Preview Subtitle for Interstellar Dutch


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:04,717 --> 00:01:10,532
UnlimitedMovieS presents
'I N T E R S T E L L A R'

2
00:01:10,603 --> 00:01:13,462
Vertaling: UnlimitedMovieS Controle: Dutch Angel

3
00:01:14,557 --> 00:01:17,103
Mijn vader was een boer.

4
00:01:17,998 --> 00:01:21,170
Net als iedereen toen.

5
00:01:22,546 --> 00:01:25,025
Natuurlijk is hij zo niet begonnen.

6
00:01:30,353 --> 00:01:32,507
De computer zegt dat je te dichtbij bent.

7
00:01:32,616 --> 00:01:36,142
Nee, ik heb dit.
- Steek de straat over.

8
00:01:37,612 --> 00:01:40,126
Ik zet hem af, Cooper.

9
00:01:41,443 --> 00:01:44,203
Uitgeschakeld.
- Nee, opstarten.

10
00:01:47,799 --> 00:01:49,440
Papa?

11
00:01:55,327 --> 00:01:58,424
Sorry Murph. Ga terug naar bed.

12
00:01:58,449 --> 00:02:01,734
Ik dacht dat je de geest was.
- Nee.

13
00:02:02,241 --> 00:02:06,982
Zoiets bestaat niet, schatje.
- Opa zegt dat je ze kunt krijgen.

14
00:02:08,249 --> 00:02:13,430
Nee, dat is omdat opa te dicht
bij zichzelf is. Ga terug naar bed.

15
00:02:13,455 --> 00:02:15,316
Was je aan dromen over de crash?

16
00:02:16,475 --> 00:02:19,065
Terug je bed in, Murph.

17
00:02:45,731 --> 00:02:48,268
De tarwe is dood.

18
00:02:48,379 --> 00:02:51,076
Vanwege bacterievuur
moesten we het verbranden.


19
00:02:51,101 --> 00:02:52,872
We hadden nog steeds mas.

20
00:02:52,897 --> 00:02:57,341
We hadden hectares met mas.
Maar meestal hadden we stof.

21
00:02:59,880 --> 00:03:06,345
Ik denk dat ik het niet kan beschrijven.
Het was er gewoon constant. Alleen dat, vuil.


22
00:03:08,479 --> 00:03:11,445
We droegen kleine stroken stof...

23
00:03:11,562 --> 00:03:17,336
over onze neus en mond.
Zodat we er niet zo veel van zouden inademen.


24
00:03:18,490 --> 00:03:22,416
Nou als we de tafel dekten,
zetten we altijd de borden op zijn kop.


25
00:03:22,567 --> 00:03:25,138
Glazen of bekers, wat het ook was,
ondersteboven.


26
00:03:30,682 --> 00:03:34,770
Bewegen. Murph, opschieten.
- Een uur vandaag, jij en ik...

27
00:03:34,790 --> 00:03:37,599
in de schuur, herbicideresistentie
101, begrepen?

28
00:03:37,624 --> 00:03:39,254
Ja, meneer.

29
00:03:40,041 --> 00:03:44,149
Niet aan de tafel Murph.
- Papa, kun je dit maken?

30
00:03:45,364 --> 00:03:48,389
Wat heb je met mijn lander gedaan?
- Heb ik niet gedaan.

31
00:03:48,468 --> 00:03:52,145
Laat me raden. Het was je geest.
- Het is van de plank gevallen.

32
00:03:52,170 --> 00:03:55,041
Het laat ook de boeken vallen.
- Er bestaan geen geesten, sufferd.

33
00:03:55,066 --> 00:03:57,230
Ik heb het opgezocht,
het is een poltergeist.

34
00:03:57,309 --> 00:04:00,940
Pap, vertel het haar.
- Nou, dat is niet erg wetenschappelijk Murph.

35
00:04:00,965 --> 00:04:04,057
Je zei dat de wetenschap ging over het
toelaten van wat we niet weten.

36
00:04:04,082 --> 00:04:07,041
Daar heeft ze je.
- Laten we onze spullen opzoeken.

37
00:04:12,052 --> 00:04:14,573
Goed, wil je over wetenschap praten?

38
00:04:15,113 --> 00:04:19,046
Vertel me niet dat je bang bent voor geesten.
Nee, je moet verdergaan.

39
00:04:19,159 --> 00:04:22,471
Je moet de feiten vastleggen,
analyseren naar het hoe en het waarom...

40
00:04:22,496 --> 00:04:25,615
en trek je conclusies.
Goed?

41
[...]
Everything OK? Download subtitles