Preview Subtitle for Inside Out


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,710 --> 00:00:52,390
Bạn đã bao giờ nhìn ai đó và tự hỏi.

2
00:00:52,420 --> 00:00:55,180
Chuyện gì đang diễn ra trong đầu họ không?

3
00:00:55,210 --> 00:00:56,850
Tôi biết.

4
00:00:56,880 --> 00:00:59,420
Tôi biết những gì trong đầu Riley.

5
00:01:43,300 --> 00:01:46,060
Con đây rồi.

6
00:01:47,270 --> 00:01:49,220
Xin chào.

7
00:01:50,170 --> 00:01:53,640
- Riley.
- Ồ, nhìn con kìa.

8
00:01:53,660 --> 00:01:56,590
Con thật đáng yêu.

9
00:02:09,560 --> 00:02:11,910
Whoa.

10
00:02:28,970 --> 00:02:32,660
Thật tuyệt vời.
Chỉ có Riley và tôi

11
00:02:32,690 --> 00:02:35,090
mãi mãi.

12
00:02:40,250 --> 00:02:41,490
hoặc trong vòng

13
00:02:41,520 --> 00:02:43,770
33 giây.

14
00:02:44,730 --> 00:02:46,440
Tớ là Buồn bã.

15
00:02:46,470 --> 00:02:50,230
Ồ, Xin chào.
Tớ là Vui vẻ. Vậy.

16
00:02:50,420 --> 00:02:51,990
Tớ có thể,
nếu cậu không phiền...

17
00:02:52,010 --> 00:02:54,310
Để tớ chỉnh cho.
Cảm ơn.

18
00:02:54,330 --> 00:02:56,180
Và đó chỉ mới là khởi đầu.

19
00:02:56,210 --> 00:02:59,270
Từ đó trụ sở lại càng đông hơn.

20
00:03:00,960 --> 00:03:03,420
Rất tốt. Được.
Cậu làm được rồi đó.

21
00:03:03,440 --> 00:03:04,730
Rất tốt.
Cẩn thận!

22
00:03:04,760 --> 00:03:05,770
COI CHỪNG!

23
00:03:05,790 --> 00:03:09,550
Đó là Sợ sệt.
Cậu ấy giữ cho Riley an toàn.

24
00:03:09,580 --> 00:03:10,830
Từ từ.

25
00:03:10,850 --> 00:03:12,300
Quay lại!
Ta ổn rồi.

26
00:03:12,330 --> 00:03:13,870
Ta ổn rồi.

27
00:03:13,900 --> 00:03:15,420
- Làm tốt lắm.
- Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.

28
00:03:15,440 --> 00:03:17,000
Và.
Ta trở lại.

29
00:03:18,150 --> 00:03:19,570
Whoa.

30
00:03:21,360 --> 00:03:23,150
Rồi, há miệng ra.

31
00:03:23,180 --> 00:03:24,850
- Vụ này mới đấy.
- Cậu nghĩ nó an toàn không?

32
00:03:24,870 --> 00:03:26,180
- Cái gì vậy?
- Ah...

33
00:03:26,210 --> 00:03:28,870
Thận trọng.
Có mùi nguy hiểm ở đây.

34
00:03:28,900 --> 00:03:29,970
Khoan đã.
Cái gì kia?

35
00:03:30,000 --> 00:03:31,200
Đây là Disgust.

36
00:03:31,230 --> 00:03:34,950
Cậy ấy giữ Riley khỏi bị nhiễm độc,
thể chất lẫn tinh thần.

37
00:03:34,970 --> 00:03:36,480
Màu sắc không tươi.

38
00:03:36,500 --> 00:03:38,300
Hay có hình thù giống khủng long.
Khoan đã.

39
00:03:38,330 --> 00:03:39,820
Đó là bông cải xanh!
Blah!

40
00:03:39,840 --> 00:03:41,290
Kinh quá!

41
00:03:42,620 --> 00:03:44,450
Tớ vừa cứu mạng chúng ta.

42
00:03:44,480 --> 00:03:45,530
Không có chi.

43
00:03:45,560 --> 00:03:48,370
Riley, nếu con không ăn tối,
con sẽ không được ăn tráng miệng đâu.

44
00:03:48,400 --> 00:03:50,720
Khoan. ông ấy vừa nói ta không được
ăn tráng miệng ư?

45
00:03:50,750 --> 00:03:52,280
Đó là Giận dữ.
Cậu ấy...

46
00:03:52,300 --> 00:03:55,170
rất quan tâm về sự công bằng.

47
00:03:55,200 --> 00:03:57,070
Ông muốn chơi hả, ông già.

48
00:03:57,100 --> 00:04:00,160
Không tráng miệng? Được thôi.
Chúng tôi sẽ ăn tối.

4
[...]
Everything OK? Download subtitles