Preview Subtitle for Nightatthemuseum


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,000 --> 00:00:13,000
*** NOC V MUZEU ***

2
00:00:22,000 --> 00:00:28,934
/P½eložil warlog, ºprava Fath.

3
00:01:58,623 --> 00:02:00,623
Kam Òumښ?

4
00:02:15,414 --> 00:02:20,414
No tak

5
00:02:27,261 --> 00:02:28,493
Ahoj Daiku,
Ahoj Larry.

6
00:02:28,493 --> 00:02:30,875
Jak se vede?

7
00:02:30,875 --> 00:02:35,875
Nevidšl jsi Nikiho?
UrÒitš je doma s Erikou - dnes je Den rodiÒª

8
00:02:42,958 --> 00:02:46,662
Ahoj.
Ahoj - pojÿ dÃl - všechno vpo½Ãdku?

9
00:02:46,662 --> 00:02:51,662
Jasnš. ProÒ mi nikdo ne½ekl, že je rodiÒovskş den?

10
00:02:51,769 --> 00:02:56,769
Co tÚm myslښ ? Nikky ti to ½Úkal
Aha, asi jsem zapomnšl

11
00:02:57,702 --> 00:03:02,702
A hele, tady ho mÃme, jak se mÚ, Lerry?
Dob½a. A jak se mÚ ty, Dane?

12
00:03:06,099 --> 00:03:14,099
DÚ si nšco ?
chilli, chilli ... willy tuÒ·Ãk..

13
00:03:15,913 --> 00:03:20,147
Omluvte mš
Kdyby nšco, budu vedle.

14
00:03:20,147 --> 00:03:23,147
Vşbornš, dÚk.

15
00:03:24,774 --> 00:03:29,219
Tedy, to je chlap ...a jak si držÚ tu sponu..
Nech toho.

16
00:03:29,219 --> 00:03:34,219
Co je ? Je jako Batman nebo tak nšco..

17
00:03:37,110 --> 00:03:40,910
Jak to jde s tÚm k½eslem s viruÃlnÚ realitou,
na kterÕm dšlÚ?

18
00:03:41,807 --> 00:03:44,007
Pracuju na tom, ÒekÃm na technologii,
kterà zachytÚ myšlenky.

19
00:03:44,810 --> 00:03:46,110
NenÚ to jednoduchÕ. MÃ to celÕ moc ÒÃstÚ.

20
00:03:48,828 --> 00:03:55,485
Hele, myslښ, že Nikky by rÃd do Queensu ?
Ale Larry, ne½Úkej mi, že jsi zase uraženş

21
00:03:55,485 --> 00:04:01,485
Jà ...nejsem ....jà nejsem uraženş, jà jen .
Larry, poslouchej.

22
00:04:03,781 --> 00:04:08,781
NevÚm, jak moc se to Nikkyho dotşkÃ, ale je to
po½Ãd novà prÃce, novÕ bydlenÚ

23
00:04:08,781 --> 00:04:10,734
Je to vše moc nestabilnÚ
a to pro nšj nenÚ dobrÕ.

24
00:04:10,734 --> 00:04:14,934
Dokud se no netşkalo Nikkyho, nic jsem ne½Úkala.
NechÃvÃm to bşt.

25
00:04:15,768 --> 00:04:20,768
Jà se snažÚm dÃt všci dohromady - jasnÕ?

26
00:04:21,927 --> 00:04:29,447
Vښ, myslÚm, že Nikky by s tebou nezªstal.
Co ?

27
00:04:29,447 --> 00:04:34,447
Jen se trochu usaÿ ...
...ahoj tati..

28
00:04:34,773 --> 00:04:39,773
Ahoj, jseš p½ipravenej?
Jasnš

29
00:04:42,048 --> 00:04:49,048
Dob½e mladej

30
00:04:50,563 --> 00:04:55,563
Hej co to dšlÚ ? Vypadni z ledu!
Nikky jseš v pohodš? Jo, dobrş

31
00:04:55,997 --> 00:05:01,997
Musښ jÚt z ledu
Poslouchej, levà obrana je slabÃ, tudy projdeš, jo?

32
00:05:02,914 --> 00:05:09,914
Jo.dÚky
...všechno v pohodš...

33
00:05:11,175 --> 00:05:15,175
!Jedeme!
Jau.....sem v pohodš !!

34
00:05:16,727 --> 00:05:21,727
½ÚkÃm ti, možnà prorazښ.
MožnÕ je všechno

35
00:05:21,728 --> 00:05:24,818
Jà už nechci bşt hokejista

36
00:05:24,818 --> 00:05:28,323
No dob½e...a co teda ?

37
00:05:28,323 --> 00:05:31,178
ObchodnÚk.
ObchodnÚk?

38
00:05:31,178 --> 00:05:37,155
Jo, jak Dan - vzal mš minulş tşden do kancelýe.
-To je vşbornÕ

39
00:05:37,155 --> 00:05:43,155
Takže se chceš oblÕknout do toho opiÒÚho obleku
a kravaty každş den a vypadat jako robot?

40
00:05:44,588 --> 00:05:51,354
Vš½, je skvšlÕ hrÃt umšt hrÃt hokej.
Nµ.., mà nÃdhernš velkou kancelý.

41
00:05:51,354 --> 00:05:54,244
To nenÚ všechno.
No tak, vždy miluješ hokej.


[...]
Everything OK? Download subtitles