Preview Subtitle for Mechanik The


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.MySubtitles.com

1
00:00:45,640 --> 00:00:50,080
Mecanicul

2
00:01:40,080 --> 00:01:41,320
Vania ! E gata masa !

3
00:01:42,000 --> 00:01:43,520
Hai sã iei niºte pâine.

4
00:02:16,200 --> 00:02:16,440
Bunã ziua, Sasha.

5
00:02:17,560 --> 00:02:20,560
Tatã, e gata masa.

6
00:02:24,280 --> 00:02:26,200
Sashenka, ce mai faci, a ?

7
00:02:33,240 --> 00:02:36,600
Frumoasã maºinã.
E nouã ?

8
00:02:43,480 --> 00:02:45,360
Alexandar Popov.

9
00:02:46,840 --> 00:02:47,960
Nikolai Cherenko.

10
00:02:48,360 --> 00:02:56,120
Nikolai a fost paraºutist în Afganistan.
Dacã ai nevoie de un tip dur...

11
00:02:58,600 --> 00:03:00,480
Sã mergem înãuntru.

12
00:03:15,080 --> 00:03:16,160
Am câºtigat !

13
00:03:18,000 --> 00:03:18,720
Bravo.

14
00:03:25,320 --> 00:03:27,440
Bea o bere cu noi.

15
00:03:31,840 --> 00:03:34,560
E purã.

16
00:03:47,000 --> 00:03:48,560
Tatã, pot sã stau ºi eu ?

17
00:03:49,400 --> 00:03:50,920
Du-te acasã.

18
00:03:54,720 --> 00:03:55,560
Ce e în neregulã ?

19
00:03:56,080 --> 00:03:59,360
În ultimul timp a devenit mai riscant.
Vreau preþul dublu.

20
00:03:59,360 --> 00:04:00,480
Nici o problemã.

21
00:04:15,200 --> 00:04:16,200
Ai dreptate.

22
00:04:16,400 --> 00:04:18,520
Riscul e mare.

23
00:05:36,000 --> 00:05:38,360
Hei ! Mutã camioneta, tâmpitule !

24
00:05:40,360 --> 00:05:45,160
Sasha, dã-mi o þigarã.

25
00:05:57,480 --> 00:06:00,480
Pentru fiul meu.

26
00:07:42,320 --> 00:07:45,760
LOS ANGELES
7 ANI MAI TÂRZIU

27
00:08:28,600 --> 00:08:30,960
Bunã ziua.
Îl caut pe Nikolai Cherenko.

28
00:08:35,800 --> 00:08:38,280
Nick, vino la intrare.
Eºti cãutat.

29
00:08:45,520 --> 00:08:46,840
Numele meu e John Ridley.

30
00:08:47,560 --> 00:08:48,200
Sunt avocat.

31
00:08:49,280 --> 00:08:52,880
Clienta mea, doamna Abramov,
ar dori sã discute cu dumneata în particular.

32
00:09:08,600 --> 00:09:12,240
E fiica mea, Julia.

33
00:09:12,680 --> 00:09:16,680
Soþul meu o vizita...
când a fost ucis.

34
00:09:18,360 --> 00:09:20,800
Dupã aceea... a fost rapitã.

35
00:09:22,640 --> 00:09:25,120
De cãtre mafioþii ruºi.

36
00:09:26,000 --> 00:09:28,480
Cred cã a fost dusã
la Sankt Petersburg.

37
00:09:30,440 --> 00:09:35,760
Am nevoie de dumneata,
sã mi-o aduci înapoi acasã.

38
00:09:42,840 --> 00:09:43,800
A fost cerutã o rãscumpãrare ?

39
00:09:44,600 --> 00:09:45,680
Cinci milioane.

40
00:09:47,080 --> 00:09:47,480
Plãtiþi-i.

41
00:09:49,280 --> 00:09:51,040
Asta am zis ºi eu.

42
00:09:51,200 --> 00:09:55,000
Cred cã toþi suntem conºtienþi
de faptul cã dacã plãtim, o vor ucide.

43
00:09:57,040 --> 00:10:01,560
Domnule Cherenko, suntem
dispuºi sã vã plãtim 500.000 dolari,

44
00:10:01,720 --> 00:10:06,600
250.000 acum, iar cealaltã jumãtate,
când ea se întoarce la noi.

45
00:10:07,640 --> 00:10:08,920
Sunt un simplu mecanic.

46
00:10:09,280 --> 00:10:10,800
Repar maºini.

47
00:10:15,440 --> 00:10:19,360
Nikolai Cherenko, nãscut la Kiev,

48
00:10:20,480 --> 00:10:23,920
Spetnatz, trupele speciale ruse.

49
00:10:24,680 --> 00:10:26,080
Afganistan.

50
00:10:28,840 --> 00:10:31,960
Emigrat în America acum
ºapte ani... ilegal...

51
00:10:35,880 --
[...]
Everything OK? Download subtitles