Preview Subtitle for Nagano 1998 Xviii Olympic Winter Games


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,700 --> 00:00:40,700
Nije tako strašno
kao što možete da pomislite.

2
00:00:40,800 --> 00:00:43,800
Ponekad i nisu tako loše
za društvo.

3
00:00:44,000 --> 00:00:47,700
U zatvoru možete da se naviknete
skoro na sve.

4
00:00:50,700 --> 00:00:52,300
Pokušao sam ponovo da pišem,

5
00:00:52,500 --> 00:00:56,200
ali samo sam uspevao da dobijem
nešto ogorčeno i cinično.

6
00:00:56,500 --> 00:01:00,400
Nema ništa gore od pisca
koji nema šta da kaže.

7
00:01:08,400 --> 00:01:11,800
Takav sam ja!
Heri Bajron.

8
00:01:27,000 --> 00:01:31,200
P A L M E T O

9
00:01:55,200 --> 00:01:56,900
Zdravo, Heri.

10
00:01:57,200 --> 00:02:00,700
Imam nešto za tebe.
Dobre vesti.

11
00:02:00,900 --> 00:02:02,400
Znaš li šta je ovo?

12
00:02:02,600 --> 00:02:05,000
Tvoja karta za izlazak odavde.

13
00:02:05,200 --> 00:02:07,000
Ovamo.

14
00:02:10,700 --> 00:02:15,200
G.Barber, vašu presudu
ukinuo je federalni sudija.

15
00:02:15,500 --> 00:02:19,700
Svedočenje u slučaju
koji je povezan s vašim bilo je

16
00:02:19,900 --> 00:02:22,100
u suprotnosti s ključnim dokazima
na vašem suđenju.

17
00:02:22,400 --> 00:02:25,100
Hoće da kaže da se neko
dobrovoljno prijavio

18
00:02:25,200 --> 00:02:27,800
u zamenu za imunitet
i da ti je bilo namešteno.

19
00:02:28,000 --> 00:02:30,100
Vaša presuda se ukida
i to odmah.

20
00:02:30,400 --> 00:02:32,700
Nemoj puno da mi zahvaljuješ.

21
00:02:33,100 --> 00:02:36,000
Bićete pušteni za 24 sata.

22
00:02:39,700 --> 00:02:42,700
Šta nije u redu?
Slobodan si!

23
00:02:45,600 --> 00:02:47,500
Vaša visosti...

24
00:02:48,200 --> 00:02:54,000
Nije da sam nezahvalan...
Slobodan sam!

25
00:02:54,400 --> 00:02:57,900
Ovo je pravda, a šta je
sa dve godine mog života?

26
00:02:58,000 --> 00:03:01,600
Dve godine sam upropastio,
jer sam bio pošten!

27
00:03:01,900 --> 00:03:03,600
Nisam bio pokvaren
kao i ostali!

28
00:03:03,800 --> 00:03:05,000
Šta je s tim?

29
00:03:05,200 --> 00:03:07,500
O tome možete da pričate
s vašim advokatom.

30
00:03:07,700 --> 00:03:11,900
Neću s njim, nego s vama!
Vi ste pravni sistem!

31
00:03:12,100 --> 00:03:16,400
Šta je s moje dve godine?
Nemoj da me isključuješ!

32
00:03:16,600 --> 00:03:20,200
Kopile!
Hoću moje dve godine nazad!

33
00:03:20,400 --> 00:03:23,300
Hoću ih nazad!

34
00:03:33,800 --> 00:03:36,500
Zaboga, Hari Barber!

35
00:03:38,500 --> 00:03:41,200
Zar nisi izašao
iz svoje jurisdikcije?

36
00:03:41,400 --> 00:03:44,900
Možda. -Imaš li dim?
- Da.

37
00:03:45,100 --> 00:03:48,300
Da te povezem?
Biće preko 30 danas.

38
00:03:48,600 --> 00:03:51,800
Mogu da podnesem malo vrućine.
- Upadaj.

39
00:03:53,600 --> 00:03:58,100
Idem nazad u Palmeto.
- Ne idem tamo.

40
00:03:58,700 --> 00:04:01,900
Kuda ćeš onda?
- U Majami.

41
00:04:07,300 --> 00:04:12,400
Gotovo je, Heri.
Sve je sređeno.

42
00:04:13,800 --> 00:04:16,200
Tako to ide.

43
00:04:19,500 --> 00:04:21,600
Hvala za cigaretu.

44
00:04:29,000 --> 00:04:31,700
Stani malo!
Stvarno ideš u Majami?

45
00:04:32,000 --> 00:04:35,700
Majami, Hjuston, Atlanta...
Bilo gde, samo ne u Palmeto!

46
00:04:35,900 --> 00:04:38,100
Šta će ona da kaže
na sve to?!

47
00:05:04,300 --> 00:05:07,700
Mirišeš lepo.

48
00:05:10,10
[...]
Everything OK? Download subtitles