Preview Subtitle for The Gymnast 2006 Dvdrip Xvid Tbms


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:22,303 --> 00:00:26,100
Gymnastka

2
00:00:46,093 --> 00:00:49,426
Pأestala jste brیt antidepresiva?

3
00:00:49,496 --> 00:00:51,020
Ano.

4
00:00:51,098 --> 00:00:53,430
Neberete یdnـ dal medikamenty?

5
00:00:53,500 --> 00:00:55,331
Ne.

6
00:00:55,402 --> 00:00:58,371
No, myslm, e je na *ase,
abychom za*aly pأemكlet

7
00:00:58,438 --> 00:01:00,565
o njakـ alternativn terapii.

8
00:01:00,640 --> 00:01:03,370
A k tomu budeme potأebovat
vaeho manela.

9
00:01:03,443 --> 00:01:07,504
Obیvیm se, e odte to bude
pomrn nیkladnی zیleitost.

10
00:01:07,581 --> 00:01:10,914
Myslela jsem, e kdy se udrm
v kondici, mohla bych zskat vc *asu.

11
00:01:10,984 --> 00:01:14,613
Mnoho en se dopout tـto chyby.

12
00:01:23,663 --> 00:01:25,995
Zlato, tohle je *as pro dosplـ.
Nech mamku na pokoji.

13
00:01:26,066 --> 00:01:28,830
Mؤu dostat taky masی?
Prosm!

14
00:01:28,902 --> 00:01:31,462
فekla jsem ne!
Nech mamku na pokoji.

15
00:01:31,538 --> 00:01:34,439
No tak.
B!

16
00:01:35,709 --> 00:01:37,802
Mؤete si j, prosm, vzt s sebou,
a budete odchیzet?

17
00:01:41,882 --> 00:01:45,045
Opt se mi zdیlo o tـ nehod.

18
00:01:45,118 --> 00:01:50,988
Akorیt tentokrیt byl mؤj mozek
rozprsknutك po celـ silnici.

19
00:01:57,097 --> 00:01:59,827
Tenhle reisـr
je dvka s velkكm D.

20
00:01:59,900 --> 00:02:01,492
Polote se.

21
00:02:01,568 --> 00:02:03,866
Jsem prost jen nervًzn.

22
00:02:03,937 --> 00:02:06,235
Pojte taky na konkurz.

23
00:02:06,306 --> 00:02:07,603
Nemؤu.

24
00:02:07,674 --> 00:02:09,665
Tohle odpoledne m *ekی
novك klient.

25
00:02:18,618 --> 00:02:20,449
Tady Jane Hawkins.

26
00:02:31,698 --> 00:02:34,098
Mؤete se rozcvi*it venku u bazـnu.

27
00:02:44,211 --> 00:02:47,112
Z jakـho dؤvodu se sakra
udruje v takovـ kondici?

28
00:02:47,180 --> 00:02:48,909
Denise?

29
00:02:48,982 --> 00:02:51,780
Jsi to opravdu ty.

30
00:02:51,852 --> 00:02:54,514
Dostala jsem doporu*en, na kterـm
bylo stejnـ jmـno.

31
00:02:54,588 --> 00:02:57,751
A tak jsem musela zjistit,
jestli jsi to ty.

32
00:02:57,824 --> 00:02:59,917
Oh, obejmi m!

33
00:03:03,230 --> 00:03:04,720
Promiُ.

34
00:03:04,798 --> 00:03:07,767
No, chیpu, pro* jsi
na tak dlouho zmizela.

35
00:03:07,834 --> 00:03:11,668
U jen to, e sis ho vzala,
pیr vc vysvtluje.

36
00:03:11,738 --> 00:03:13,638
No, vypadی, jako bys
udlala ve sprیvn.

37
00:03:13,707 --> 00:03:15,800
Rozvedla jsem se.

38
00:03:15,876 --> 00:03:19,812
Na... ne-zas-tak-starـ kamarیdky.

39
00:03:23,817 --> 00:03:26,047
O*ividn se to k tob nedoneslo.

40
00:03:26,119 --> 00:03:27,143
Co?

41
00:03:27,220 --> 00:03:28,812
Vیlka skon*ila -
neslyelas jsi o tom?

42
00:03:28,889 --> 00:03:31,687
U mؤe vylـzt a za*t se lیdovat
*okolیdou a sكrem.

43
00:03:31,758 --> 00:03:32,747
To dlیm.

44
00:03:32,826 --> 00:03:35,522
No, nemی to na tebe
stejnـ إ*inky.

45
00:03:35,595 --> 00:03:37,062
ض boe.

46
00:03:37,130 --> 00:03:39,758
Poj, provedu t touhle chatr*.

47
00:04:16,269 --> 00:04:19,966
Jsme zpیtky v hlou*ku...

48
00:04:20,040 --> 00:04:24,204
Zbكvی jenom 9 minut -
potأebuj dیt gًl.


49
00:04:36,556 --> 00:04:39,491
Tento trـninko
[...]
Everything OK? Download subtitles