Preview Subtitle for Kurtlar Vadisi


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:09,480 --> 00:01:11,630
Käre bror.

2
00:01:16,000 --> 00:01:22,917
Den 4:e juli 2003 tjänstgjorde
jag i Suleymaniye i norra Irak-

3
00:01:25,600 --> 00:01:30,833
- och ansvarade för säkerheten
med tio av mina soldater-

4
00:01:31,040 --> 00:01:37,559
- när de amerikanska trupperna, som vi
drack te och kämpade med sida vid sida-

5
00:01:37,760 --> 00:01:43,676
- omringade vårt högkvarter
och riktade sina vapen mot oss.

6
00:02:23,720 --> 00:02:27,474
Vi har fått stränga order
att inte kämpa emot.

7
00:02:27,680 --> 00:02:29,796
Ge mig luren.

8
00:02:30,000 --> 00:02:31,991
Det är jag.

9
00:02:33,040 --> 00:02:37,511
Vi är 11 man. Vi har
ett maskingevär på taket.

10
00:02:37,720 --> 00:02:42,953
Vi kan slå ut hälften av de 100
amerikanska och 60 lokala soldaterna.

11
00:02:43,160 --> 00:02:48,553
Soldaterna som vi har
serverat te pekar sina gevär mot oss.

12
00:02:48,760 --> 00:02:53,834
Det ärinte mot oss,
utan mot den turkiska nationen.

13
00:02:54,040 --> 00:02:58,909
Jag och mina tio soldater
inväntar er order att dö.

14
00:03:05,000 --> 00:03:09,039
Jag sa att jag
väntarpå er order att dö.

15
00:03:30,760 --> 00:03:33,593
Lägg ner vapnet, soldat.

16
00:03:34,640 --> 00:03:39,634
- Men...
- Det är en order. Lägg ner vapnet.

17
00:03:47,520 --> 00:03:51,957
Leta var ni vill och försvinn härifrån.

18
00:04:21,000 --> 00:04:25,516
Detta är ett rökrum.
Vi har rökt här inne.

19
00:04:35,160 --> 00:04:37,549
Vad i?

20
00:04:41,640 --> 00:04:45,315
- Ja?
- Major, vi är inte säkra här ute.

21
00:04:45,520 --> 00:04:50,036
Ni bad att få
genomsöka huset. Vi går inte ut.

22
00:04:50,240 --> 00:04:53,277
Döda oss om ni måste.

23
00:04:53,480 --> 00:04:58,600
I stället för att döda er ska vi
ta er till högkvarteret för att prata.

24
00:04:58,800 --> 00:05:01,473
Menarni ett förhör?

25
00:05:02,760 --> 00:05:06,514
Det får vi se,
det är därförvi ska prata.

26
00:05:06,720 --> 00:05:11,589
När vi ändå är här
kan ni väl tala om var C4:orna finns?

27
00:05:14,800 --> 00:05:19,351
Vi är soldater. Inte fångar.

28
00:05:19,560 --> 00:05:26,432
Utan uniformer är det svårt att veta
om ni är terrorister eller soldater-

29
00:05:26,640 --> 00:05:30,349
- utan att förhöra er.
- Ni har inte heller uniform.

30
00:05:30,560 --> 00:05:35,634
Ni haringen grad.
Ni är inte ens soldat.

31
00:05:36,920 --> 00:05:39,593
Jag har varit soldat.

32
00:05:39,800 --> 00:05:42,075
Grip honom.

33
00:05:42,280 --> 00:05:46,068
Ni har ingen rätt.
Förödmjuka inte oss soldater.

34
00:05:46,280 --> 00:05:51,354
Major. Dessa män - soldater...
har sin stolthet.

35
00:05:51,560 --> 00:05:55,838
- Se till så ingen ser deras ansikten.
- Ska ske.

36
00:05:56,880 --> 00:06:00,589
De har gjort en räd
mot turkiska högkvarteret.

37
00:06:01,640 --> 00:06:04,871
- Vilka då?
- Amerikanerna.

38
00:06:58,680 --> 00:07:00,591
Raska på.

39
00:07:13,120 --> 00:07:15,315
Käre bror.

40
00:07:15,520 --> 00:07:20,833
Varje dag i Irak
frågade vi oss vad vi gjorde där.

41
00:07:21,040 --> 00:07:25,909
Sedan märkte vi att
alla som haft makt i den härregionen-

42
00:07:26,120 --> 00:07:32,195
- harförtryckt det här landets folk,
utom våra förfäder.

43
00:07:33,280 --> 00:07:39,674
Den där speciella dagen visade vi
oss inte som värdiga våra förfäder.

44
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles