Preview Subtitle for Bugs Bonnets


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:02:07,430 --> 00:02:10,224
N, n, n.
, n. , n.

2
00:02:10,308 --> 00:02:12,268
Jsem ztracen!
Kde je fronta?

3
00:02:12,352 --> 00:02:15,313
Prost zmizela.
Co budu dlat?

4
00:02:15,397 --> 00:02:17,441
- Pomc!
- Zasekli jsme se tady navdycky!

5
00:02:17,524 --> 00:02:19,860
Nepanikate.
Nepanikate!

6
00:02:19,943 --> 00:02:23,489
Jsme trnovan specialisti.
Te se uklidnte.

7
00:02:23,530 --> 00:02:25,700
Pjdeme okolo toho listu.

8
00:02:25,783 --> 00:02:28,619
Ko-kolem listu?
Nemyslm, e to zvldnem.

9
00:02:28,703 --> 00:02:32,540
Ale hloupost. Tohle nic nen
v porovnn s vtv v roce '93.

10
00:02:32,624 --> 00:02:36,461
Tk. Tk. Dobe!

11
00:02:36,545 --> 00:02:40,174
Vedete si skvle!
Pojte. Pojte!

12
00:02:40,257 --> 00:02:42,468
Koukej mi do o.
Nekoukej kolem.

13
00:02:42,551 --> 00:02:46,514
- A tmhle u jsou ostatn.
- Dky. Dky, pane Soile.

14
00:02:46,555 --> 00:02:49,559
Vedli jste si dobe!

15
00:02:49,642 --> 00:02:52,061
Ajajaj.
Podvejte na tu dru, pane Soile.

16
00:02:52,145 --> 00:02:55,523
- Neeknem to krlovn?
- Nemyslm, e bychom s tm mli krlovnu zatovat.

17
00:02:55,565 --> 00:02:59,278
U tak toho m na starosti dost,
vychovvat svoji dceru.

18
00:02:59,361 --> 00:03:03,240
ano.
Princeznu Attu, chudek.

19
00:03:03,324 --> 00:03:06,994
Ou, vtr utichl.
Brzy tu budou.

20
00:03:07,078 --> 00:03:10,957
- Jen bu v klidu, drah. Bude v podku.
- Je tam dra.

21
00:03:11,040 --> 00:03:13,792
Ve front je dra.
Co budeme dlat?

22
00:03:13,793 --> 00:03:15,835
To je v podku, vae vsosti.
Obas se to stane.

23
00:03:15,836 --> 00:03:17,589
Ztratili jsme jen pr
centimetr, nic vc.

24
00:03:17,631 --> 00:03:19,591
Och. Sprvn.

25
00:03:20,926 --> 00:03:23,637
Vsosti, nemohu potat
kdy se takhle vznte.

26
00:03:23,721 --> 00:03:25,639
Ou, samozejm.
Omlouvm se. Pokraujte.

27
00:03:25,723 --> 00:03:28,309
Chlapci, bte na chvli stnit nkomu jinmu.

28
00:03:28,392 --> 00:03:30,561
Ok, Atto.
Co budeme dlat te?

29
00:03:30,603 --> 00:03:34,899
, ! Nekej mi to.
J to vm. Co je to?

30
00:03:34,941 --> 00:03:37,402
- Uklidnme se.
- Sprvn.

31
00:03:37,444 --> 00:03:40,864
Och, bude to v pohod.
Je to stejn rok co rok.

32
00:03:40,948 --> 00:03:44,160
Pijdou, naerou se a odlet.
To je n osud.

33
00:03:44,243 --> 00:03:46,662
Nen toho moc, ale je to ivot.

34
00:03:48,247 --> 00:03:51,376
Nebo snad ne, Aphie?
Och, jsi tak rozkon mal mice.

35
00:03:53,378 --> 00:03:55,297
- Zbavme se Teky!
- J, j!

36
00:03:55,380 --> 00:03:57,632
Hej, pojte zptky!

37
00:03:59,635 --> 00:04:01,553
- Teko!
- Ano, mami.

38
00:04:01,637 --> 00:04:04,139
Co jsem ti kala
o zkouen ltat?

39
00:04:04,223 --> 00:04:06,517
Ne, dokud nedorostou kdla!

40
00:04:06,600 --> 00:04:08,519
- Sprvn.
- Ale mami...

41
00:04:08,603 --> 00:04:11,356
Teko, jsi mlad mraven krlovna
a m moc mal kdla...

42
00:04:11,439 --> 00:04:14,985
Mluvila jsem s mmou.
Jet nejsi krlovna, Atto.

43
00:04:15,068 --> 00:04:17,612
Teko, bu hodn na svoji sestru.

44
00:04:17,6
[...]
Everything OK? Download subtitles