Preview Subtitle for Making A Murderer First Season Finnish 1254357


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:19,850 --> 00:00:23,084
LOMAT JA TÄRKEÄT PÄIVÄT 2007

2
00:00:43,684 --> 00:00:48,751
Tiesimme syyttäjinä
juttuun lähtiessämme melko hyvin,

3
00:00:48,818 --> 00:00:51,684
millainen ihminen herra Avery on.

4
00:00:51,751 --> 00:00:55,883
Averyn teko Teresa Halbachille -

5
00:00:55,950 --> 00:01:02,684
kertoo paljon hänen luonteestaan.

6
00:01:02,751 --> 00:01:04,150
Siksi olen iloinen siitä...

7
00:01:04,217 --> 00:01:05,417
18. MAALISKUUTA 2007
TUOMIO

8
00:01:05,484 --> 00:01:09,184
...ettei Manitowocin kansalaisten
tarvitse enää -

9
00:01:09,250 --> 00:01:10,950
huolehtia hänestä.

10
00:01:16,217 --> 00:01:18,050
NETFLIX-DOKUMENTTISARJA

11
00:02:08,384 --> 00:02:09,584
12. MARRASKUUTA 1985

12
00:02:23,883 --> 00:02:29,284
2009
2 VUOTTA TUOMIOIDEN JÄLKEEN

13
00:02:42,784 --> 00:02:48,184
Penny Beerntsenin tapauksessa
Steven Avery istui vankilassa syyttömänä,

14
00:02:48,250 --> 00:02:50,983
vaikka kaikki uskoivat hänen tehneen sen.

15
00:02:51,983 --> 00:02:54,050
Ja kas kummaa...

16
00:02:54,117 --> 00:02:56,050
TOIMITTAJA, WCUB-RADIO, MANITOWOC

17
00:02:56,117 --> 00:02:59,718
...todisteet osoittivat hänet syyttömäksi.

18
00:03:03,517 --> 00:03:07,751
Mutta Halbachin jutussa
tutkimustekniikat -

19
00:03:07,818 --> 00:03:11,384
ja kuulustelutekniikat
olivat edistyneet niistä päivistä.

20
00:03:14,317 --> 00:03:18,384
Yleinen tunne on se,
että Steven Avery sai ansaitsemansa -

21
00:03:18,451 --> 00:03:21,150
ja on siellä, minne hän kuuluu.

22
00:03:21,217 --> 00:03:23,818
Kaltereiden takana koko elämänsä.

23
00:03:55,451 --> 00:03:56,950
He tuhosivat meidät.

24
00:03:58,784 --> 00:04:00,517
He tuhosivat yrityksemme.

25
00:04:04,417 --> 00:04:06,317
Pidin aina Averyä hyvänä nimenä.

26
00:04:07,751 --> 00:04:10,751
He vetivät sen nimen lokaan.

27
00:04:10,818 --> 00:04:12,284
STEVENIN ISÄ

28
00:04:14,417 --> 00:04:16,351
Tämä juttu on edellistä pahempi.

29
00:04:17,784 --> 00:04:19,950
Täällä ei ole enää perhettä.

30
00:04:20,017 --> 00:04:21,317
STEVENIN ÄITI

31
00:04:21,384 --> 00:04:23,917
En puhu enää juuri kenellekään.

32
00:04:31,084 --> 00:04:33,451
En usko, että tulemme -

33
00:04:34,584 --> 00:04:37,250
selviämään tästä, ellei hän vapaudu.

34
00:04:58,850 --> 00:05:01,651
Steveniä on pidetty Boscobelissa,

35
00:05:01,718 --> 00:05:05,684
Wisconsinin maksimiturvatussa
vankilassa 350 km päässä romuttamolta.

36
00:05:07,084 --> 00:05:09,784
En uskonut joutuvani
enää koskaan pidätetyksi.

37
00:05:10,784 --> 00:05:12,084
Ja kaikki räjähti.

38
00:05:14,784 --> 00:05:18,317
Minun piti ponnistella
pysyäkseni järjissäni.

39
00:05:19,883 --> 00:05:23,917
Minun on todistettava jälleen
syyttömyyteni, kuten aiemminkin.

40
00:05:25,217 --> 00:05:30,551
Todistettuani sen minun, Brendanin
ja koko perheen nimi puhdistuu.

41
00:05:32,050 --> 00:05:35,983
EI SISÄÄNPÄÄSYÄ

42
00:05:42,417 --> 00:05:46,751
28. SYYSKUUTA 2009
STEVENIN VETOOMUSKUULEMINEN

43
00:05:50,784 --> 00:05:51,983
Onko metallia?

44
00:06:23,050 --> 00:06:25,551
Jos vetoomuksen esittäjä on varaton,

45
00:06:25,617 --> 00:06:28,184
hänelle nimetään muutoksenhakuasianajaja.

46
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles