Preview Subtitle for Cruising


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:23,960 --> 00:01:25,832
Hắn đang tới đấy, Mack.

2
00:01:25,918 --> 00:01:29,578
- Tôi sẽ dẫn hắn đến chỗ của mọi người .
- Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng.


3
00:01:29,667 --> 00:01:34,619
Alex, tất cả cứ theo kế hoạch.
Không được liều mạng và không được làm hỏng chiếc môtô đó, rõ chưa?

4
00:01:41,414 --> 00:01:42,362
Oh, mẹ kiếp!

5
00:01:51,786 --> 00:01:54,783
Chuyện nhỏ, tôi đang cố gắng đây.

6
00:01:54,868 --> 00:02:00,317
Giống như, nếu tôi làm rớt khăn ăn
ở nhà hàng, Alex sẽ đưa tôi cái của anh ấy.

7
00:02:00,408 --> 00:02:05,029
Tôi cần mở cửa xe, anh ấy mở cho tôi.
hàng xóm của tôi quấy rầy? Anh ấy la họ.

8
00:02:05,115 --> 00:02:08,811
Có đêm, chúng tôi đi xem phim,
Anh ấy để tôi tự chọn lấy.

9
00:02:11,447 --> 00:02:13,935
Cô... cô có muốn từ từ rẽ vào...

10
00:02:14,029 --> 00:02:16,150
Coi chừng, xi nhan đã

11
00:02:17,487 --> 00:02:19,228
Ok.

12
00:02:19,320 --> 00:02:21,551
- Tốt.
- Được đấy.

13
00:02:21,644 --> 00:02:24,748
Bạn trai mới nhất của tôi không phải là kiểu lãng mạn.

14
00:02:24,840 --> 00:02:28,274
Hai năm trước, trong ngày sinh nhật của tôi,
anh ấy tặng tôi bình xịt hơi cay.

15
00:02:28,367 --> 00:02:31,849
Tôi nghĩ đó là nước hoa.
và tôi được đưa đi cấp cứu.

16
00:02:31,937 --> 00:02:36,162
Mối quan hệ dựa trên
hoàn cảnh công việc.

17
00:02:36,253 --> 00:02:37,161
Đúng.

18
00:02:37,249 --> 00:02:38,358
- Đúng?
- Không!

19
00:02:38,452 --> 00:02:40,187
Coi chừng kính!

20
00:02:44,553 --> 00:02:46,583
Bạn trai của cô lái xe giống thế à?

21
00:02:46,669 --> 00:02:50,435
Oh, Alex à? Không, không, không.
Alex hoàn toàn khác.

22
00:02:50,529 --> 00:02:56,006
Anh ấy làm việc... làm việc tuần tra bãi biển.
Suốt ngày anh ấy ngồi trên xe đạp ở Venice.


23
00:03:28,960 --> 00:03:30,333
Mẹ nó.

24
00:03:47,787 --> 00:03:50,320
tôi chắc chắn hiện giờ anh ta đang trên bãi biển.

25
00:03:50,410 --> 00:03:53,442
cũng là nơi chúng tôi quen nhau.
Tôi băng qua đường ẩu.

26
00:03:53,534 --> 00:03:54,943
Qua ẩu, huh?

27
00:03:55,033 --> 00:03:57,106
Vâng! Quá ẩu là vi phạm đấy nhé!

28
00:03:57,199 --> 00:04:00,315
Vâng, nhưng tôi cần qua đường
và ở chỗ đó có...

29
00:04:00,407 --> 00:04:01,899
ổ gà!

30
00:04:01,989 --> 00:04:02,936
Oh.

31
00:04:03,030 --> 00:04:03,859
Một ổ gà nữa!

32
00:04:05,154 --> 00:04:08,234
Oh! ạc!

33
00:04:08,320 --> 00:04:10,026
Hai cái ổ gà.

34
00:04:10,111 --> 00:04:13,771
Tháng bảy này đêm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi.

35
00:04:13,860 --> 00:04:16,183
Không ai trong chúng tôi được hò hẹn lâu hơn lần này

36
00:04:16,276 --> 00:04:18,266
Này tại sao cô không chạy chậm lại?

37
00:04:18,359 --> 00:04:20,764
và kể tôi nghe chuyện của cô, hả? Tốt.

38
00:04:20,858 --> 00:04:22,516
Uh, quẹo trái đi.

39
00:04:22,608 --> 00:04:25,310
Uh, quẹo đi. Ôi! Bình tĩnh!

40
00:04:46,185 --> 00:04:47,097
Ax!

41
00:04:47,185 --> 00:04:49
[...]
Everything OK? Download subtitles