Preview Subtitle for The Best Years


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:09,920 --> 00:01:15,875
American Airlines vlucht 9
naar het westen is gereed voor vertrek.

2
00:01:16,010 --> 00:01:20,636
Vlucht 9, nu instappen bij gate drie
voor onmiddellijk vertrek.

3
00:01:22,225 --> 00:01:25,724
- Hebt u iets naar Boone City?
- Drie vluchten per dag.

4
00:01:25,853 --> 00:01:29,721
Maar alles zit vol.
Wilt u reserveren?

5
00:01:29,858 --> 00:01:33,725
- Naam, alstublieft.
- Derry. D-e-r-r-y. Fred.

6
00:01:33,862 --> 00:01:38,191
- Hoe lang gaat het duren?
- U kunt op de 19e, met vlucht 37.

7
00:01:38,325 --> 00:01:43,117
Dat duurt me te lang.
Ik ben net afgezwaaid en wil naar huis.

8
00:01:43,247 --> 00:01:47,956
- Er is een lange wachtlijst.
- Ik heb gereserveerd.

9
00:01:48,085 --> 00:01:52,083
- De naam is George H Gibbons.
- Hier zo.

10
00:01:52,214 --> 00:01:56,876
- Mogen we uw bagage wegen?
- Zet daar maar neer.

11
00:02:01,641 --> 00:02:03,717
Probeer Legertransport eens.

12
00:02:03,851 --> 00:02:09,392
- Waar zitten die?
- De terminal uit, het veld over.

13
00:02:09,524 --> 00:02:13,604
- U hebt 7 kilo te veel.
- Hoeveel moet ik bijbetalen?

14
00:02:39,097 --> 00:02:46,310
Plaats rust. Vlucht 93 naar Denver,
San Francisco en Seattle.

15
00:02:46,438 --> 00:02:49,724
Die is tot nader order geannuleerd.

16
00:02:52,945 --> 00:02:58,449
- Heb je wat naar Detroit?
- Nee. Wat dacht je van Cleveland?

17
00:02:59,952 --> 00:03:03,155
- Vul dit in.
- Dan maar naar Cleveland.

18
00:03:03,289 --> 00:03:07,073
- Een beste stad.
- Maar ik woon in Detroit.

19
00:03:07,210 --> 00:03:10,127
Is er nog plaats naar Boone City?

20
00:03:10,254 --> 00:03:12,924
Heb je orders?

21
00:03:13,049 --> 00:03:15,172
Tuurlijk.

22
00:03:15,301 --> 00:03:20,213
Ik heb momenteel niks, maar vul dit
vast in, dan roep ik als ik iets heb.

23
00:03:20,348 --> 00:03:22,388
Dan maar wachten.

24
00:03:26,355 --> 00:03:30,566
Ik heb een paar man nodig
om dit naar het toestel te brengen.

25
00:03:30,692 --> 00:03:32,519
Kom op.

26
00:03:35,281 --> 00:03:39,195
- Dat ding weegt een ton.
- Wat is er? Moe?

27
00:03:39,327 --> 00:03:41,450
Hierheen.

28
00:03:55,677 --> 00:03:59,545
- Kapitein Fred Derry.
- Ik kom.

29
00:03:59,681 --> 00:04:02,931
- Homer Parrish.
- Hier.

30
00:04:03,060 --> 00:04:05,467
Bent u Derry? Parrish?

31
00:04:05,604 --> 00:04:09,187
Volgens Operaties
gaat er 'n B-17 naar Boone City.

32
00:04:09,316 --> 00:04:13,397
Hij maakt veel tussenstops,
maar arriveert morgenmiddag.

33
00:04:13,529 --> 00:04:17,147
- Mieters.
- Hier tekenen.

34
00:04:17,283 --> 00:04:20,403
Fijn om eindelijk naar huis te gaan.

35
00:04:20,536 --> 00:04:24,119
Alsjeblieft, matroos.
Tekenen op het...

36
00:04:25,708 --> 00:04:29,243
- Ik doe 't wel.
- Dacht je dat ik niet kon schrijven?

37
00:04:29,379 --> 00:04:31,585
Ik dacht alleen...

38
00:04:31,715 --> 00:04:33,754
Ik weet het.

39
00:04:42,226 --> 00:04:45,393
Schiet maar op.
Hij vertrekt zo.

40
00:04:45,521 --> 00:04:48,557
Bedankt.
Kom op, matroos.

41
00:04:49,734 --> 00:04:53,352
Waar zijn je spullen?
Pardon, korporaal.

42
00:04:55,323 --> 00:04:57,896
- Kom je uit Boone City?
- Ja, kapitein.

43
00:04:58,034 --> 00:05:00,359
Niet zo formeel.
Ik ben afgezwaaid.

44
00:05:00,495 --> 00:05:03,698
- Waar woon je?
- Aan West 17th Street.

45
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles