Preview Subtitle for Dysfunction


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,641 --> 00:00:02,315
До сега в "Грим"

2
00:00:02,338 --> 00:00:04,287
Множество весени, които притежават магазини

3
00:00:04,321 --> 00:00:05,555
са били нападнати от други весени снощи

4
00:00:05,589 --> 00:00:06,856
И оставят след себе си знак.

5
00:00:06,891 --> 00:00:08,725
- Познато ли ти е?
- Черен нокът.

6
00:00:08,759 --> 00:00:11,494
И същите хора се опитаха да убият
Ник и Монро.

7
00:00:13,697 --> 00:00:15,565
Тя просто ни измикъкна от 20 същества който се опитваха да ме убият.

8
00:00:15,599 --> 00:00:16,933
Джулиет.

9
00:00:16,967 --> 00:00:18,434
Тя е жива и ти го знаеш!

10
00:00:18,469 --> 00:00:20,003
Незнаех дали ще оцелее,

11
00:00:20,037 --> 00:00:22,005
не знаех какво ще и направят.

12
00:00:22,039 --> 00:00:24,240
Жената, която познаваше вече не
съществува.

13
00:00:24,275 --> 00:00:25,608
Как да те наричам?

14
00:00:25,643 --> 00:00:27,010
Казват ми Ева.

15
00:00:27,044 --> 00:00:28,544
Защо се съгласи да се срещнем тук?

16
00:00:33,617 --> 00:00:35,218
Какво е това? Някакъв тест?

17
00:00:35,252 --> 00:00:36,386
Ще поддържаме връзка.

18
00:00:38,463 --> 00:00:42,070
"Всяка минута на света се появява
по един наивник."


19
00:00:57,908 --> 00:00:59,175
Скъпи,ако вземеш риболовните съоръжения,

20
00:00:59,210 --> 00:01:01,344
ще ида на наема лодка.

21
00:01:03,747 --> 00:01:05,915
Забавлявай се.

22
00:01:05,950 --> 00:01:07,717
Късмет с риболова.
Да.

23
00:01:07,751 --> 00:01:09,252
Не забравяй да се намажеш със
слънцезащитен крем.

24
00:01:09,286 --> 00:01:11,487
Ок.

25
00:01:18,929 --> 00:01:21,197
Цял следобед ли ще снимаш?

26
00:01:21,232 --> 00:01:22,732
Трябва да споделя забавата, скъпа.

27
00:01:22,766 --> 00:01:24,968
Освен това, изглеждаш сладка в
спасителната жилетка.

28
00:01:27,037 --> 00:01:29,005
Ох.

29
00:01:30,741 --> 00:01:33,877
Толкова се вълнувам! Чао!

30
00:01:33,911 --> 00:01:36,246
Бях в ресторанта само около 5 минути.

31
00:01:36,280 --> 00:01:38,948
- Джулиет ли го направи?
- Не. Ева.

32
00:01:38,983 --> 00:01:40,149
Коя по дяволите е Ева?

33
00:01:40,184 --> 00:01:41,117
Беше Джулиет преди.

34
00:01:41,151 --> 00:01:42,452
Преди?

35
00:01:42,486 --> 00:01:44,020
Сега определено не е жената, която
познавах.

36
00:01:44,054 --> 00:01:45,255
Всичко е било планирано.

37
00:01:45,289 --> 00:01:46,623
Изглежда аз съм бил подкреплението и.

38
00:01:46,657 --> 00:01:47,891
- И не знаеше за това?
- Не.

39
00:01:47,9
[...]
Everything OK? Download subtitles