Preview Subtitle for Syriana Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:30,310 --> 00:00:35,490
Pأeklad Silversnake.

2
00:00:35,710 --> 00:00:38,890
Korektury textu, أیdkovیn
a إpravy Mrazk

3
00:02:17,360 --> 00:02:19,790
Bobby, kde jsi byl?

4
00:02:22,000 --> 00:02:24,490
-Whisky?
-Ne,
ampaُskـ.

5
00:02:26,800 --> 00:02:28,230
Mؤj bratr chce vdt...

6
00:02:28,470 --> 00:02:31,930
zda jsi nkdy zkusil tekutـ MDMA?

7
00:02:31,930 --> 00:02:34,230
Tekutـ MDMA?

8
00:02:37,410 --> 00:02:41,200
Teherیn je hlavn msto svta.
- Skute*n?

9
00:02:52,660 --> 00:02:54,490
Jak se mی chlapec?

10
00:02:55,230 --> 00:02:57,090
Je v poأیdku.

11
00:02:58,570 --> 00:03:01,200
Je... v poأیdku.

12
00:03:06,240 --> 00:03:08,140
Kdy to chce udlat?

13
00:03:09,280 --> 00:03:11,000
Po modlitb.

14
00:04:16,740 --> 00:04:17,540
O.K.

15
00:04:36,700 --> 00:04:40,290
-فkal jsi, e jsou ob pro tebe.
-Pro* se zajmی?

16
00:05:09,100 --> 00:05:11,650
Ani se nehni!

17
00:05:12,530 --> 00:05:14,400
Hledal jsem toalety.

18
00:05:14,400 --> 00:05:17,700
Ani slovo.
Dr hubu.

19
00:05:25,680 --> 00:05:29,040
Neznی أe* Farsi, co,
ty koz synu?

20
00:06:13,300 --> 00:06:15,890
- Pan Whiting.
- Bennett Holiday.

21
00:06:17,650 --> 00:06:21,420
Velmi velkی spole*nost, Connex,
nی klient...

22
00:06:23,250 --> 00:06:28,610
ztrat velkك kontrakt na zemn plyn
v Perskـm zیlivu...

23
00:06:28,880 --> 00:06:33,600
ve prospch چُanؤ,
zیroveُ men spole*nost Killen...

24
00:06:33,890 --> 00:06:36,450
njak dostane prیva do
Kazachstیnu...

25
00:06:36,550 --> 00:06:39,370
jednoho z nejvtch podpovrchovكch
loisek ropy na svt.

26
00:06:39,610 --> 00:06:41,830
Velkی spole*nost, nی klient,

27
00:06:41,920 --> 00:06:46,580
se spoj s Killen, soud chce vdt
jak Killen dostal tato prیva.

28
00:06:46,950 --> 00:06:50,010
Ty jsi dohlel na pأesn tyto typy
dohod.

29
00:06:50,330 --> 00:06:52,330
Take pokud je tam nco skrytـho...

30
00:06:52,490 --> 00:06:55,360
o*ekیvیm, e to odhal dأv ne oni.

31
00:06:55,460 --> 00:06:57,200
A pأijde s tm pأmo za mnou.

32
00:07:02,560 --> 00:07:05,390
-Bennete.
-Pane.

33
00:07:07,460 --> 00:07:11,280
Ve svـ firm mیm bandu ovc...

34
00:07:11,650 --> 00:07:14,520
kterـ si mysl, e jsem lev.

35
00:07:16,140 --> 00:07:21,140
Monی e jsi lev o kterـm si kadك
mysl, e je ovce.

36
00:07:24,060 --> 00:07:28,060
Ne, jی chci hovoأit o zیlivu,
a o tom Emrovi.

37
00:07:28,670 --> 00:07:30,190
Co je to vlastn ten Emr?

38
00:07:30,240 --> 00:07:32,340
-Krیl, je to krیl.
-Krیl

39
00:07:32,640 --> 00:07:36,340
No tak vیs njakك blbك krیl
nakopal do zadku.

40
00:07:37,580 --> 00:07:41,340
Kadی spole*nost na svt
chtla do Kazachstیnu.

41
00:07:42,520 --> 00:07:44,010
Do Tengisu.

42
00:07:44,050 --> 00:07:46,250
Ale dostal to Killen.

43
00:07:46,250 --> 00:07:48,510
A potom Connex pأevzal Killen...

44
00:07:48,660 --> 00:07:49,710
A jsme tu.

45
00:07:53,860 --> 00:07:56,130
Investoval jsem tu...

46
00:07:56,130 --> 00:07:59,630
investice, kterـ byly zیkladem
tـto spole*nosti.

47
00:08:01,470 --> 00:08:06,340
Tome, vichni mیme na mysli
zahrani*n korup*n postupy.

48
00:08:06,940 --> 00:08:09,700
Mam jednu kopii pأipnutou pأmo
na stn v moj hlav,

49
00:08:09,740 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles