Preview Subtitle for Gandhi Hungarian 912589


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:54,462 --> 00:00:58,091
Notilal Kotharinak, Mountbatten hercegnek,
az utolsó indiai alkirálynak,

2
00:00:58,127 --> 00:01:01,183
és Pandit Jawaharlalnak
ajánljuk ezt a filmet,

3
00:01:01,219 --> 00:01:06,019
mely ihletésük, lankadatlan támogatásuk
és hitük nélkül nem született volna meg.

4
00:01:08,893 --> 00:01:13,070
Senki életét nem foglalhatjuk össze
egyetlen történetben.

5
00:01:13,106 --> 00:01:17,277
Nem tudjuk fölmérni az évek súlyát,
fölsorolni minden eseményt és személyt,

6
00:01:17,313 --> 00:01:19,353
mely az életutat kirajzolta.

7
00:01:19,696 --> 00:01:20,994
Egyet tehetünk.

8
00:01:21,031 --> 00:01:24,238
Szelleméhez híven
fölidézhetjük emlékét,

9
00:01:24,274 --> 00:01:27,445
és megpróbálunk eljutni
az ember lényegéhez.

10
00:02:21,675 --> 00:02:25,542
Gandhi imát fog mondani a kertben.

11
00:02:26,429 --> 00:02:30,593
A kertben fog imádkozni.

12
00:03:45,258 --> 00:03:48,010
Testvérem, Bapu máris késésben van.

13
00:03:50,930 --> 00:03:51,973
Oh, istenem!

14
00:04:44,150 --> 00:04:47,317
Aki előtt most kegyeletét
rója le a végeláthatatlan tömeg,

15
00:04:47,862 --> 00:04:49,570
úgy halt meg, ahogy élt.

16
00:04:49,823 --> 00:04:50,865
Egyszerű emberként,

17
00:04:51,032 --> 00:04:52,147
kinek sem vagyona,

18
00:04:52,367 --> 00:04:53,778
sem birtoka,

19
00:04:54,035 --> 00:04:56,491
sem hivatali rangja, sem tiszte nem volt.

20
00:04:57,497 --> 00:04:58,991
Mahatma Gandhi

21
00:04:59,207 --> 00:05:01,034
Nem parancsolt hadseregnek.

22
00:05:01,293 --> 00:05:03,830
Nem igazgatott hatalmas birtokokat.

23
00:05:04,462 --> 00:05:07,036
Nem büszkélkedhetett
tudományos eredményekkel,

24
00:05:07,257 --> 00:05:09,000
sem művészi képességekkel,

25
00:05:09,426 --> 00:05:10,468
és mégis,

26
00:05:10,802 --> 00:05:15,229
egyszerű emberek és magas
méltóságok sereglettek ide e napon

27
00:05:15,240 --> 00:05:18,049
a világ minden tájáról,
hogy megadják a végső tiszteletet,

28
00:05:18,067 --> 00:05:20,637
a barna bőrű, gyolcs ruhás,
apró termetű férfinak,

29
00:05:20,645 --> 00:05:23,516
aki kivívta hazája szabadságát.

30
00:05:24,607 --> 00:05:26,730
George C. Marschall tábornokot,

31
00:05:27,611 --> 00:05:30,018
az Egyesült Államok
külügyminiszterét idézve:

32
00:05:30,614 --> 00:05:33,449
Mahatma Gandhi,

33
00:05:33,742 --> 00:05:36,577
az egész emberiség szószólója lett.

34
00:05:37,120 --> 00:05:38,365
Olyan ember volt, aki

35
00:05:38,580 --> 00:05:40,074
az alázatot

36
00:05:40,665 --> 00:05:41,910
és az igazságot

37
00:05:42,459 --> 00:05:45,163
a birodalmaknál is hatalmasabbá tette.

38
00:05:45,420 --> 00:05:47,329
Albert Einstein pedig hozzáfűzte:

39
00:05:47,797 --> 00:05:52,210
Jövendő nemzedékek talán
el sem fogják hinni,

40
00:05:52,469 --> 00:05:54,592
hogy ilyen húsból és vérből való ember

41
00:05:55,472 --> 00:05:57,630
járt valaha ezen a földön.

42
00:06:41,226 --> 00:06:42,268
Mondja csak,

43
00:06:42,852 --> 00:06:44,726
gondol néha a pokolra?

44
00:06:45,855 --> 00:06:47,895
Mindegy, én se szoktam,

45
00:06:48,108 --> 00:06:50,184
de aki ezt a könyvet írta,

46
00:06:50,443 --> 00:06:53,812
Egy keresztény férfi szerint,
ahhoz, hogy higgy
[...]
Everything OK? Download subtitles