Preview Subtitle for Amistad


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:05:55,542 --> 00:05:57,335
Ovaj ho«e da ih vratimo.

2
00:05:58,045 --> 00:06:01,339
Drugi misli da mogu
da se vrate i bez nas.

3
00:06:31,912 --> 00:06:35,082
Da. Isto*no, prema suncu.

4
00:06:36,750 --> 00:06:39,252
Razumem.
Moe da mi veruje.

5
00:06:56,478 --> 00:06:57,521
U Afriku.

6
00:08:09,134 --> 00:08:11,678
Moram da menjam smer.
Ti ne bi?

7
00:08:12,471 --> 00:08:15,474
Ho«ete da se vratite?
Onda moram da promenim smer.

8
00:08:57,140 --> 00:08:59,935
Daj mi kormilo.
Sve «e nas pobiti.

9
00:09:08,985 --> 00:09:11,071
Da, da. Idi da se opere.

10
00:09:11,988 --> 00:09:14,741
Ne mogu da podnesem
tvoj smrad, glupi robe.

11
00:09:42,144 --> 00:09:42,811
Istok.

12
00:11:22,369 --> 00:11:23,912
Moramo da im damo znak.

13
00:11:24,162 --> 00:11:28,417
Kada se brod priblii,
po*e«emo da vi*emo.

14
00:11:35,132 --> 00:11:37,050
Pretrai«e brod.

15
00:11:58,780 --> 00:11:59,865
Pripremi se.

16
00:13:01,218 --> 00:13:03,720

EST NEDELJA

17
00:15:33,245 --> 00:15:34,329
Pucajte im iznad glava!

18
00:18:28,545 --> 00:18:30,088
Ulazi!

19
00:18:31,131 --> 00:18:32,716
Vrata!

20
00:19:37,364 --> 00:19:42,619
IZABELA Il
KRALJICA
PANIJE

21
00:19:58,802 --> 00:19:59,761
Vae veli*anstvo,

22
00:20:01,013 --> 00:20:02,222
neto se dogodilo.

23
00:20:10,063 --> 00:20:11,481
MARTIN VAN BJUREN, OSMI
PREDSEDNIK SJEDINJENIH DRAVA

24
00:20:11,732 --> 00:20:14,109
G. predsedni*e, panski
ambasador, g. Kalderon.

25
00:20:14,443 --> 00:20:16,069

ta? -G. Kalderon.

26
00:20:16,445 --> 00:20:17,946
Dobro. Ne sad.

27
00:20:18,822 --> 00:20:20,699
Izgleda da je vano.

28
00:20:22,034 --> 00:20:26,246
GLASAJTE ZA
MARTINA VAN BJURENA

29
00:20:30,125 --> 00:20:34,212
elim da popijem svoj brendi
posle duga*kog dana.

30
00:20:35,547 --> 00:20:36,465
Shvatam.

31
00:20:36,882 --> 00:20:41,053
Nisam znao elite li da se
li*no pozabavite time.

32
00:20:41,303 --> 00:20:45,599
Koliko crnaca ima
u ovoj zemlji? 3, 4 miliona?

33
00:20:45,891 --> 00:20:49,519
Zato bih morao
da se zamaram sa tih 44?

34
00:20:50,896 --> 00:20:54,649
Postoje razlozi. -Ne zanima
me kako, ti se pobrini za to.

35
00:20:58,820 --> 00:21:00,113
Brod je Amistad.

36
00:21:02,366 --> 00:21:05,202
Previe je mali za
prekookeanski robovski brod.

37
00:21:05,744 --> 00:21:07,954
Zna*i da su
robovi s plantae?

38
00:21:08,246 --> 00:21:09,998
S Kariba? -Ne mora da zna*i.

39
00:21:11,583 --> 00:21:13,168
Bar ne izgledaju tako.

40
00:21:14,169 --> 00:21:16,213
Imao sam prilike
da ih vidim.

41
00:21:18,298 --> 00:21:19,883
Imaju oiljke.

42
00:21:21,301 --> 00:21:22,552
Oiljke? -Da.

43
00:21:39,528 --> 00:21:43,281
Prvo ih je zarobila ratna
mornarica kod Long Ajlenda.

44
00:21:43,699 --> 00:21:45,367
Zatim su preba*eni
u Nju Hejven,

45
00:21:45,534 --> 00:21:49,121
ne znam po *ijem nareَenju,
i predati lokalnoj policiji.

46
00:21:49,496 --> 00:21:52,165
Ima ih *etrdesetak,
uklju*uju«i 4-5 dece.

47
00:22:01,133 --> 00:22:02,926
Optunica se
podie prekosutra.

48
00:22:03,719 --> 00:22:05,971
Pretpostavljam da «e biti
optueni za ubistvo.

49
00:22:06,722 --> 00:22:08,181
Vide«u ta mogu da u*inim.

50
00:22:10,308 --> 00:22:13,770
Moda albu za nezakonito
hape
[...]
Everything OK? Download subtitles