Preview Subtitle for Match Of The Day


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:14,327 --> 00:00:56,745
Translated : ffreborn1
Edit : Maria_Ozawa (HDVietNam)

2
00:00:59,327 --> 00:01:00,745
để lại giấy chứng minh và đăng ký

3
00:01:01,235 --> 00:01:02,299
cô kia

4
00:01:03,467 --> 00:01:04,968
cô phải đăng ký

5
00:01:10,630 --> 00:01:11,485
cô kia

6
00:01:44,289 --> 00:01:45,197
bảo vệ

7
00:01:49,399 --> 00:01:50,952
đứng im

8
00:01:52,548 --> 00:01:55,958
chỉ cần đặt đứng bé xuống, nhẹ nhàng thôi
chúng ta không cần phải làm đứa bé đau đâu

9
00:01:56,792 --> 00:01:59,367
coi nào cô gái, dừng lại đi

10
00:01:59,847 --> 00:02:01,369
không tôi sẽ bắn

11
00:02:03,236 --> 00:02:04,977
Racheal, anh ở đâu đó

12
00:02:05,582 --> 00:02:06,802
tôi đang ở dưới hầm

13
00:02:10,525 --> 00:02:13,580
coi nào, cô gái, tôi biết cô ở đây
ra Ä‘i

14
00:02:16,875 --> 00:02:17,751
ok, đủ rồi, bỏ đứa bé xuống

15
00:02:58,125 --> 00:02:59,804
anh đang tự hỏi em ở đâu

16
00:03:00,596 --> 00:03:02,411
em đang đi xem nhà

17
00:03:02,765 --> 00:03:05,883
em biết không, một ngày nào đó chúng
ta sẽ có ngôi nhà như thế này

18
00:03:06,728 --> 00:03:08,052
và sẽ còn tốt hơn nữa

19
00:03:09,626 --> 00:03:11,044
em không muốn đâu

20
00:03:12,004 --> 00:03:13,495
nhưng em luôn tin vậy đúng không

21
00:03:15,841 --> 00:03:18,417
không, không hôn trong phòng ngủ của tôi

22
00:03:18,625 --> 00:03:19,960
đúng lên nào

23
00:03:19,960 --> 00:03:21,440
Daniel, tôi làm kẻ phá rối mà

24
00:03:21,805 --> 00:03:23,255
làm kẻ phá rối bằng cách khác đi

25
00:03:26,383 --> 00:03:28,291
nhà anh đẹp lắm, Daniel
Cảm ơn

26
00:03:29,219 --> 00:03:31,169
có mùi gì thơm quá

27
00:03:31,367 --> 00:03:33,244
chuẩn bị ăn bánh nướng nào

28
00:03:37,134 --> 00:03:38,103
cậu làm rất tốt

29
00:03:39,240 --> 00:03:41,263
cậu lấy giúp mình ly ở trên kia với

30
00:03:42,921 --> 00:03:43,995
cậu dùng caramen chưa

31
00:03:44,297 --> 00:03:46,570
thật ra mình chưa nghĩ đến

32
00:03:49,313 --> 00:03:51,033
đi chơi thôi em

33
00:03:54,766 --> 00:03:57,383
hey, em không sao chứ?

34
00:03:58,489 --> 00:03:59,834
vâng

35
00:04:01,878 --> 00:04:04,099
bình tĩnh nào

36
00:04:04,901 --> 00:04:05,955
em sẽ chết mất

37
00:04:06,163 --> 00:04:08,269
em sẽ không chết đâu, thở đi

38
00:04:08,551 --> 00:04:11,074
em là đàn ông mà
Johnny, em sẽ không sao đâu

39
00:04:11,314 --> 00:04:13,660
em đã nói anh rồi

40
00:04:13,879 --> 00:04:15,214
tao không muốn cãi với mày lúc này

41
00:04:15,433 --> 00:04:16,778
gọi mẹ đi

42
00:04:16,997 --> 00:04:18,227
gọi lại đi

43
00:04:18,499 --> 00:04:19,865
gọi mẹ lại đi

44
00:04:20,157 --> 00:04:22,106
bình tĩnh đi, anh sẽ gọi mẹ đến liền

45
00:04:22,701 --> 00:04:23,994
không gọi được

46
00:04:24,192 --> 00:04:25,339
gọi Lydla

47
00:04:25,600 --> 00:04:28,217
em xin lỗi đã làm mất tiền, em xin lỗi

48
00:04:28,895 --> 00:04:30,970
Im đi và bình tĩnh

49
00:04:33,566 --> 00:04:34,567
ôi khốn kiếp

50
00:04:34,859 --> 00:04:36,819
có cảnh sát kìa

[...]
Everything OK? Download subtitles