Preview Subtitle for Casino Cinema


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.MySubtitles.com

1
00:00:51,927 --> 00:00:54,012
TODAY YOU DIE

2
00:01:43,520 --> 00:01:53,864
MOARTE

3
00:01:55,073 --> 00:01:56,867
Ar trebui sã-mi fac griji?

4
00:01:58,368 --> 00:02:03,790
Moartea simbolizeazã câteodatã schimbarea.
Nu este întotdeauna un lucru rãu.

5
00:02:23,894 --> 00:02:28,565
-ªi aceasta?
-Un Hierofant.

6
00:02:29,107 --> 00:02:34,404
Un cititor al viselor compatibil
cu darul tãu de a vedea.

7
00:02:39,409 --> 00:02:43,997
Poate cineva apropiat de tine.
Un om puternic.

8
00:02:45,457 --> 00:02:51,213
Atât în lumea fizicã
cât ºi în cea spiritualã.

9
00:02:58,929 --> 00:03:02,182
-Ce s-a întâmplat?
-Am avut un vis groaznic.

10
00:03:04,017 --> 00:03:09,273
Era o armã la tâmpla ta.
Te rog nu te duce.

11
00:03:09,690 --> 00:03:12,693
Ascultã-mã.
Visele sunt simbolice.

12
00:03:12,694 --> 00:03:14,945
Nu înseamnã întotdeauna
ceea ce vezi.

13
00:03:15,529 --> 00:03:19,867
Mai târziu poate îmi vei spune ce ai
vãzut iar eu îþi voi spune ce cred cã a însemnat.

14
00:03:20,158 --> 00:03:23,871
Între timp culcã-te din nou.

15
00:03:24,371 --> 00:03:25,873
Mã întorc repede.

16
00:03:26,039 --> 00:03:27,291
Mã auzi?

17
00:03:34,173 --> 00:03:38,677
-De unde ai luat tabloul acesta?
-L-am vãzut într-un vis.

18
00:03:38,927 --> 00:03:42,306
Apoi am dat peste el la
un magazin de antichitãþi.

19
00:03:42,472 --> 00:03:44,141
Am fost atrasã de el.

20
00:03:44,516 --> 00:03:46,977
Am simþit cã karma
voia ca eu sã-l am.

21
00:03:47,895 --> 00:03:50,814
-M-am gândit cã þi-ar plãcea ºi þie.
-Ai avut dreptate în legãturã cu asta.

22
00:03:50,815 --> 00:03:52,524
Îmi place, este drãguþ.

23
00:04:51,834 --> 00:04:56,213
Da. Traficul cu
droguri a mers bine.

24
00:06:24,051 --> 00:06:26,220
Mulþumim cã ai fãcut
partea grea.

25
00:06:26,720 --> 00:06:29,556
Nu am putut intra pânã când nu ai
dezamorsat tu alarma aceea.

26
00:06:29,557 --> 00:06:31,642
Pãi, mã bucur cã am fost bun
la ceva în noaptea asta.

27
00:06:32,392 --> 00:06:35,604
Voiam sã fur de la nemernicii aceºtia de
traficanþi de droguri ºi sã dau la sãraci.

28
00:06:36,647 --> 00:06:39,483
Noi ºtim totul despre tine.

29
00:06:39,484 --> 00:06:44,655
Iei de la tipii ca mine
ºi le dai sãracilor.

30
00:06:46,365 --> 00:06:52,496
-Dar totuºi pãstrezi puþin ºi pentru tine, nu?
-M-ai descoperit, nu-i aºa?

31
00:06:53,038 --> 00:06:59,795
ªtii, dacã te face sã te simþi mai bine,
gândeºte-te la noi ca la o operã de caritate.

32
00:07:01,588 --> 00:07:05,843
Îmi place asta pentru
cã-mi face plãcere sã dau.

33
00:08:30,093 --> 00:08:34,097
Ar trebui sã fie gata sãptãmâna
viitoare. Nimeni nu ºtie de asta.

34
00:08:35,098 --> 00:08:38,769
Visele sunt un semn.
Acum scrisul de pe oglindã.

35
00:08:38,770 --> 00:08:42,689
Visele nu sunt întotdeauna ceea
ce par. Este loc pentru interpretare.

36
00:08:43,148 --> 00:08:45,734
Nu se întâmplã întotdeauna
aºa cum ai fi crezut.

37
00:08:45,735 --> 00:08:49,905
Dar ameninþarea era în englezã cu
un amestec de francezã.

38
00:08:51,573 --> 00:08:55,452
Un avertisment. Ceva legat de
uciderea mea în trecut ca inocentã...

39
00:08:55,702 --> 00:08:57,788
...facerea unul jurãmâ
[...]
Everything OK? Download subtitles