00:10:54,500
Jag vill ha järnkorset.

37
00:10:54,600 --> 00:10:59,400
-Ni kan få ett av mina.
-Jag skämtade bara.

38
00:10:59,500 --> 00:11:05,900
Mitt befäl frågade mig samma sak.
"Jag kan inte hindra er, " sa han.

39
00:11:06,000 --> 00:11:10,700
"För jag vet att östfronten
inte klarar sig utan er. "

40
00:11:10,800 --> 00:11:15,000
"Ge er i väg, ni hjältemodiga åsna. "

41
00:11:20,500 --> 00:11:24,700
"Hjältemodiga åsna. "
Precis så sa han.

42
00:11:24,900 --> 00:11:31,300
Jag tar tillbaka min förra skål.
Skål för alla hjältemodiga åsnor.

43
00:11:34,200 --> 00:11:39,000
Jag skulle vilja klargöra en sak
för kapten Kiesel.

44
00:11:39,200 --> 00:11:46,300
Jag tog uppdraget, för att jag anser
att här behövs män med kvalitet.

45
00:11:46,400 --> 00:11:51,500
Det är dags att krossa myten
om det oövervinneliga Sovjet.

46
00:11:51,600 --> 00:11:55,400
-Hur gör vi det?
-Genom att höj
[...]
Everything OK? Download subtitles