Preview Subtitle for Darling Companion


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:59,300 --> 00:01:00,274
Luke!

2
00:01:00,475 --> 00:01:01,518
Đến lượt cậu rồi đấy.

3
00:01:01,719 --> 00:01:03,503
Tới giờ rồi.

4
00:02:29,465 --> 00:02:32,699
Kính thưa quý vị.

5
00:02:33,306 --> 00:02:39,283
Hãy hướng mắt
về phía lồng kim loại điên rồ kia.


6
00:02:39,594 --> 00:02:41,594
Và đây thưa quý vị

7
00:02:41,633 --> 00:02:46,072
Luke đẹp mã và nhóm Heart Throbs.

8
00:02:47,878 --> 00:02:53,625
Hãy xem họ thách thức lực hấp dẫn
và chiêm ngưỡng tài năng của bộ ba thần thánh.


9
00:02:54,179 --> 00:03:00,399
Hãy xem họ lái xe lộn vòng
cách nhau chỉ vài cm.


10
00:03:00,478 --> 00:03:03,594
Với tốc độ mà bạn không thể tin được.

11
00:03:04,200 --> 00:03:06,706
Hãy cổ vũ cho anh ấy nào, thưa quý vị.

12
00:03:06,910 --> 00:03:08,973
Luke đẹp mã.

13
00:03:13,160 --> 00:03:15,860
Họ đây rồi.

14
00:03:21,597 --> 00:03:23,557
Cổ vũ cho họ đi nào.

15
00:03:31,960 --> 00:03:35,866
Họ bắt đầu rồi.
Cổ vũ cho họ nào.

16
00:03:35,900 --> 00:03:37,226
Hay lắm mọi người.

17
00:03:38,946 --> 00:03:41,710
Luke đẹp mã.

18
00:03:43,132 --> 00:03:45,758
Họ sẽ lái vòng quanh đó.

19
00:03:48,509 --> 00:03:52,577
Bắt đầu nào, cổ vũ đi nào.
Luke đẹp mã.

20
00:05:00,873 --> 00:05:02,720
Anh phải đi đây.

21
00:05:14,500 --> 00:05:15,500
Chào.

22
00:05:18,108 --> 00:05:20,269
Anh có nhớ tên em không thế?

23
00:05:22,076 --> 00:05:23,004
Romina.

24
00:05:24,205 --> 00:05:25,786
Anh thích gọi em là Ro.

25
00:05:28,860 --> 00:05:30,650
Giờ này em làm gì ở đây?
Em có dự định gì à?

26
00:05:32,125 --> 00:05:33,577
Em phải về nhà.

27
00:05:34,466 --> 00:05:36,350
Muốn anh chở về không?

28
00:06:13,001 --> 00:06:14,644
Cám ơn.

29
00:06:22,579 --> 00:06:24,762
Em không muốn nói chuyện hay làm gì à?

30
00:06:26,320 --> 00:06:27,640
Em biết là mai anh rời thị trấn mà.

31
00:06:27,640 --> 00:06:30,320
Sau khi bọn anh dọn đồ,
anh sẽ không ở đây trong vài năm tới.


32
00:06:31,793 --> 00:06:33,160
Vài năm?

33
00:06:36,320 --> 00:06:38,380
Này em có muốn...

34
00:06:38,400 --> 00:06:40,993
uống bia hay gì đó không?

35
00:06:44,140 --> 00:06:47,186
Có người đợi em vì vậy...

36
00:06:47,526 --> 00:06:49,180
Không.

37
00:06:51,707 --> 00:06:54,154
Em chỉ muốn gặp anh lần nữa.

38
00:06:55,155 --> 00:06:56,377
Cám ơn.

39
00:07:27,001 --> 00:07:29,418
Thưa quý vị và các bạn.

40
00:07:30,405 --> 00:07:36,336
Xin giới thiệu
người độc nhất vô nhị Luke đẹp mã...


41
00:07:36,997 --> 00:07:39,224
và nhóm Heart Throbs.

42
00:07:53,813 --> 00:07:54,600
Chào.

43
00:07:56,414 --> 00:07:58,022
Romina ở đây phải không?

44
00:07:58,166 --> 00:07:59,060
Không.

45
00:07:59,286 --> 00:08:00,493
Chờ chút.

46
00:08:04,747 --> 00:08:06,180
Nó đang làm việc.

47
00:08:06,866 --> 00:08:07,620
Được rồi.

[...]
Everything OK? Download subtitles