Preview Subtitle for The Dukes Of Hazzard Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:27,877 --> 00:00:30,277
V韙ejte v Hazzard County.

2
00:00:30,447 --> 00:00:34,110
V mal閙 kousku sv靦a,
kde se v歩chni znaj navz醞em...

3
00:00:34,284 --> 00:00:37,651
...kde lidi nikam neposp韈haj
a v瀌ycky se zastav na kus 鴈鑙.

4
00:00:37,821 --> 00:00:42,019
Dokonce koluje pov靤t,
瀍 jable鑞 kol徼 vymysleli zrovna tady.

5
00:00:43,159 --> 00:00:48,290
Pzna鑞 je, 瀍 zde v歟chno plyne
pomaleji a klidn靔i...

6
00:00:48,631 --> 00:00:54,126
...to v歛k neplat,
jestli瀍 se jmenujete Duke.

7
00:01:13,523 --> 00:01:15,582
Gener醠 je dneska ve form.

8
00:01:15,759 --> 00:01:20,787
To je moje 殱astn hodina.
Je歵 瀍 mus韒e doru鑙t ty dv bedny.

9
00:01:20,964 --> 00:01:25,298
Ty m釟 殱astnou hodinu pod, Luku.
Krom toho, zn醡 zkratku.

10
00:01:44,354 --> 00:01:46,151
Ahoj, Luku.

11
00:01:47,590 --> 00:01:50,616
- Odnesu je s醡.
- Mysl須, 瀍 je to dobrej n醦ad?

12
00:01:50,794 --> 00:01:52,694
To je v齜ornej n醦ad, podej mi je.

13
00:01:56,499 --> 00:01:58,091
Hej , Laurie.

14
00:01:58,268 --> 00:02:01,135
- To jste p鴌vezli pro n醩?
- Jasn, a do domu.

15
00:02:01,304 --> 00:02:03,602
Luku, nezapome co bylo minule.

16
00:02:03,773 --> 00:02:05,468
Nem靔 p殍i.

17
00:02:05,642 --> 00:02:08,110
To je OK, Bo. T醫a tady nen.

18
00:02:08,278 --> 00:02:11,338
Vid須, Bo? T醫a tady nen.

19
00:02:13,216 --> 00:02:15,514
- Ahoj.
- Ahoj.

20
00:02:17,720 --> 00:02:19,312
Hlavn se moc nezdr瀠j, k醡o.

21
00:02:31,234 --> 00:02:32,997
Poslouchej a u se, gener醠e.

22
00:02:33,169 --> 00:02:37,128
A te, druh kapitola
pb靐u Ala Unsera mlad氻ho:

23
00:02:37,307 --> 00:02:42,335
庒dn ot醶ky, pouze odpov靌i,
鑤e Laurence Fishburn.

24
00:02:42,512 --> 00:02:44,571
"jsem pli star na tyhle sra鑛y."

25
00:02:44,747 --> 00:02:47,580
P鴈m龤l韒 co ud靗at
v posledn韒 kole...

26
00:02:47,750 --> 00:02:50,310
...jsem st醠e 鑤vrt v Talladegu.

27
00:02:50,486 --> 00:02:53,944
Ale pak m to napadlo.
巌vot je jako z醰odi歵.

28
00:02:54,123 --> 00:02:56,751
Mus韙e se hn醫 kolo za kolem.

29
00:02:56,926 --> 00:03:00,828
- To je pravda.
- Samoz鴈jm, m鶠ete se rozml醫it a za桧t ho鴈t.

30
00:03:00,997 --> 00:03:04,455
Ale jestli neud靗醫e zm靚u,
nikdy se nic nenau桧te.

31
00:03:04,834 --> 00:03:09,669
Tak jsem sev鴈l volant,
zkontroloval pozici a vyrazil.

32
00:03:09,839 --> 00:03:13,297
Mus韒 vyrazit. Vyr釣韒 vp鴈d.
Jdu do toho, mami...

33
00:03:13,476 --> 00:03:15,569
- Kriste pane!
- Nazdar, Bo.

34
00:03:15,745 --> 00:03:19,647
Zdrav韒 pane Pullmane.
M醠em jsem se posral.

35
00:03:20,016 --> 00:03:21,984
- Jak se m醫e, pane?
- Jo, fajn.

36
00:03:22,151 --> 00:03:24,984
Chyst釟 se na tu velkou
Hazzard Rally o v韐endu?

37
00:03:25,154 --> 00:03:28,214
Jo, u jsme v歟chno sedili,
nebo ne, Gener醠e?

38
00:03:28,491 --> 00:03:30,516
Kolikr醫 u jste vyhr醠i ten z醰od?

39
00:03:30,693 --> 00:03:33,355
- 萾y鴌kr醫 po sob, pane.
- 萾y鴌kr醫 po sob.

40
00:03:33,529 --> 00:03:37,829
To je dobr. Billy Prickett vyhr醠 taky
鑤y鴌kr醫 po sob, a kde je dneska.

41
00:03:38,568 --> 00:03:40,934
- Byl jste na lovu?
- Jo, chlap鑕.

42
00:03:41,104 --> 00:03:43,629
Jo, byl jsem vyzkou歟t ty nov n醔oje.

43
00:03:43,806 --> 00:03:47,139
M眚 se rozpt齦 a ud
[...]
Everything OK? Download subtitles