Preview Subtitle for 2012 Stanley Cup Finals


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:11,000 --> 00:00:18,070
Phụ đề biên tập bởi DoChua1

2
00:00:55,860 --> 00:00:58,700
Trong tháng 5 năm 1943, các căn cứ không quân ở Bắc Phi
Của quân đội đồng minh

3
00:00:58,740 --> 00:01:04,000
đã nổ lực hoạt động tấn công
các lực lượng Đức ở Italia.

4
00:01:06,080 --> 00:01:08,750
Ngày 19 Tháng 7, đã được triển khai thực hiện
một kế hoạch để tấn công Rome.

5
00:01:08,830 --> 00:01:13,880
Không quân đồng minh trong chiến dịch đã cho thấy đây là một trong những
Chiến dịch tốn kém nhất trong cuộc chiến tranh .

6
00:01:16,010 --> 00:01:19,300
Trong không gian của máy bay ném bom hạng nặng B-17
Được điều khiển bởi một phi hành đoàn gồm 10 thành viên,

7
00:01:20,010 --> 00:01:22,640
Những người này được yêu cầu để đáp ứng,
Đảm bảo thành công với 25 nhiệm vụ.

8
00:01:24,060 --> 00:01:26,850
Chỉ có hai nhiệm vụ thành công
Trong suốt hành trình của họ.

9
00:01:27,900 --> 00:01:32,610
Chỉ có hai ...

10
00:01:39,620 --> 00:01:42,200
Tháng 7, 1943

11
00:01:48,040 --> 00:01:51,130
Một bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật

12
00:02:00,340 --> 00:02:02,600
Báo cáo tôi có nhận tín hiệu về địa điểm
cho khu vực oanh tạc của chúng ta


13
00:02:02,630 --> 00:02:04,680
Nhận thông tin mã hóa - Phi đoàn bắt đầu vào ...

14
00:02:07,310 --> 00:02:10,350
phi đội trưởng đây, báo cáo cho thấy có rất nhiều
pháo phòng không trong khu vực mục tiêu


15
00:02:22,990 --> 00:02:25,540
Chuẩn bị nào, thưa quý vị!chúng ta đến nơi rồi
vào trận nào

16
00:02:26,540 --> 00:02:29,750
Kiểm tra lại áo chống đạn nhé các bạn,
mọi thứ dường như rất khó chịu ở đó.

17
00:02:30,000 --> 00:02:31,710
Archie, chúng ta còn bao lâu nữa đến mục tiêu?

18
00:02:34,540 --> 00:02:36,340
Xếp!, còn 5 phút đến mục tiêu.

19
00:02:36,380 --> 00:02:38,050
Nhận được.

20
00:02:38,840 --> 00:02:41,510
phi đội trưởng đây ,chú ý có máy bay
Chiến đấu của kẻ thù trong khu vực của chúng ta.


21
00:02:42,800 --> 00:02:45,980
pháo phòng không và máy bay chiến đấu cùng một lúc àh?
Tôi nghĩ rằng điều này là không thể có.

22
00:02:46,510 --> 00:02:47,850
ngày hôm nay nó có thể như thế đấy.

23
00:02:48,100 --> 00:02:49,960
Eddie, chú y xem máy bay đối phương nhé

24
00:02:49,990 --> 00:02:54,110
Đừng lo lắng, tôi thấy ở hướng 6 giờ đảm bảo trống
Này đừng ngủ trong bong ke của ông và bảo vệ bụng máy bay của tôi.

25
00:02:54,140 --> 00:02:57,940
Chuồng cu!
Chú ý nhiều nhé nhưng thế nào là Eddie sẽ là khoe cho xem.

26
00:02:58,150 --> 00:03:00,450
Nó dường như nhỏ quá hơn với tôi,
tôi sẻ kéo thấp đầu xuống một chút, thấp tí nào.

27
00:03:00,490 --> 00:03:03,490
Hey, không chấp nhận điều này từ một con mèo lùn đó.

28
00:03:04,490 --> 00:03:07,990
Nhập các thiết bị đầu cuối chính.
Còn 2 phút nữa đến mục tiêu.

29
00:03:15,380 --> 00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles