Preview Subtitle for The Wind And The Lion Dutch 55128


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ02Ψ48,200 --> 00Ψ02Ψ51,988
Tanger
15 oktober 1904, 1 uur 's middags

2
00Ψ03Ψ23,880 --> 00Ψ03Ψ27,509
Vindt u de wijn niet het belangrijkste
aan een maaltijdΠ

3
00Ψ03Ψ27,680 --> 00Ψ03Ψ29,875
Alles moet zich daar naar voegen.

4
00Ψ03Ψ30,040 --> 00Ψ03Ψ33,635
Ik zou nu wel
een rode bordeauX lusten.

5
00Ψ03Ψ33,800 --> 00Ψ03Ψ36,155
Een rode bordeauX bij de lunch.

6
00Ψ03Ψ36,640 --> 00Ψ03Ψ38,790
Uw overleden man zou dat afkeuren.

7
00Ψ04Ψ33,840 --> 00Ψ04Ψ35,193
William.

8
00Ψ04Ψ35,360 --> 00Ψ04Ψ41,196
William, blijf bij de rand vandaan.
Dat is geen plek om te spelen.

9
00Ψ04Ψ54,920 --> 00Ψ04Ψ57,070
Wat is er, WilliamΠ

10
00Ψ04Ψ57,240 --> 00Ψ04Ψ58,798
Ik weet het niet.

11
00Ψ05Ψ08,480 --> 00Ψ05Ψ10,914
Hij heeft een mes in z'n rug.

12
00Ψ05Ψ33,000 --> 00Ψ05Ψ34,877
Rennen, William.

13
00Ψ05Ψ39,680 --> 00Ψ05Ψ42,035
Joseph, daar.
- Eden, ga liggen.

14
00Ψ05Ψ48,960 --> 00Ψ05Ψ50,279
Verdomme.

15
00Ψ07Ψ03,520 --> 00Ψ07Ψ07,308
Laat ons met rust. Hoor je meΠ
Ga weg.

16
00Ψ07Ψ19,360 --> 00Ψ07Ψ21,032
Kom maar, meisje.

17
00Ψ07Ψ22,880 --> 00Ψ07Ψ24,393
Kom.

18
00Ψ10Ψ02,080 --> 00Ψ10Ψ03,559
Ik ben de Raisuli.

19
00Ψ10Ψ03,720 --> 00Ψ10Ψ06,234
Lach me niet nog eens uit.

20
00Ψ10Ψ16,280 --> 00Ψ10Ψ17,793
Marokko

21
00Ψ10Ψ18,960 --> 00Ψ10Ψ20,951
De minister van Buitenlandse Zaken.

22
00Ψ10Ψ21,120 --> 00Ψ10Ψ24,556
Met spijt meld ik u dat ik
een depeche ontvangen heb...

23
00Ψ10Ψ24,720 --> 00Ψ10Ψ28,395
van Samuel Gummere,
de Amerikaanse consul in Tanger.

24
00Ψ10Ψ28,560 --> 00Ψ10Ψ32,394
Op 15 oktober zijn Mrs Eden Pedecaris
en haar kinderen ontvoerd...

25
00Ψ10Ψ32,560 --> 00Ψ10Ψ37,190
uit hun woning in Tanger, na de brute
moord op haar bedienden en een gastΨ

26
00Ψ10Ψ37,360 --> 00Ψ10Ψ40,397
Sir Joshua Kenyon-Smith,
een Brits staatsburger.

27
00Ψ10Ψ40,560 --> 00Ψ10Ψ44,872
Deze barbaarse misdaad lijkt gepleegd
te zijn door Mulay el-Raisuli...

28
00Ψ10Ψ45,040 --> 00Ψ10Ψ48,874
sjarif van de Rifijnse Berbers
en de laatste Barbarijse piraat.

29
00Ψ10Ψ49,040 --> 00Ψ10Ψ51,713
De Britse minister en ik menen...

30
00Ψ10Ψ51,880 --> 00Ψ10Ψ55,031
dat alle buitenlanders
in Marokko bedreigd worden.

31
00Ψ10Ψ55,200 --> 00Ψ10Ψ57,350
Verzoek om oorlogsschepen.

32
00Ψ11Ψ07,120 --> 00Ψ11Ψ09,395
De verkiezingen zijn
nooit gewonnen...

33
00Ψ11Ψ09,560 --> 00Ψ11Ψ13,189
door een vice-president die
een overleden president verving.

34
00Ψ11Ψ13,360 --> 00Ψ11Ψ15,032
Misschien is dit anders...

35
00Ψ11Ψ15,200 --> 00Ψ11Ψ19,193
Van McKinley herinnert men
zich alleen dat hij vermoord is.

36
00Ψ11Ψ19,360 --> 00Ψ11Ψ22,079
Teddy is de populairste president
sinds Washington.

37
00Ψ11Ψ22,240 --> 00Ψ11Ψ24,754
Waarom haal je Washington erbijΠ

38
00Ψ11Ψ24,920 --> 00Ψ11Ψ28,799
Jij weet het en ik weet het,
alleen die cowboy niet.

39
00Ψ11Ψ28,960 --> 00Ψ11Ψ32,236
Hij wil iets om z'n campagne
aan op te hangen...

40
00Ψ11Ψ32,400 --> 00Ψ11Ψ34,595
iets om mensen geestdriftig
te krijgen.

41
00Ψ11Ψ34,760 --> 00Ψ11Ψ37,911
Een cavalerie-aanvalΠ
- Iets in die trant.

42
00Ψ11Ψ38,080 --> 00Ψ11Ψ39,399
MarokkoΠ

43
00Ψ11Ψ39,960 --> 00Ψ11Ψ42,872
We kunnen niet toestaan
dat Arabische desperado's...

44
00Ψ11Ψ43,040 --> 00Ψ11Ψ45,554
Amerikaanse burgers ontvoeren.

45
00Ψ11Ψ45,720 --> 00Ψ11Ψ49,952
Ik zou er het liefst op afgaan
met wat Winchesters en mariniers...

46
00Ψ11Ψ50,120
[...]
Everything OK? Download subtitles