Preview Subtitle for Double Or Nothing


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,080 --> 00:00:04,514
¬ предишните епизоди:
-ѕознавам Ћайла ћорган.

2
00:00:04,800 --> 00:00:06,153
-јз съм √авин ѕарк.
-—кучно.

3
00:00:06,400 --> 00:00:09,198
-»зползват те като роб.

4
00:00:09,440 --> 00:00:10,839
-Ѕеглец!
-O,не!

5
00:00:11,240 --> 00:00:14,949
- расив мъж ме спаси от чудовищата.

6
00:00:17,760 --> 00:00:20,638
-ўе се оправиш ли?
-ƒобре съм.¬ърви.

7
00:00:21,160 --> 00:00:22,991
-“ези видени¤ ме убиват.

8
00:00:27,240 --> 00:00:31,279
-ќбличай се и се махай.—ледващи¤
път като те вид¤ ще те уби¤.

9
00:00:31,520 --> 00:00:36,355
-Ўамана е труден за откриване.
-«наеш какво казват...

10
00:00:36,600 --> 00:00:39,751
...живота е пълен с изненади.

11
00:00:41,600 --> 00:00:44,160
-Ќе,√ън,не ме разбра.

12
00:00:44,400 --> 00:00:49,554
-Ќе казвам,че действаме различно.

13
00:00:50,040 --> 00:00:53,350
-ѕросто мисл¤,че тр¤бва да сме
учтиви в нашата...

14
00:00:54,040 --> 00:00:57,555
-ƒобър вечер, орди.
-’ей, ордили¤.

15
00:00:57,760 --> 00:00:59,716
- акво беше това?
-„увството беше истинско.

16
00:00:59,880 --> 00:01:03,156
-B ѕлюс, C минус.

17
00:01:05,000 --> 00:01:06,592
-ћомиче може да каже.

18
00:01:07,040 --> 00:01:11,750
-‘ред,ако се чувстваш достатъчно
добре...

19
00:01:12,000 --> 00:01:14,833
...какво ще кажеш да хапнеш
с нас?

20
00:01:15,000 --> 00:01:18,595
-Ќе беше ли това част от да
сл¤за долу?

21
00:01:18,840 --> 00:01:21,991
-ѕретполагам,че би било добре.

22
00:01:30,560 --> 00:01:36,078
-Ќе искам да те хвърл¤м обратно
в 21 век,но използвай пръчици.

23
00:01:36,240 --> 00:01:39,596
-»ли вилица,може би.
ѕомниш вилиците,нали?

24
00:01:39,760 --> 00:01:45,392
- ак можах да забрав¤.¬илица.¬ила.
–азклони го.–азклонение на път¤.

25
00:01:45,640 --> 00:01:48,074
-≈дно не съм готов да приема още.

26
00:01:50,040 --> 00:01:52,759
-«драсти пак.
-ѕри¤тен ден.

27
00:01:52,960 --> 00:01:54,996
-«нам какво правиш.
-“ака ли?

28
00:01:55,240 --> 00:01:58,949
- азах ти.
-ѕравиш се на мил и чувствителен.

29
00:01:59,360 --> 00:02:03,751
-√орката  ордили¤ е на тръни,
защото не е имала видение скоро.

30
00:02:04,000 --> 00:02:07,993
-«а тво¤ информаци¤,ще гледам
скоро бъдещото си видение.

31
00:02:08,240 --> 00:02:11,994
-“ака ли?
-«ащо не?—илите,които са ме избраха.

32
00:02:12,240 --> 00:02:14,390
- ой съм,че да спор¤?
-„удесно.

33
00:02:14,640 --> 00:02:18,349
-ј защо не използваме това видение
да разберем,къде е ≈йнджъл?

34
00:02:18,600 --> 00:02:20,192
-«ащото не ме интересува.

35
00:02:20,440 --> 00:02:25,798
- ордили¤ не избира да има видение.
—илите й го изпращат.

36
00:02:26,040 --> 00:02:29,555
-ћисли за т¤х като за подаръци.
-"ќтккъсващи главата ми...

37
00:02:29,800 --> 00:02:33,270
...и изливащи гореща лава
в черепа ми " подаръци.

38
00:02:33,800 --> 00:02:35,756
-»звине те ме.

39
00:02:36,400 --> 00:02:38,868
-ј,здрасти.

40
00:02:39,080 --> 00:02:41,753
-Ќе ви чух да се промъквате.

41
00:02:41,960 --> 00:02:46,556
-“р¤бва да са онези вкусни скъпи
Gucci хлебари.Ќаша грешка.

42
00:02:46,800 --> 00:02:51,351
-Ќе е клиент.“ой е √авин ѕарк
адвокат от ”лфрам и ’арт.

43
00:02:51,600 --> 00:02:53,795
-–адвам се да ви вид¤.

44
00:02:57,360 --> 00:02:59,794
-Ќов играч?

45
00:03:00,000 --> 00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles