Preview Subtitle for Deer Season


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:04:44,952 --> 00:04:47,415
Tôi tin rằng sẽ có gì
đó xãy ra với bất kỳ ai

2
00:04:47,416 --> 00:04:50,356
bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.

3
00:04:51,525 --> 00:04:53,159
Tôi biết điều đó, khi
tôi được sinh ra.

4
00:04:53,327 --> 00:04:55,227
Tôi cũng đã học được cách
làm việc tại wildness.

5
00:04:55,696 --> 00:04:59,165
Cô biết đấy, với tôi thế giới này
thật điên rồ

6
00:04:59,333 --> 00:05:02,034
Đôi khi tôi nghĩ tôi tồn tại

7
00:05:02,202 --> 00:05:04,003
chỉ để làm tình...

8
00:05:07,307 --> 00:05:09,380
vậy tôi đoán anh
không nghĩ rằng có...

9
00:05:09,393 --> 00:05:11,477
những điều tốt đẹp
trên trái đất này.

10
00:05:11,645 --> 00:05:13,512
Cái gì? Là đó àh?

11
00:05:13,914 --> 00:05:15,314
Họ có thể có nó.

12
00:05:16,149 --> 00:05:17,850
Nó thật không tệ.

13
00:05:18,018 --> 00:05:20,286
Nếu anh không nghĩ về nó

14
00:05:20,454 --> 00:05:21,587
giá của xăng đang lên.

15
00:05:21,755 --> 00:05:24,623
Không, chỉ 1 phần nào đó thôi

16
00:05:24,791 --> 00:05:26,592
xăng, đang tăng

17
00:05:26,760 --> 00:05:29,128
mọi người cứ nghĩ như
cô là xăng đang tăng

18
00:05:29,296 --> 00:05:32,531
họ hỏi tôi, và tôi nó
đó là tin đồn nhảm.

19
00:05:32,699 --> 00:05:36,635
Tôi hiểu..Cô có biết tại Thái Lan

20
00:05:36,803 --> 00:05:40,606
cô có thể bán con mình vào sex-shop

21
00:05:40,774 --> 00:05:42,375
cô có thể làm điều tương tự tại đây.

22
00:05:42,676 --> 00:05:44,957
Sự khác biệt duy nhất là điều
này không được quảng cáo ra.

23
00:05:45,879 --> 00:05:48,514
Anh luôn luôn tỏ ra duyên dáng
vào ngày đầu tiên Bruce?

24
00:05:48,682 --> 00:05:50,683
Tôi thích những cô gái
thực sự quan tâm đến

25
00:05:50,851 --> 00:05:52,284
những gì đang xảy ra ở Thái Lan?

26
00:05:52,619 --> 00:05:53,619
Xin lá»—i.

27
00:05:54,654 --> 00:05:57,356
Tôi không thích 1 vài từ
đôi chút, tôi xin lỗi.

28
00:06:01,828 --> 00:06:03,562
Anh có muốn ra khỏi đây không?

29
00:06:06,733 --> 00:06:08,834
Chúa ơi, đây đúng là nơi quái quỷ.

30
00:06:09,002 --> 00:06:11,370
Cha tôi đã xây
dựng nó khi tôi còn nhỏ

31
00:06:11,538 --> 00:06:14,507
và chúng tôi thường đến đây
mỗi mùa hè để đi săn.

32
00:06:14,674 --> 00:06:16,242
Nó thật sự đã tồn tàn rồi.

33
00:06:16,410 --> 00:06:17,576
Chúa ơi, tôi ghét mưa

34
00:06:18,311 --> 00:06:22,715
coi nào.

35
00:06:23,884 --> 00:06:25,584
Chúa ơi!

36
00:06:31,992 --> 00:06:34,360
Tôi yêu mưa.

37
00:06:34,528 --> 00:06:36,562
Thật là thích.

38
00:06:43,170 --> 00:06:44,937
Trông cô tốt khi ở ngoài mưa đó.

39
00:06:45,105 --> 00:06:48,307
Cảm ơn.

40
00:08:05,252 --> 00:08:07,486
Chúa ơi

41
00:08:09,689 --> 00:08:12,591
shit.

42
00:08:54,301 --> 00:08:56,435
Xin chào?

43
00:09:06,780 --> 00:09:08,747
Anh có ổn không?

44
00:09:12,619 --> 00:09:14,587
Xin chào?

45
00:09:18,058 --> 00:09:19,758
Xin chào?

46
00:09:39,246 --> 00:09:39,858
Xin chào?

47
00:10:31,097 --> 00:10:33,265
Anh có ổn không?

4
[...]
Everything OK? Download subtitles