Preview Subtitle for Galapagos 3d


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:06,000 --> 00:00:10,758
Giữa Thái Bình Dương bao la
có một nơi không giống bất kỳ nơi đâu.


2
00:00:12,830 --> 00:00:15,459
Quần đảo núi lửa huyền diệu nơi cư trú...

3
00:00:15,679 --> 00:00:19,575
những quần thể động, thực vật kỳ thú.

4
00:00:23,720 --> 00:00:27,940
Nơi đây, quá trình tiến hóa diễn ra
với tốc độ phi thường


5
00:00:35,820 --> 00:00:38,308
Thằn lằn đen (black lizards) lại bơi trong biển

6
00:00:38,775 --> 00:00:40,703
và phun muối từ mũi.

7
00:00:43,131 --> 00:00:46,188
Chim cánh cụt lại sống xa Nam Cực
hàng ngàn dặm


8
00:00:49,514 --> 00:00:53,396
với một hệ thực vật độc đáo, phong phú

9
00:00:55,699 --> 00:00:58,228
Một số động vật rất nhỏ,

10
00:00:58,590 --> 00:01:01,739
một số chỉ vừa mới phát hiện.

11
00:01:05,454 --> 00:01:08,342
Đó thực sự là một nơi kì điệu

12
00:01:12,063 --> 00:01:14,314
Quần đảo Galapagos.

13
00:01:17,338 --> 00:01:20,117
Quần đảo sinh ra từ núi lửa,

14
00:01:21,870 --> 00:01:24,876
với những quần thể làm thay đổi
sự hiểu biết chúng ta...


15
00:01:25,293 --> 00:01:28,328
về toàn bộ sự sống trên Trái đất.

16
00:01:30,259 --> 00:01:31,916
QUẦN ĐẢO GALAPAGOS.

17
00:01:31,942 --> 00:01:38,139
Thuyết minh: Sir. David Attenborough
Dịch phụ đề: Hoàng Hà (Anabas)
Sync Time for Bluray Version by iscol


18
00:01:43,444 --> 00:01:46,810
Trong suốt cuộc đời làm phim
lịch sử tự nhiên,


19
00:01:46,935 --> 00:01:49,453
Tôi đã tới rất nhiều nơi kỳ diệu...

20
00:01:49,870 --> 00:01:54,478
nhưng không nơi nào có nhiều điều đặc biệt
hơn quần đảo Galapagos này.


21
00:01:55,532 --> 00:01:59,889
Nơi đây được coi là
cuộc thử nghiệm vĩ đại của tự nhiên


22
00:02:00,014 --> 00:02:03,966
Ở đây, sự sống tiến hóa trong cô lập...

23
00:02:04,091 --> 00:02:07,743
đã tạo nên một số kết quả phi thường.

24
00:02:10,985 --> 00:02:16,532
Phần I: KHỞI NGUYÊN

25
00:02:19,940 --> 00:02:22,534
Những sinh vật kỳ lạ ở Galapagos...

26
00:02:22,659 --> 00:02:24,636
đã khiến Charles Darwin phải kinh ngạc...

27
00:02:24,888 --> 00:02:28,233
khi ông lần đầu đặt chân tới đây
200 năm về trước


28
00:02:30,931 --> 00:02:34,426
Chúng đã định hướng cho ông
hình thành học thuyết vĩ đại...


29
00:02:34,551 --> 00:02:37,416
tiến hóa nhờ chọn lọc tự nhiên.

30
00:02:41,332 --> 00:02:43,642
Giờ đây, sau 200 năm

31
00:02:43,854 --> 00:02:46,459
vẫn còn nhiều bí ẩn cần được giải quyết

32
00:02:46,584 --> 00:02:49,646
cùng nhiều khám phá mới được thực hiện.

33
00:02:52,367 --> 00:02:56,614
Các nhà khoa học vẫn tiếp tục điều tra
những khu vực chưa từng được khám phá


34
00:02:56,739 --> 00:03:01,256
trên quần đảo xa xôi và tiếp tục tìm kiếm
những động vật vẫn chư
[...]
Everything OK? Download subtitles