Preview Subtitle for The Contender


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:04,829
Ik kon niet, ik moest werken.
We zouden in zo'n chic hotel logeren.

2
00:00:05,507 --> 00:00:07,465
Het Bel Age...
- Bellagio?

3
00:00:09,304 --> 00:00:11,926
Met de slangenmensen?
- Ik ben er nooit geweest.

4
00:00:17,815 --> 00:00:19,892
Je hebt in mijn papieren gesnuffeld.

5
00:00:28,120 --> 00:00:33,080
Toen ik jong was, kwam het niet bij
me op dat ik nooit kinderen zou hebben.

6
00:00:33,294 --> 00:00:38,634
Ergens was het mijn wens kinderen
op te voeden tot goede mensen.

7
00:00:39,177 --> 00:00:40,969
Dat wou ik.

8
00:00:41,471 --> 00:00:43,512
Toen leerde ik jou kennen
en besefte ik...

9
00:00:43,683 --> 00:00:47,267
dat ik mijn dromen zou opgeven
voor die van jou.

10
00:00:48,689 --> 00:00:51,442
We offerden het op om goed te doen.

11
00:00:52,653 --> 00:00:53,768
En dat deden we.

12
00:00:53,988 --> 00:00:58,201
Ik was trots op je strijd om rassen-
moord landelijk strafbaar te stellen.

13
00:00:58,410 --> 00:01:02,540
Je was onverzettelijk
en je won de strijd.

14
00:01:02,750 --> 00:01:07,543
Op dat moment zag ik in
dat onze offers niet vergeefs waren.

15
00:01:07,756 --> 00:01:10,248
Dat je echt een goed man was.

16
00:01:10,468 --> 00:01:14,384
En nu zal alles wat je ooit bereikt hebt
verloren gaan...

17
00:01:14,724 --> 00:01:16,634
want met deze viezigheid...

18
00:01:17,561 --> 00:01:20,479
word je een tweederangs McCarthy.

19
00:01:21,399 --> 00:01:24,769
Jouw probleem is dat je
geen gevoel voor geschiedenis hebt.

20
00:01:26,698 --> 00:01:29,024
Ze deugt niet.

21
00:01:29,368 --> 00:01:33,153
BZ heeft een aanvang gemaakt
met het upgraden...

22
00:01:33,498 --> 00:01:35,326
van de UH1H-helikopters.

23
00:01:35,543 --> 00:01:39,293
We beschikken straks
over tien helikopters...

24
00:01:39,506 --> 00:01:42,425
Kijk, zo bereik je de top, Daphne.

25
00:01:43,595 --> 00:01:44,924
Lou!

26
00:01:52,190 --> 00:01:54,397
Ik moet een kwestie aansnijden...

27
00:01:54,610 --> 00:01:57,362
die me grote zorgen baart.
Als u me toestaat...

28
00:01:57,697 --> 00:01:59,192
Ik heb hier voor me...

29
00:01:59,533 --> 00:02:01,360
een volmaakt voorbeeld...

30
00:02:01,702 --> 00:02:07,577
van de noodzaak voor een wet
op regelgeving voor het internet.

31
00:02:07,919 --> 00:02:13,959
Het Nichols Report-artikel, verspreid
onder 40 miljoen internetabonnees...

32
00:02:14,177 --> 00:02:17,132
claimt dat u, senator...

33
00:02:17,348 --> 00:02:21,727
betrokken was bij seksuele
uitspattingen tijdens uw studie.

34
00:02:23,398 --> 00:02:26,234
Het bewijzen van gunsten
aan verscheidene partners...

35
00:02:26,569 --> 00:02:30,021
in ruil voor lidmaatschap
van 'n studentenclub.

36
00:02:30,240 --> 00:02:34,239
Ik zal de tijd van de commissie
niet verdoen...

37
00:02:34,454 --> 00:02:37,491
met zulke schandelijke
verdachtmakingen...

38
00:02:37,708 --> 00:02:41,410
maar ik wil de senator toch niet
het recht op een reactie ontzeggen.

39
00:02:43,216 --> 00:02:48,294
Meneer de voorzitter, ik heb niets te...
Ik ga niet op het artikel in.

40
00:02:48,514 --> 00:02:50,424
En daar feliciteer ik u mee.

41
00:02:53,145 --> 00:02:55,435
Laat gezegd zijn...

42
00:02:55,857 --> 00:03:03,321
dat ik iedere Amerikaan en iedere
burger op
[...]
Everything OK? Download subtitles