Preview Subtitle for Disturbia


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,600 --> 00:00:48,200
Misliš da može
da nas vidi?

2
00:00:49,300 --> 00:00:50,300
Ne, ne može da nas vidi.

3
00:00:51,500 --> 00:00:53,100
Veruj mi osećaju
da ih gledamo.

4
00:01:05,400 --> 00:01:07,300
Ova je velika, Ćale,
ova je velika.

5
00:01:07,900 --> 00:01:09,900
Ok. Pojavila se.

6
00:01:12,400 --> 00:01:13,800
Hajde mali, ti to možeš.
Kruži u naokolo.

7
00:01:14,700 --> 00:01:17,800
Tako stavi pravo
ispred nje.

8
00:01:18,100 --> 00:01:19,600
Pravo ispred nje. Tako
kada mi govoriš samo

9
00:01:19,700 --> 00:01:21,600
me zbunjuješ.
-OK, neću pričati.

10
00:01:22,500 --> 00:01:23,100
Hajde, tako.

11
00:01:25,000 --> 00:01:26,900
Ovo je savršeno. Evo
uzima ga. Vidi prati ga.

12
00:01:27,700 --> 00:01:29,400
Polako. Tiše.

13
00:01:29,700 --> 00:01:31,500
Ide niz vodu.
Ide niz vodu.

14
00:01:31,700 --> 00:01:35,200
Imaš je mali. Polako.
Hajde mala uzmi ga.

15
00:01:37,000 --> 00:01:38,400
Polako, polako.
-Ok,Ok.

16
00:01:40,400 --> 00:01:41,400
Je li dobar ugao?
-Polako, ne paniči, pusti

17
00:01:41,400 --> 00:01:41,700
je da ga uzme.

18
00:01:42,400 --> 00:01:43,700
Ako hoće da uzme, pusti
je da ga uzme.

19
00:01:44,200 --> 00:01:45,400
Grize.
-Znam.

20
00:01:47,000 --> 00:01:48,200
Samo lepo i polako.

21
00:01:51,100 --> 00:01:52,200
U redu, u redu.

22
00:01:52,700 --> 00:01:54,100
Mora da se zezaš.
-U redu je.

23
00:01:56,500 --> 00:01:57,700
U redu je. Uradio si
sve što si mogao.

24
00:01:57,700 --> 00:01:58,300
Ma ovo je smešno.

25
00:01:58,700 --> 00:02:00,100
Ma dobro je, uradio
si šta si mogao.

26
00:02:00,500 --> 00:02:02,700
Neki put pobegne. Hajde
da napravimo pauzu.

27
00:02:03,800 --> 00:02:05,600
Hajde, u redu je.
-Ako ne mogu da upecam ribu,

28
00:02:05,700 --> 00:02:06,500
ne znam šta ću ovde.

29
00:02:08,000 --> 00:02:10,300
Radi jel da? -Šta?
-Sačekaj.

30
00:02:10,600 --> 00:02:13,600
Radi. -Ti si pisac,
ti radiš od kuće.

31
00:02:26,100 --> 00:02:28,600
Znaš šta? Cenim to što
vreme za prijatelje

32
00:02:28,600 --> 00:02:30,100
provodiš sa svojim starim.

33
00:02:32,400 --> 00:02:35,300
Obećao sam ti. -Znam, ali
cenim to. -Ja cenim.

34
00:02:36,400 --> 00:02:38,500
Imaš li nešto da mi
pričaš? O nečemu...

35
00:02:39,100 --> 00:02:39,900
Šta je? Šta je?

36
00:02:40,800 --> 00:02:43,000
Jel to taj momenat? Jel
to? -Nema veze.

37
00:02:43,400 --> 00:02:45,000
Ne, ne, ne to je otac
sin razgovor. Ne, ne

38
00:02:45,000 --> 00:02:45,800
nemam ništa protiv.

39
00:02:46,300 --> 00:02:47,600
Zaboravi šta sam rekao.
-Ne, ne imam nešto.

40
00:02:48,800 --> 00:02:49,900
Imaš nos za to.

41
00:02:50,900 --> 00:02:52,200
Nećeš pričati mami? -Ne,
neću pričati. -Ne? Ok.

42
00:02:53,100 --> 00:02:55,600
Imam dete. Da, mali
dečak raste. Bila je

43
00:02:55,600 --> 00:02:57,700
trudna, sada moram
da je posetim.

44
00:02:58,300 --> 00:03:00,200
Ona živu u Rinu, ne znam
kako ću stići tamo,

45
00:03:00,200 --> 00:03:01,100
pozajmiću mamin auto.

46
00:03:02,000 --> 00:03:03,700
Živećemo zajedno,
preselićemo se u prikolicu.

47
00:03:04,600 --> 00:03:06,200
Zove se Širli. Stvarno
je sjajna. -Jel?

48
00:03:06,200 --> 00:03:06,900
Jel simpatična?

49
00:03:08,100 --> 00:03:10,700
Naravno. -Dob
[...]
Everything OK? Download subtitles