Preview Subtitle for Drake Josh


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,283 --> 00:00:07,038
DREJK I DOŠ
IDU U HOLIVUD


2
00:00:53,267 --> 00:00:55,780
- Hej Megan, pogodi šta ima?
- Najzad su ti izrasle dlake na grudima?

3
00:00:56,588 --> 00:01:00,086
Ne... ne.

4
00:01:01,360 --> 00:01:03,752
Ali sam najzad primljen u program
za kreativno pisanje.

5
00:01:04,315 --> 00:01:06,357
- Vau!
- Vau?

6
00:01:06,702 --> 00:01:11,141
- To je tvoj nivo uzbuğenja zbog mene?
- Izvini. Vau!

7
00:01:12,790 --> 00:01:14,629
Mogu li se sada vratiti
pravljenju kolaèiæa?

8
00:01:14,779 --> 00:01:17,762
Ma daj, ovi èasovi pisanja su stvarno
velika stvar.

9
00:01:18,254 --> 00:01:20,831
Primaju samo petoricu brucoša
iz srednje škole svako leto!

10
00:01:21,020 --> 00:01:22,488
To je stvarno velika èast i...

11
00:01:26,397 --> 00:01:27,902
Rekao sam, to æe biti stvarno...

12
00:01:31,532 --> 00:01:37,061
Uuu, i stajaæemo u Akapulku.
- Ne elim da idem na krstarenje.

13
00:01:37,329 --> 00:01:39,568
Sada je kasno za odjavljivanje, ako nisi
htela da ideš, trebala si reæi nešto...

14
00:01:39,739 --> 00:01:42,497
pre tri meseca.
- Rekla sam!

15
00:01:44,141 --> 00:01:45,293
Zato što poèinjem sa èasovi...

16
00:01:46,604 --> 00:01:49,376
Ako nastaviš da praviš te kolaèiæe,
neæu moæi da ti kaem...

17
00:01:50,880 --> 00:01:52,403
Jer kad poènem, ja...

18
00:01:54,808 --> 00:01:56,986
- Hej, pogodite šta ima?
- Pojavile se dlake na grudima?

19
00:01:57,199 --> 00:02:01,042
Ne! Primljen sam na èasove
za kreativno pisanje.

20
00:02:01,163 --> 00:02:02,794
Veæ sam dobio svoj prvi zadatak.

21
00:02:03,177 --> 00:02:06,440
Nastavnik eli da napišem prièu
o svojoj najveæoj avanturi.

22
00:02:07,589 --> 00:02:10,715
Oo, Mazedlan. Uvek si govorila kako eliš
da posetiš Mazedlan.

23
00:02:11,213 --> 00:02:14,933
- Nikad to nisam rekla!
- Nikad, uvek, koja je razlika?

24
00:02:15,239 --> 00:02:16,184
O èemu vi to prièate?

25
00:02:16,886 --> 00:02:20,424
Vodi me na desetodnevno krstarenje
a zna da ne volim brodove.

26
00:02:20,953 --> 00:02:23,405
- Zašto ne voliš brodove?
- Brodovi tonu.

27
00:02:23,714 --> 00:02:27,371
Ovo nije èamac, ovo je brod.
A brodovi ne tonu.

28
00:02:27,406 --> 00:02:30,847
- Titanik!
- To je samo film.

29
00:02:30,869 --> 00:02:33,782
Zasnovan na istinitoj prièi.
- Stvarno?

30
00:02:38,463 --> 00:02:40,040
Hej, gde je Drejk?

31
00:02:49,449 --> 00:02:52,624
- Šta je to?
- Pojaèalo za moju gitaru.

32
00:02:53,892 --> 00:02:55,435
- Ogroman je.
- Hvala.

33
00:02:55,960 --> 00:02:57,407
Hoæeš da vidiš šta radi?

34
00:02:58,037 --> 00:02:59,989
- Samo pojaèava zvuk gitare, zar ne?
- Taèno.

35
00:03:02,044 --> 00:03:04,428
Ali ovaj radi i druge stvari.

36
00:03:05,752 --> 00:03:08,554
- Jesi li spreman Doš?
- U redu...

37
00:03:12,743 --> 00:03:13,889
Dobro, gledaj ovo.

38
00:03:23,091 --> 00:03:26,341
- Kako si to napravio?
- Nisi još ništa video, mladiæu.

39
00:03:26,858 --> 00:03:27,959
Akord...

40
00:03:31,796 --> 00:03:32,732
To je ludo.

41
00:03:44,570 --> 00:03:47,596
Halo...
Da, samo momenat.

42
00:03:48,181 --> 00:03:52,266
- Drejk, menader tvog benda.
- O, odlièno, evo. Hvala.

43
00:03:52,841 --> 00:03:55,636
Èak, upravo sam se pitao kada
ja i bend treba da se pojavimo...

4
[...]
Everything OK? Download subtitles