Preview Subtitle for The Crimson Pirate Vietnamese 1250382


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:16,222 --> 00:00:18,808
Căng buồm lên! Tất cả!

2
00:00:21,728 --> 00:00:23,938
Đến đây nào, các bạn, lại đây!

3
00:00:24,105 --> 00:00:27,567
Cùng với Hồng y hải tặc
trong chuyến phiêu lưu cuối cùng...

4
00:00:27,609 --> 00:00:30,361
đến các quần đảo
trong vùng biển Caraïbe.

5
00:00:30,486 --> 00:00:34,240
Một con tàu của hải tặc,
trong một thế giới của bọn hải tặc!

6
00:00:34,741 --> 00:00:37,452
Đừng thắc mắc gì cả.
Cứ tin vào những gì mình thấy.

7
00:00:44,084 --> 00:00:46,878
Mà không...
Tin một nữa thôi nhé!

8
00:00:48,755 --> 00:00:51,383
Kéo tời đi! Nhổ neo!

8
00:00:51,925 --> 00:00:53,802
Nhanh nào, bọn gà mờ kia! Nhanh lên!

9
00:01:00,434 --> 00:01:05,133
HỒNG Y HẢI TẶC (1952)

10
00:02:01,496 --> 00:02:04,290
Một chiến hạm
của hải quân hoàng gia...

11
00:02:04,490 --> 00:02:06,490
được trang bị 30 khẩu đại pháo...

12
00:02:06,568 --> 00:02:12,996
đang làm nhiệm vụ tại vùng biển
Caraïbe vào cuối thế kỷ 18.

13
00:02:21,641 --> 00:02:26,017
Có tàu ở mạn phải!
Có tàu ở mạn phải!

14
00:02:35,655 --> 00:02:36,781
Bồng súng. Chào!

15
00:02:49,461 --> 00:02:51,755
Bệnh còi, thưa ngài.

16
00:02:52,464 --> 00:02:56,384
Theo tôi thì chắc là
họ đã chết hết vì bệnh còi.

17
00:03:01,348 --> 00:03:03,975
Con tàu đẹp nhỉ,
thuyền trưởng Rodriguez.

18
00:03:04,351 --> 00:03:07,395
Kéo nó về. Cũng được bộn tiền đó!

19
00:03:08,230 --> 00:03:11,733
Cho một sĩ quan và hai người qua đó
trước khi trời tối.

20
00:03:11,817 --> 00:03:13,068
Tuân lệnh.

21
00:04:12,712 --> 00:04:15,923
- Kéo về con tàu chỉ toàn xác chết!
- Phải.

22
00:04:16,632 --> 00:04:18,634
Lại còn chạm vào ta nữa chứ!

23
00:04:19,802 --> 00:04:21,804
Hai tên trên kia đâu rồi?

24
00:04:22,555 --> 00:04:23,806
Theo ta!

25
00:04:59,634 --> 00:05:02,053
Thành thật xin lỗi nhé!

26
00:07:05,178 --> 00:07:06,137
Nàng chán à?

27
00:07:06,179 --> 00:07:09,766
Giá mà có gì thay đổi không khí
cho chuyến đi đơn điệu này!

28
00:07:10,934 --> 00:07:12,727
Giơ tay lên!

29
00:07:19,860 --> 00:07:22,696
Ngài là tù nhân của
thuyền trưởng Vallo rồi!

30
00:07:40,255 --> 00:07:42,382
Anh tự tin quá đấy, Vallo.

31
00:07:42,466 --> 00:07:45,094
Trên tàu có đến 200 tay súng.

32
00:07:45,177 --> 00:07:48,222
Chống lại 20 tên cướp biển.
Vậy mà tôi sẽ thắng đấy.

33
00:07:48,305 --> 00:07:51,475
- Tốt hơn là đầu hàng đi.
- Ta chỉ là hành khách thôi.

34
00:07:52,142 --> 00:07:54,019
- Hắn là ai vậy?
- Là nam tước Gruda...

35
00:07:54,103 --> 00:07:56,313
Đặc phái viên của nhà vua.

36
00:07:58,023 --> 00:08:00,818
Vậy ngài chính là người...

37
00:08:01,235 --> 00:08:04,613
-...đã treo cổ hầu hết bạn bè tôi!
- Vì họ dám giết người của ta!

38
00:08:08,784 --> 00:08:11,454
Còn 199 người thôi, nam tước!

39
00:08:13,122 --> 00:08:16,500
198! Tốt hơn là ngài nên khuyên
thuyền trưởng đầu hàng đi!

40
00:08:16,626 --> 00:08:18,377
Không đời nào đâu!

4
[...]
Everything OK? Download subtitles