Preview Subtitle for Beetle Bailey


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:26,000 --> 00:01:33,793
Uloge:

2
00:01:46,320 --> 00:01:49,949
DVOSTRUKE NULE

3
00:03:09,600 --> 00:03:12,831
Sve je gotovo.
Zadatak obavljen.

4
00:03:16,280 --> 00:03:19,033
Evo tajnih fotografija.

5
00:03:19,320 --> 00:03:21,834
Kod izvora Alpha.

6
00:03:22,160 --> 00:03:25,072
Klasifikacija: 1 . razina.

7
00:03:27,160 --> 00:03:30,948
Snimljene su prije sat vremena
putem satelita Osiris.

8
00:03:33,600 --> 00:03:36,512
Prekrasna fotografija.
-Zar ne?

9
00:03:36,720 --> 00:03:40,156
Dobro doli, generale.
-Dobro jutro. -Generale...

10
00:03:40,400 --> 00:03:44,439
Zdravo, Paule. lmate
Osiris fotografije?

11
00:03:45,360 --> 00:03:48,238
Lijepa fotografija.
-Gospodo...

12
00:03:48,480 --> 00:03:51,836
Rusi su kupili na novi
projektil M51 za visoku cijenu

13
00:03:52,080 --> 00:03:55,072
i sada ele objanjenje.

14
00:03:55,360 --> 00:03:57,999
Moramo ga pronaФi prije nego
to se dogodi katastrofa.

15
00:03:58,280 --> 00:04:01,716
Ne moram vas podsjeФati da
je ta prodaja vrhunska tajna.

16
00:04:02,000 --> 00:04:04,468
Meta? -Jo nije
identificirana.

17
00:04:04,800 --> 00:04:07,712
Jo nismo primili nikakve
zahtjeve niti je zatraena

18
00:04:07,960 --> 00:04:10,633
otkupnina. Mislim
da ih neФe ni biti.

19
00:04:10,840 --> 00:04:13,877
Znaju svoj posao.
-Kako to mislite?

20
00:04:14,120 --> 00:04:17,635
Kao to sam rekao. Ne
moe bilo tko ukrasti M51 .

21
00:04:17,920 --> 00:04:21,390
Gospodo, moramo raditi
zajedno. -Postavit Фu dva

22
00:04:21,640 --> 00:04:26,430
svoja najbolja agenta na
taj zadatak. Potedite nas

23
00:04:26,720 --> 00:04:29,518
ponavljanja noФne more
kao s Duginim Ratnikom.

24
00:04:29,760 --> 00:04:32,877
Mi tada nismo bili ovdje.
-Generale... -Sluajte...

25
00:04:34,840 --> 00:04:37,912
Glavni sudionik te afere,
Auckland Bob... -To govno!

26
00:04:38,200 --> 00:04:41,476
Poslan je na Jamaicu.
-Uzmimo moja dva agenta.

27
00:04:41,960 --> 00:04:44,997
Dvojicu vaih agenata koje
Фemo mi uvjebati.

28
00:04:45,400 --> 00:04:49,678
Slaem se. Slaem se.

29
00:05:05,040 --> 00:05:09,113
Pozvao sam tebe, Monokl,
jer sam oprezan prema drugima.

30
00:05:09,400 --> 00:05:13,313
Ne vjerujem drugim
vrbovanim agentima.

31
00:05:13,560 --> 00:05:16,996
Neka krtica im je pomogla
da ukradu projektil.

32
00:05:17,280 --> 00:05:20,909
to ako sam ja bila
ta krtica? -lzvrsno!

33
00:05:21,200 --> 00:05:24,272
Ne smijemo rtvovati dvojicu
naih najboljih agenata.

34
00:05:24,480 --> 00:05:29,110
lmamo samo 15 dana. -Onda
Фemo morati vrbovati civila.

35
00:05:29,400 --> 00:05:33,837
Molim? -Ako postoji krtica,
moramo sprijeХiti inicijativu

36
00:05:34,080 --> 00:05:38,392
iznutra. Zato, trebamo nove
agente. Civile koje Фemo

37
00:05:38,640 --> 00:05:43,156
poslati na front,
u ime drave. Dva jarca!

38
00:05:45,160 --> 00:05:49,597
Jarca? Misli, mamca?

39
00:05:55,520 --> 00:05:58,398
SviПaju mi se odijela.

40
00:06:03,840 --> 00:06:06,513
Oprostite... -Dobra veХer.

41
00:06:06,800 --> 00:06:11,396
Sjedite mi na jakni.
-Oprostite. -Nevjerojatno!

42
00:06:12,600 --> 00:06:16,115
Lijepo sam je sloio.
-Jo uvijek je sloena.

43
00:06:16,400 --> 00:06:20,632
Slijepi ste? Pogledajte!
-NeФe smetati mali nabor.

44
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles