Preview Subtitle for Id049582


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{50}{120}Tłumaczenie: AnjaU2
{579}{638}{y:i}Joseph Conrad pisał:
{644}{793}{y:i}"Jeśli chcesz poznać wiek ziemi,
[...]
Everything OK? Download subtitles